| |

WHO, FN och den mänskliga girighetens verklighet

Bild från Freepik

När ljus kastas på en fälla är det mindre troligt att andra faller i den.”

Världshälsoorganisationen (WHO) planerar inte att ta över världen. Vi måste komma ihåg vad det är: en organisation med ganska vanliga människor, inte nödvändigtvis experter inom sitt område, som har fått jobb och förmåner som de flesta av oss skulle avundas. Organisationen är i sig inte ondskefull, den är bara foglig mot dem som finansierar den och som bestämmer hur dessa medel skall användas. Detta är nödvändigt om personalen skall få behålla sina jobb.

WHO främjar emellertid ett nytt fördrag som diskuteras av dess styrande organ, Världshälsoförsamlingen (WHA), och som syftar till att centralisera dess kontroll över hälsokriser. WHA håller också på att ändra det internationella hälsoreglementet (IHR), som gäller enligt internationell rätt, för att ge WHO befogenhet att förordna nedstängningar, kräva vaccin för dig och din familj och hindra dig från att resa.

”Hälsokriser” är i detta sammanhang varje potentiell risk som generaldirektören bedömer kan orsaka ett betydande hälsoproblem. Det kan vara en virusvariant någonstans, ett utbrott av information som han/hon inte håller med om, eller till och med väderförändringar. Den nuvarande generaldirektören har redan insisterat på att alla dessa är stora och växande hot. Han utlyste till och med ett internationellt hot mot folkhälsan efter att 5 personer i världen dött av apkoppor.

Resten av Förenta nationerna (FN), i sin nuvarande desperation över den hotande klimatarmageddon, är ungefär detsamma som WHO. Medan temperaturerna når svindlande höjder som var till nytta för att odla kött och korn på det medeltida Grönland, tror de flesta av dess anställda egentligen inte att vi är på väg att utrotas. De är bara vanliga människor som får betalt för att säga dessa saker, och som oroar sig för sin anställningstrygghet och befordran om de inte gör det.

Människor vars rikedom har gjort dem mycket mäktiga ser stora vinster i att WHO och FN agerar på detta sätt. Dessa personer har också gjort stora investeringar i media och politik för att säkerställa ett brett stöd. WHO:s och FN:s personal som bekämpar detta inifrån kommer knappast att förbättra sina karriärmöjligheter. Det finns också tillräckligt av den smula sanning i berättelserna (virus dödar människor och CO2 ökar samtidigt som klimatet förändras) för att rättfärdiga den totala skada som de vet att de gör.

Fördelarna med organisatorisk kapning

I verkligheten arbetar stora organisationer för dem som finansierar dem. De flesta av deras anställda gör bara vad de blir tillsagda och accepterar sina lönecheckar. Några få modiga tenderar att sluta eller blir utknuffade, många som saknar modet i sina övertygelser gömmer sig bakom organisationen i hopp om att andra ska ta första steget, och en del är aningslösa och kan inte riktigt räkna ut vad som händer. Ett olyckligt fåtal känner sig uppriktigt tvingade till underkastelse på grund av svåra personliga omständigheter.

När tanken bakom finansieringen av WHO och FN i stort var att hjälpa världens befolkning att förbättra sin situation, var det detta som personalen i allmänhet förespråkade och arbetade för att genomföra. Nu när de styrs av de mycket rika och av multinationella företag som har investerare att tillfredsställa, förespråkar de och arbetar till förmån för dessa nya herrar med samma entusiasm. Det är därför sådana organisationer är så användbara för dem som vill utöka sin personliga makt.

När man diskuterar hur ett relativt fåtal kan påverka eller driva dessa mäktiga internationella organisationer är det lätt att tro att allt är otroligt eller konspiratoriskt, om man inte stannar upp och verkligen använder sin hjärna. Hur kan så få ta över hela världen? Om någon har lika mycket pengar som hela länder, men inte har något land att ta hand om, har de verkligen ganska stora möjligheter. Att använda en del av dessa pengar strategiskt till specifika institutioner som sedan fungerar som verktyg för att påverka resten är uppnåeligt. Deras personal kommer att vara tacksam för denna uppenbara frikostighet.

Institutionell kapning av detta slag är möjlig när vi lättar på reglerna för beskattning och intressekonflikter. vilket gör att vissa individer och företag får ett enormt finansiellt inflytande och kan använda det öppet. Om vi sedan tillåter dem att bilda offentlig-privata partnerskap, kan deras mål ytterligare subventioneras med våra pengar. Om vi tillåter våra politiker att behandla politik som en livslång karriär kommer de snart att inse att det är mer effektivt att umgås med de människor som kan finansiera deras karriär än att tillfredsställa befolkningen.

De kan göra detta bakom stängda dörrar på orter som Davos, medan företagsmedierna distraherar oss genom att fjäska för en tonåring på huvudscenen som rasar mot maskinen. Resultatet är oundvikligt, eftersom politikerna behöver pengar och positiv medietäckning, och de rikas karteller behöver mer förtroliga lagar.

Internationell folkhälsa är nu ett slående exempel på sådan företagskapning. Samma enheter finansierar högskolor, forskningsgrupper där studenterna kommer att söka jobb, modeller som kommer att definiera deras prioriteringar, organ där de kommer att tillämpa sina kunskaper, tidskrifter som de kommer att läsa och massmedia som kommer att försäkra dem om att allt är till det bästa. Medierna kommer också att offentligt smutskasta dem som går utanför linjen. Klimatfrågan är inte särskilt annorlunda om man gräver lite. De som följer reglerna kommer att ha en säker karriär, och de som inte gör det kommer inte att ha det. Sådana industrier kommer sedan att övergå till en politik, och studieresultat, som gynnar sponsorerna.

Försök att komma på en rik person som verkligen tappade intresset för att bli rikare. Det finns några få helgon i historien, men girighet är en stark kraft som sällan dämpas av att man samlar på sig de saker som girigheten söker. Det finns inget nytt under solen, inte girighet och inte de som försöker låtsas att girighetens frukt är något gott.

Feodalismens möjligheter

För att lyckas ackumulera mer makt och rikedom måste du, per definition, ta suveränitet och rikedom från andra. De flesta människor gillar inte att detta tas ifrån dem. Makt i en sann demokrati ges av folket, tas inte, och innehas endast med samtycke från dem som gav den. Få vanliga människor vill ge upp sin rikedom till någon som redan är rikare än de själva – de kan tänka sig att överföra den i skatt för att uppnå ömsesidig nytta, men inte att ge den till någon annan för att använda den som mottagaren vill. För att lyckas ackumulera makt och rikedom är det därför ofta nödvändigt att ta den med våld eller genom bedrägeri. Bedrägeri (lögn) är oftast det minst riskabla alternativet.

Lögner och bedrägerier fungerar inte på alla, men de fungerar på många. Eftersom bedrägeriets fiende är sanningen, och tyranniets fiende är jämlikhet (dvs. individuell suveränitet eller kroppslig autonomi), måste människor som insisterar på sanning och individuella rättigheter undertryckas av dem som vill ackumulera makt. Det mest effektiva sättet är att tysta dem, och att försäkra den majoritet som har fallit för bedrägeriet att dessa icke-konformister är fienden (kom ihåg ”Pandemic of the unvaccinated”).

Förtal och syndabockstänkande, med termer som ”anti-X”, ”Y-denier” eller ”så kallad Z”, får den avvikande minoriteten att framstå som negativ och underlägsen. Majoriteten kan sedan tryggt ignorera dem och till och med känna sig överlägsen när de gör det.

Om massmedia kan fås med på tåget blir det nästan omöjligt för dem som inte följer reglerna att rentvå sitt namn och få fram sitt budskap. De största finansiärerna av media är nu läkemedelsföretag. De är också stora finansiärer av politiker. De största ägarna av media är BlackRock och Vanguard (som av en tillfällighet också är de största aktieägarna i flera läkemedelsföretag). Så tänk er hur lönsamt det skulle vara om dessa investmentbolag, direkt och via lakejorganisationer som World Economic Forum, WHO eller FN, tänkte på att använda sådana tillgångar för att ge maximal vinst (vilket de faktiskt, i en omoralisk affärsmiljö, förväntas göra).

Om ett relativt nytt virus skulle dyka upp i ett sådant scenario, skulle allt som behövdes vara att använda dessa mediala och politiska tillgångar för att skapa rädsla och fängsla människor, och sedan erbjuda dem en farmaceutisk väg ut ur fångenskapen. Ett sådant system skulle praktiskt taget trycka pengar för deras investerare. Denna farmaceutiska flykt skulle till och med kunna framställas som en räddande nåd, snarare än ett system som fötts ur, och styrs av, girighet.

Att möta verkligheten

En snabb titt på verkligheten visar att vi faktiskt verkar gå igenom ett sådant scenario. Vi har försatt samhället i en total röra genom att släppa de grundläggande regler som höll girigheten i schack, sedan låtit girigheten skena iväg och kallat det ”framsteg.” Rädsla och utarmning är symptom.

WHO, FN och massmedia är verktyg. Snart kommer andra verktyg att införa digitala centralbanksvalutor och generöst tillhandahålla en universell basinkomst (ett bidrag, lite som barnbidrag ) för att lindra utarmningen. Denna programmerbara valuta kommer att spenderas på vad finansmännen beslutar, och dras tillbaka på deras infall, till exempel vid varje tecken på illojalitet. Det är exakt vad slaveri är, förutom att piskan eller ens den nuvarande metoden med mediasponsring, inte längre kommer att behövas för att hålla människor i schack.

För att åtgärda detta kommer det att bli nödvändigt att ta verktygen från dem som missbrukar dem, oavsett om verktygen är WHO, FN eller något annat. Om din riktigt användbara hammare kommer att användas av en inkräktare för att bryta benen av dig, gör dig då av med hammaren. Det finns viktigare saker i livet än att slå in spikar.

Enklare uttryckt, som demokratiska länder bör vi inte finansiera organisationer som går andras ärenden för att göra oss fattigare och urholka vår demokrati. Det skulle vara självförstörelse. Vi måste bestämma oss för om individuell självständighet är en värdefull sak. Är det verkligen sant att alla är födda jämlika och bör leva jämlika? Eller bör vi anamma ett hierarkiskt, kastliknande eller feodalt samhälle? Historien visar att de som sitter på toppen förmodligen kommer att gilla det feodala synsättet. Därför är det bäst att de som inte är på toppen, och de som har övertygelser som går bortom girighet, börjar ta detta problem på allvar. Att sluta stödja institutioner som avser att stjäla från oss är en självklar startpunkt.

Genom att återfå mognaden när det gäller den mänskliga naturens verklighet kan vi börja montera ned det fängelse som byggs runt oss. Behandla de sponsrade medierna som om de vore sponsrade. Försök att berätta sanningen så ofta och så noggrant som vi kan. När ljus kastas på en fälla är det mindre troligt att andra faller i den. När tillräckligt många beslutar att det som i grunden är vårt måste förbli vårt, kommer de som vill ta det inte att kunna göra det. Då kan vi ta itu med hälsa, klimat och allt annat på ett sätt som gynnar mänskligheten, snarare än att bara gynna ett gäng rika självberättigade skurkar.

Ursprungligen publicerad av Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts