WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

I ett nytt initiativ från Världshälsoorganisationen uppmanas medlemsländerna att bekämpa vad organisationen kallar en "infodemi" - ett överflöd av information,...
Read More

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit Twitter ur ett anti-“desinformations”avtal

Vad är desinformation? Det brukade vara korrekt information som DHS hävdade var vilseledande. Nu har begreppet omdefinierats till att även...
Read More

Rättegången mot professor Sucharit Bhakdi: Vem försöker tysta ledande vetenskapliga röster som varnar för mRNA-teknik?

På tisdagkvällen kl. 17.45 den 23 maj gick domare Malte Grundmann in i rättssalen vid Amtsgericht Plön för att meddela...
Read More

Myokarditindikationen var känd i februari 2021 men FDA och CDC dolde den tills de fick vaccinet godkänt för 12-15-åringar i maj 2021. Här är beviset.

Bevis från FDA, CDC och Israel. Avsiktligt tjänstefel är tydligt demonstrerat. Jag fick höra att VAERS-entreprenören för CDC och FDA...
Read More

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit  Twitter ur ett anti-“desinformations”avtal

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit Twitter ur ett anti-“desinformations”avtal

Rättegången mot professor Sucharit Bhakdi: Vem försöker tysta ledande vetenskapliga röster som varnar för mRNA-teknik?

Rättegången mot professor Sucharit Bhakdi: Vem försöker tysta ledande vetenskapliga röster som varnar för mRNA-teknik?

Myokarditindikationen var känd i februari 2021 men FDA och CDC dolde den tills de fick vaccinet godkänt för 12-15-åringar i maj 2021. Här är beviset.

Myokarditindikationen var känd i februari 2021 men FDA och CDC dolde den tills de fick vaccinet godkänt för 12-15-åringar i maj 2021. Här är beviset.

WHO har förändrats och är nu ett hot

WHO har förändrats och är nu ett hot

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen

EMA:s senaste förödande data bekräftar deras totala misslyckande: PSUR #3, biverkningsfall bland gravida och ammande spädbarn

EMA:s senaste förödande data bekräftar deras totala misslyckande: PSUR #3, biverkningsfall bland gravida och ammande spädbarn

En bokrecension: “Trollkarlens lärlingar”

En bokrecension: “Trollkarlens lärlingar”

Är WHO en frontorganisation för att ta över den amerikanska regeringen?

Är WHO en frontorganisation för att ta över den amerikanska regeringen?

WHO:s pandemifördrag: våra grundläggande friheter står på spel

WHO:s pandemifördrag: våra grundläggande friheter står på spel

Ett läckt brev från EMA-chefen till parlamentsledamöterna visar att byrån misslyckats kapitalt

Ett läckt brev från EMA-chefen till parlamentsledamöterna visar att byrån misslyckats kapitalt

WHO vill göra det obligatoriskt för regeringar att manipulera den allmänna opinionen

WHO vill göra det obligatoriskt för regeringar att manipulera den allmänna opinionen

Frankrike är det sista landet i Europa som återanställer sin ovaccinerade vårdpersonal – men på vilka villkor?

Frankrike är det sista landet i Europa som återanställer sin ovaccinerade vårdpersonal – men på vilka villkor?

Förslag kan ge WHO överstatlig makt vid hälsokriser

Förslag kan ge WHO överstatlig makt vid hälsokriser

WHOs pandemifördrag är ‘ett angrepp på våra friheter’: MP

WHOs pandemifördrag är ‘ett angrepp på våra friheter’: MP

9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

Så här kopplar globalisterna ihop ologiska begrepp och förvandlar dem till pelare i vår kultur, som till exempel att hälsan är beroende av den biologiska mångfalden på planeten

Så här kopplar globalisterna ihop ologiska begrepp och förvandlar dem till pelare i vår kultur, som till exempel att hälsan är beroende av den biologiska mångfalden på planeten

CHD uppmanar FCC att “sluta skjuta upp” domstolsbeslutet om att ta itu med skadliga effekter av trådlös strålning

CHD uppmanar FCC att “sluta skjuta upp” domstolsbeslutet om att ta itu med skadliga effekter av trådlös strålning

COVID-19 mRNA-vacciner innehåller alltför stora mängder bakteriellt DNA: bevis och konsekvenser

COVID-19 mRNA-vacciner innehåller alltför stora mängder bakteriellt DNA: bevis och konsekvenser

Amerikanska tjänstemän: Kritik av Wuhan Institute of Virology ” kunde härleda till vad vi själva gör”

Amerikanska tjänstemän: Kritik av Wuhan Institute of Virology ” kunde härleda till vad vi själva gör”

Varför beslutsfattare bör förkasta WHO:s pandemiförslag

Varför beslutsfattare bör förkasta WHO:s pandemiförslag

De många lögnerna från EMA-chefen Emer Cooke

De många lögnerna från EMA-chefen Emer Cooke

CDC:s och FDA:s kontrakt visar att de förberedde sig för massiva mängder av  allvarliga biverkningar månader innan        Covid-19-vaccinerna introducerades

CDC:s och FDA:s kontrakt visar att de förberedde sig för massiva mängder av allvarliga biverkningar månader innan Covid-19-vaccinerna introducerades

EMA-chefen grillas i Europaparlamentet om förödande uppgifter från EU:s första säkerhetsrapport om vacciner från Pfizer/BioNTech

EMA-chefen grillas i Europaparlamentet om förödande uppgifter från EU:s första säkerhetsrapport om vacciner från Pfizer/BioNTech

Domstolar följer kultur – och kulturen håller på att förändras

Domstolar följer kultur – och kulturen håller på att förändras

EU-parlamentets covid hantering : Skandalrapport täcker korruption och falsk information.

EU-parlamentets covid hantering : Skandalrapport täcker korruption och falsk information.

EU-filerna: Vad Elon Musk inte berättar för dig om Twittercensur

EU-filerna: Vad Elon Musk inte berättar för dig om Twittercensur

EMA:s misslyckande med att återkalla COVID 19-sprutor trots att risk-nytta-balansen var obefintlig

EMA:s misslyckande med att återkalla COVID 19-sprutor trots att risk-nytta-balansen var obefintlig

Föreslagna ändringar av det internationella hälsoreglementet: en analys

Föreslagna ändringar av det internationella hälsoreglementet: en analys

Ändringar av WHO:s internationella hälsoreglemente: En kommenterad guide

Ändringar av WHO:s internationella hälsoreglemente: En kommenterad guide

Bidenadministrationen förhandlar om att ge WHO fullmakt över USA:s pandemipolitiska åtgärder

Bidenadministrationen förhandlar om att ge WHO fullmakt över USA:s pandemipolitiska åtgärder

Avgående ledare: Två kvinnliga medhjälpare från World Economic Forum avgår från sina jobb som premiärministrar. Varför nämnde båda en bensintank?

Avgående ledare: Två kvinnliga medhjälpare från World Economic Forum avgår från sina jobb som premiärministrar. Varför nämnde båda en bensintank?

“Tragiskt”: CDC lägger till det ursprungliga COVID mRNA-vaccinet på barnens vaccinationsprogram, trots kända skador

“Tragiskt”: CDC lägger till det ursprungliga COVID mRNA-vaccinet på barnens vaccinationsprogram, trots kända skador

Brev från underjorden

Brev från underjorden

CDC och media försöker förneka att bivalent booster orsakar stroke

CDC och media försöker förneka att bivalent booster orsakar stroke

Studie visar att kvicksilver nu kan listas som “en orsak till autism”

Studie visar att kvicksilver nu kan listas som “en orsak till autism”

“Så om du inte gillar Klaus Schwabs konspiration, låt oss starta en konspiration!”

“Så om du inte gillar Klaus Schwabs konspiration, låt oss starta en konspiration!”

En fallbeskrivnng: Multifokal nekrotiserande encefalit och myokardit efter BNT162b2 mRNA-vaccination mot COVID-19

En fallbeskrivnng: Multifokal nekrotiserande encefalit och myokardit efter BNT162b2 mRNA-vaccination mot COVID-19