Domstolar följer kultur – och kulturen håller på att förändras

Redaktörens anmärkning: Mary Holland, ordförande och chefsjurist för Children’s Health Defense, höll nedanstående anförande den 25 mars 2023 vid COVID Litigation Conference i Atlanta.

Jag blev involverad i kampen för hälsofrihet för mer än 20 år sedan, i slutet av 1990-talet, när min son blev allvarligt skadad av rutinmässiga ”säkra och effektiva” barnvaccin.

Det tog mig ett tag innan jag kom på att det var vaccin som var den enda rimliga orsaken – och naturligtvis, först såg jag på det ur en mammas perspektiv, men sedan tittade jag igen som en advokat – och WOW!

Allt som jag trodde fungerade fungerade inte – det fanns ingen insyn, inget informerat samtycke, ingen civilrättslig ersättning, inga domar för medveten felbehandling genom administrering av känt farliga ämnen, ingen ansvarsskyldighet – inte ens tillgång till domstolarna, för att alls tala om någon rättvisa.

Och sedan upplevde vi, föräldrarna till skadade barn, det som många av er har upplevt de senaste tre åren – gaslightning, utfrysning, stigmatisering och så vidare.

Jag är djupt tacksam mot Steve Kirsch, Warner Mendenhall, Louisa Clary och de andra arrangörerna av denna konferens för att de har fört oss samman för att ta itu med dessa problem.

Om du har kommit in i hälsofrihetsrörelsen efter COVID-19 är det viktigt att du förstår att dessa frågor, även om de är mer intensiva nu, inte är nya.

Jag rekommenderar att du tittar på dessa filmer för att få en bakgrund: ”The Greater Good”, ”Trace Amounts”, ”Vaxxed” och ”Vaxxed II” och ”The 1986 Act” – de här filmerna kommer att hjälpa dig att sätta COVID-19-debaclet i ett större sammanhang.

Jag rekommenderar också en viktig ny bok som jag hade förmånen att vara medredaktör för – ”Turtles All The Way Down: Vaccine Science and Myth”

Det är en förödande, oklanderligt citerad dekonstruktion av varje påstående om att vetenskapen stöder barnvaccinationsprogrammet. Författarna är anonyma, för att undvika den sortens förtal som annars oundvikligen skulle uppstå, men de är tveklöst experter på vetenskap och medicin.

Men låt oss prata om COVID. Många tappra hjältar har stått upp för frihet och rättssäkerhet de senaste åren. Grundaren av Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy Jr, är en av de många framstående jurister som har bidragit till att leda oss dit vi är i dag.

Som han ofta påpekar har världen lidit av ett slags Stockholmssyndrom som äntligen börjar avta.

Syndromet är ett tillstånd när fångar börjar älska sina fångvaktare. De strävar efter att göra dem till lags eftersom deras hjälplöshet leder till att de förtränger varje känsla av orättvisa och på något sätt ”gör det bästa av situationen”

Det är sannolikt en slags överlevnadsmekanism, men en mycket farlig sådan.

En annan analogi som Kennedy ofta nämner är Milgrams lydnadsexperiment – under de senaste tre åren har världen genomlevt ett gigantiskt Milgram-experiment. Dr Stanley Milgram, en forskare från Yale, deltog i CIA:s studie MKUltra om tankekontroll.

Han lät försökspersoner sitta bakom en skärm och trycka på knappar som de trodde skulle ge människor på andra sidan skärmen olidlig smärta genom elchocker. Försökspersonerna visste inte att personerna på andra sidan skärmen var skådespelare – försökspersonerna var övertygade om att de skrek på riktigt.

Försökspersonerna beordrades att höja smärtnivån av en vitklädd myndighetsperson. Två tredjedelar av försökspersonerna gick med på det och höjde elchockerna till maxläge, även när de hörde människorna på andra sidan väggen gråta och även när de fick veta att de stötar de gav kunde vara dödliga.

Endast en tredjedel av personerna följde sitt samvete och vägrade att delta.

Kennedy säger ofta att du är bland den tredjedel som har valt att inte delta i det globala Milgram-experimentet. Men ni, som är samlade här i dag, har gått ännu längre – ni har samlat era utbildningar, erfarenheter och ert engagemang för att bekämpa tyrannin.

Ni utmanar de vitklädda myndigheternas auktoritet och de mörka krafter som ligger bakom dem, och i processen drar ni med er dem som blint lydde. Ni leder anfallet och gör skillnad, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Domstolarna följer kulturen

Den här perioden har gett mig många lärdomar om lagen som ett instrument i oroliga tider – och många av de lärdomarna har kommit från de advokater som är här i dag.

En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är att domstolarna följer kulturen.

För det första har även domare utsatts för Milgram-experimentet, precis som resten av oss, och deras valt sitt yrke för att de är utpräglade regelföljare och upprätthållare av regler. De flesta verkar ha följt regeringens riktlinjer mer av vana än för att de varit övertygade om att det var det rätta.

För det andra har jag lärt mig att domare som är ovilliga att pröva utmanande fall gömmer sig bakom doktrinen om att rätten att få en talan. I flera CHD-ärenden har domarna helt enkelt avvisat dem på grund av ”bristande underlag för att få stämma” – även när skälen för ett sådant avvisande varit mycket svaga.

De goda nyheterna är att den här kulturen håller på att förändras och att sanningen har börjat att komma fram. Den sönderfallande COVID-berättelsen och det här trendbrottet gynnar oss, inte tyrannerna.

Till exempel:

 • Hysterin har gått över – här är vi samlade i verkligheten. Inga masker, inga tester, inga vaccinpass.
 • Människor träffas, reser, återvänder till arbete och skola, och institutionerna släpper kraven på tester, masker och injektioner.
 • Och sanningen är på fri fot – och försvarar sig själv. Det är nu allmänt känt:
 • Att sprutorna var helt ineffektiva och inte säkra – de stoppade inte infektion eller smittspridning och de dödade och skadade tusentals om inte fler.
 • Att naturlig immunitet faktiskt är minst lika effektiv om inte mer effektiv än den vaccininducerade immuniteten.
 • Att regeringen tillsammans med ombud från företagen skapat ett censurindustriellt komplex.
 • Att regeringens politik resulterat i en minskning av den förväntade genomsnitts livslängden i USA med tre år – mer i vissa undergrupper som indianer, som förlorat otroliga nästan sju år av förväntad livslängd.
 • Att vi lider av ”plötsliga oförklarliga dödsfall” på svindlande nivåer och har fått en dramatisk överdödlighet runt om i världen som inte kan förklaras annat än på grund av COVID-injektioner.

Slutsatsen är att tidvattnet nu har vänt, och att detta är vårt ögonblick för att främja rättvisa och införa skyddsåtgärder så att framtida inlåsningar, påtvingade medicinska experiment, diskriminering, censur och grymheter på massnivå blir omöjliga.

Rättsliga segrar ger hopp

Det finns hoppfulla tecken:

CHD har självt haft några viktiga segrar, och jag tror att vi kommer att få se fler i år:

Vi har också många fler rättsfall på gång mot:

Eftersom tidvattnet håller på att vända har alla våra fall en ökad sannolikhet att bli framgångsrika. Vi är brainstormar ivrigt med andra advokater och arbetar för att barn ska skyddas.

CHD kan erbjuda ett antal saker som kan vara till hjälp:

 • Advokat Ray Flores upprätthåller en förteckning över advokater runt om i landet. Han skickar regelbundet ut inlagor, beslut och juridiska artiklar. Detta är gratis, så anmäl dig på legal@childrenshealthdefense.org.
 • Vi återkopplar varje dag. Om du företräder personer när det gäller undantag, vårdnadstvister, arbetsskadeersättning, visselblåsare, försvar av läkarlegitimation och diskriminering, låt oss veta. Återigen, skriv till legal@childrenshealthdefense.org.
 • Vi är särskilt angelägna om att få kontakt med advokater som företräder arbetstagare med skadeståndsproblem. Vi anser att detta är ett bra sätt att inte bara få ersättning för vaccinskadade arbetstagare utan också att ekonomiskt avskräcka arbetsgivare från att någonsin införa medicinska krav igen genom att låta det stå dem dyrt.
 • Om du har ett fall som du anser stämmer överens med CHD:s uppdrag, skriv till legal@childrenshealthdefense.org. Vi har en intern kommitté som utvärderar potentiella nya ärenden enligt många strikta kriterier, och vi överväger regelbundet samarbeten.
 • På vår webbplats finns också många resurser som kan vara till hjälp, bland annat inlagor, brevmallar, referenser till juridiska organisationer med mera.

Om det dessutom finns juridiska historier som vi borde ta upp i vårt dagliga nyhetsbrev, The Defender, eller på vår videoplattform, CHD.TV eller på våra sociala medier, låt oss veta.

Vi når miljontals människor – och vi vill hålla våra följare informerade med korrekt och aktuell information om viktiga juridiska frågor.

Det är inte bara COVID

Naturligtvis är slåss vi inte bara mot COVID – vi kämpar mot den globala totalitarismens mörka krafter. Vi är emot:

 • En modell för övervakningskapitalism med det verkliga hotet om digitala centralbanksvalutor (CBDC) inom en nära framtid.
 • Ett kontrollnät med individuella digitala ID för varje människa på planeten.
 • Ett censurindustriellt komplex som försöker främja en enda global berättelse och som skulle försöka utmåla oss här som marginella högerextremister och till och med inhemska terrorister.
 • Ett globalt kontrollnät som omfattar Världshälsoorganisationens ”One Health”, Världsekonomiskt forums ”Great Reset” och transhumanism, främjande av genetiskt modifierade livsmedel, vädermanipulation och flodvåg av oreglerade torn, antenner och apparater som avger elektromagnetisk strålning.

CHD arbetar med alla dessa frågor genom utbildning, lobbying, vetenskap och rättstvister, eftersom dessa vägar tillsammans skapar nödvändiga synergier.

Om du är här är det för att du försöker övervinna dessa farliga agendor som drivs av rädsla, okunskap, polarisering och förtryck. Om ni är här är det för att ni tror på mänsklig frihet, mänsklig värdighet och mänskligheten i sig, och ni tror att vi kan vända utvecklingen.

Eftersom jag har en längre överblick på denna rörelse än en del andra vill jag säga att med era nya resurser i denna episka kamp tror jag att vi kan vinna, att vi kommer att vinna – och att vi måste vinna.

Det som hände under de senaste tre åren var inga misstag – jag uppmanar er att se denna tvåminuters video ”Mistakes Were NOT Made: An Anthem for Justice” Förövarna – och särskilt hjärnorna bakom – måste ställas till svars. Som videon avslutas:

Vi terroriserades.
Vi isolerades.
Vi gasades.
Vi avhumaniserades.
Vi sårades.
Vi dödades.

Låt dem inte komma undan med det.

Detta är advokaternas uppgift – vi får inte låta dem komma undan med det. Vi måste hjälpa till att återupprätta det sociala kontraktet mellan handling och ansvar och mellan brott och straff. Vi måste hjälpa till att återupprätta rättsstaten över tyrannerna.

Som jag har sagt på andra ställen tidigare,

Sanningen är på vår sida,
Vetenskapen är på vår sida,
Etiken är på vår sida och
Lagen är på vår sida.

Och jag hoppas och ber att Gud och universum är på vår sida och att vi kommer att mötas igen – snart – för att fira vår seger för rättsstatsprincipen, för rättvisa och för våra barns framtid.

Tack för att ni kom.

Ursprungligen publicerad på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts