|

Vax-Unvax – Let the Science speak. Robert F. Kennedy Jr, Brian Hooker

Vax-Unvax
Let the Science Speak.
Robert F. Kennedy Jr, Brian Hooker, Del Bigtree

Med tanke på den uppenbara agendan att via felaktig information och tvång vaccinera hela den globala befolkningen, är Vax – Unvax en aktuell och nödvändig bok för människor att läsa för att fatta välgrundade beslut för sig själva och sina familjer. Den är också relevant för vårdpersonal och skolor.

Robert F. Kennedy Jr. är grundare, styrelseordförande (tjänstledig) och chefsjurist (tjänstledig) för Children’s Health Defense, författare till New York Times bästsäljare The Real Anthony Fauci (Den verklige Anthony Fauci ) och Crimes Against Nature, samt Thimerosal: Let the Science Speak.

Brian Hooker, PhD, är vetenskaplig chef på Children’s Health Defense, innehavare av fem amerikanska patent och författare till över sjuttio vetenskapliga publikationer, inklusive över tjugo artiklar om epidemiologin bakom vaccinskador.

Studierna CDC vägrar att göra

Denna bok är baserad på över hundra studier i den referentgranskade litteraturen som behandlar vaccinerade kontra ovaccinerade populationer. Varje studie analyseras och hälsoskillnader mellan spädbarn, barn och vuxna som har vaccinerats och de som inte har vaccinerats presenteras och sätts i sitt sammanhang. Läsarna kommer att hitta information om:

  • Vaccinationsschemat för spädbarn/barn
  • Thimerosal i vaccin
  • Vaccin med levande virus
  • Vaccin mot humant papillomvirus (HPV)
  • Vaccination och Gulfkrigssjukan
  • Vaccin mot influensa
  • Vaccin mot hepatit B
  • Vaccin mot covid-19
  • Vaccin under graviditet

Recensioner

”Miljontals människor – inklusive jag själv – trodde till en början att covid-19-vaccinkatastrofen var en engångsföreteelse, resultatet av ett nytt, snabbmuterande virus i kombination med en framhastad behandling förpackad i ett experimentellt leveranssystem. Idag skrattar jag åt sådan naivitet. I Vax-Unvax kastar Kennedy och Hooker ett bländande ljus över den skrämmande bristen på forskning och den uppenbara propaganda som ligger bakom hela det uppblåsta och ständigt expanderande barnvaccinschemat. Författarnas noggranna undersökningar och rigorösa analyser överträffas endast av deras mod att avslöja djupet och bredden av de lögner som vi har fått höra. Som en läkare som aldrig drömt om att ifrågasätta påståendena om rutinvaccineringars säkerhet och effekt och som trodde att jag skyddade mina patienter och mina egna barn genom att rekommendera dem, är jag både ödmjuk och rasande. Vår regering, media och det mäktiga och giriga läkemedelsindustriella komplexet har bedragit, äventyrat och manipulerat allmänheten alldeles för länge. Jag hoppas att denna explosiva och viktiga bok får en världsomspännande publik och blir en stapelvara i varje barnläkares och förälders bibliotek.”
-Dr. Pierre Kory, författare till The War on Ivermectin, medgrundare av Front Line Covid-19 Critical Care Alliance, medgrundare av Leading Edge Tele-Health Clinic

”I takt med att hotet från dödliga infektionssjukdomar i barndomen har försvunnit, har det skett en eftersläpande ökning av vaccinationer för sällsynta sjukdomar. Modern behandling och stödjande vård har undanröjt mycket av oron för de infektioner som ingår i barnvaccinationsschemat. Kennedy och Hooker avslöjar dock att i takt med den extrema ökningen av vaccinationer syns en samtidig explosion av allergiska, immunologiska och neuropsykiatriska sjukdomar hos barn. Massiv systemisk störning av immunsystemet av den urskillningslösa immuniseringen har ett högt pris. Läs Vax-Unvax noggrant och ha den nära till hands – denna gryning av en ny era inom folkhälsan kommer att bli omvälvande under många år framöver.”
-Dr Peter McCullough, författare till The Courage to Face COVID-19

”Kennedy och Hookers bok demolerar fullständigt och definitivt myten och propagandan om att vaccin förbättrar barns hälsa. Inte en bräda i detta falska hus finns kvar i slutet av denna bok. Lögnerna demonteras på ett lugnt, sakligt och tydligt språk utan överdrifter, vilket gör att fakta, siffror och data får synas, och det leder till en förödande slutsats. Det här är boken du kan ge till människor som fortfarande tror på vaccin.”
-Celia Farber, journalist och författare till Serious Adverse Events

”’The Science’ (Forskningen) finns äntligen här på ett och samma ställe. Om du vill veta vad vetenskapen kring vaccin och hälsoproblem säger är denna bok ett måste. Med över hundra referenser avslöjas de faktiska skador som orsakas av vaccin. Föräldrar, lyssna inte på en auktoritet utan att göra egna efterforskningar. Denna bok är obligatorisk läsning för varje informerad förälder.”
-Paul Thomas, MD, författare till The Vaccine-Friendly Plan och The Addiction Spectrum; grundare och programledare för With the Wind: Science Revealed; medgrundare av KidsFirst4Ever.com

”Denna tydliga, övertygande och aktuella bok tar död på de flesta myter om ”vetenskapen” och säkerheten hos många befintliga vaccin och avslöjar slarviga tester, chockerande skador på hälsa och korrupta affärsmetoder. En viktig uppföljare till Kennedys Den verklige Anthony Fauci.”
-Naomi Wolf, bästsäljande författare till The Beauty Myth och The Bodies of Others

”Medan CDC fortsätter att vägra att göra den typ av studie om vaccinerade kontra ovaccinerade som föräldrar länge har krävt, har oberoende forskare gått vidare och resultaten är nu helt tydliga: ovaccinerade barn är friskare. I Vax-Unvax: Let the Science Speak granskar Robert F. Kennedy Jr. och Dr. Brian Hooker dessa data samt många ytterligare studier som jämför hälsoutfall mellan dem som fick eller inte fick enskilda vaccin. Detta är en viktig resurs för den seriösa forskaren och en värdefull guide för alla som vill göra ett verkligt informerat samtycke. De diagram som på ett användbart sätt bifogas diskussionen om varje studie talar för sig själva. Det är hög tid för ”folkhälsoetablissemanget” att sluta lura allmänheten med sina proklamationer av officiella dogmer om den påstådda säkerheten hos dessa farmaceutiska produkter.”
-Jeremy R. Hammond, oberoende journalist och författare till The War on Informed Consent

”År 1999 gav jag ett vaccin som orsakade en så allvarlig biverkning att det förändrade min patients liv. Så började min resa in i forskningen om vaccinsäkerhet. Den här boken är en fantastisk sammanställning av vetenskapliga studier som du aldrig hört talas om på nyheterna. Med lättförståelig grafik och förklaringar av statistik kan du själv analysera data från kliniker och forskare från hela världen. Du kanske kommer att tvivla på den förenklade doktrinen om ”säkert och effektivt” som upprepas av hälsomyndigheter. Du kommer att känna dig bättre rustad att fatta beslut om vaccin för ditt barn.”
-Elizabeth Mumper, MD, IFMCP, VD och koncernchef, Rimland Center for Integrative Medicine

”RFK Jr. och Dr. Hooker presenterar vetenskapen som stöder vad jag personligen har bevittnat under mina tjugofem år som barnläkare – ovaccinerade barn är friskare och har färre kroniska medicinska problem jämfört med vaccinerade barn. Dagens föräldrar, och ett växande antal av mina kollegor, börjar nu inse denna stora ironi i vårt moderna pediatriska hälsovårdssystem.”
-Dr. Bob Sears, författare till The Vaccine Book och värd för TheVaccineConversation.com podcast

”Bobby Kennedy och Brian Hooker är outtröttliga hjältar i frontlinjen för en stor strid för att skydda vår hälsofrihet. Biomedicinska studier förfalskas och massorna luras av hälsomyndigheter, vaccinindustrin och en medskyldig media. Läs den här boken och låt den sanna vetenskapen tala!”
-Neil Z. Miller, författare till Miller’s Review of Critical Vaccine Studies

”När jag träffade Dr. Hooker den 29 augusti 2014 hade han mer än ett decennium bakom sig av obevekliga ansträngningar att genom Freedom of Information Act (FOIA) avslöja inte bara de studier som CDC vägrade att genomföra utan även korruptionshärvan kring CDC:s visselblåsare William Thompsons erkännande om censuren och bedrägeriet runt CDC:s MMR-vaccinstudie för att dölja bedrägeriet i den kliniska litteraturen kring alla vaccin. Kent Heckenlively och jag, i samarbete med Robert F. Kennedy Jr, chockades av den uppenbara korruptionen i Dr Hookers presentation den dagen och började skriva Plague of Corruption. Under hela 2019 samarbetade Hooker och Kennedy för att avslöja mycket av korruptionen inom CDC, FDA och NIH i det 34 sidor långa förordet till Plague of Corruption som avslöjade manipulation av hundratals grundläggande forskningsstudier som visade farorna med xenotransplantation, mikrobiell förorening och miljögifter inklusive kvicksilver, aluminium, PEG samt korruption av de myndigheter som har till uppgift att skydda folkhälsan.
Vax-Unvax är resultatet av deras heroiska försök att avslöja den censurerade vetenskapen och sanningen bakom dessa myndigheters misslyckande med att genomföra säkerhetsstudier under tre decennier av ansvarsbefriade vaccin och den resulterande explosionen av kroniska sjukdomar och funktionshinder som vår värld står inför idag. Med tanke på det massiva trycket på att vaccinera en ny generation är den här boken ett måste som stöder ett moratorium för injektioner till förmån för orala och mukosala immuniseringsstrategier.
-Judy A. Mikovits, PhD

”I Vax-Unvax: Let the Science Speak har författarna Robert F. Kennedy, Jr. och Brian Hooker gjort en djupdykning i vaccinsäkerhet genom att titta på publicerade data från oberoende forskare. Den resulterande granskningen av vaccinerade och ovaccinerade barns hälsoutfall visar tydligt de skador, till stor del neurologiska, som en blind följsamhet till CDC:s nuvarande vaccinationsschema kan framkalla. De studier som lyfts fram är sådana som både FDA och CDC rutinmässigt har vägrat, och fortsätter att vägra, att göra själva. Det officiella skälet till att inte göra sådana studier baseras på den felaktiga uppfattningen att det på något sätt skulle vara ”oetiskt” att genomföra utvärderingar av vaccinerade och ovaccinerade. Kennedy och Hooker slår hål på detta argument och fortsätter sedan med att granska säkerheten hos olika vaccin, varav många innehåller adjuvanserna aluminium eller Thimerosal, det senare en etylkvicksilverförening. För dem som försöker förstå de ofta förvirrande påståendena och motargumenten, särskilt för lekmän, ger boken en välbehövlig tydlighet.
Boken tar också upp de nuvarande Covid-19 mRNA-vaccinen i relation till de äldre barnvaccinsprogrammen. Detta är ett särskilt aktuellt bidrag eftersom covid-19-pandemin och de resulterande vaccinmandaten paradoxalt nog har fått fler människor att ifrågasätta det officiella ”säkra och effektiva” mantrat som tenderar att omge alla vaccin: Om de konventionella vaccinplattformarna som använder föreningar med aluminium och kvicksilver inte är säkra, varför ska då någon lita på de helt nya och till stor del experimentella vaccinplattformar som utvecklats för Covid (och snart många vaccin)? För föräldrar kan det vara både förvirrande och skrämmande att överväga för- och nackdelar med vaccin mot barnsjukdomar: Vad händer om de fattar fel beslut, oavsett i vilken riktning, och deras barn skadas?
Även om många inom den medicinska professionen kanske inte gillar boken eftersom den avslöjar läkemedelsindustrins, CDC:s och FDA:s direkta bedrägeri, är jag övertygad om att många föräldrar, eller blivande föräldrar, kommer att vara tacksamma för den information som den innehåller. Enkelt uttryckt är förmågan att beakta alla aspekter av vaccinsäkerhet för att kunna göra ett välgrundat val för sina barn, eller sig själv, en absolut avgörande aspekt av verklig hälsofrihet. Hälsofriheten är i sin tur intimt förknippad med begreppet ”personlig säkerhet”, kanske den mest grundläggande av de naturliga rättigheterna.
Kennedy och Hooker bör berömmas för att ha tagit itu med denna avgörande fråga i syfte att bringa klarhet i den mängd av ”dis-” och ”mis-” information som sprids av hälsoetablissemanget och mainstream-media. Om det är så att ”sanningen kan göra dig fri”, så är denna bok ett stort steg i rätt riktning.”
-Christopher Shaw, neurovetenskapsman och professor i oftalmologi vid University of British Columbia, författare till Dispatches from the Vaccine Wars

”Om det bara finns en bok du läser under hela ditt liv, låt det vara den här! Om du vill att vetenskapen ska tala … ha då modet att titta på den faktiska vetenskapen, datan och sanningen som finns på sidorna i Vax-Unvax. Beväpna dig med den information som ger föräldrarna makten åter där den hör hemma, inte i händerna på korrupta läkemedelsföretag, kapade regeringstjänstemän och motiverade läkare som spottar ur sig slagord med lite eller inga bevis för att backa upp det. RFK Jr. och Dr. Brian Hooker är sanningens djärva röster och presenterar bevis som inte kan ifrågasättas. Huvudsyftet med att vara förälder är att älska sitt barn och se till att det är tryggt. Om du inte har haft modet tidigare, uppmanar jag dig att hitta modet nu, och utbilda dig innan du vaccinerar dig!”
-Leigh-Allyn Baker, skådespelerska, producent och stjärna i den globala succén Good Luck Charlie

För att beställa boken: Skyhorse Publishing

Suggest a correction

Similar Posts