Teamet


John Stone

John Stone är autismförälder, förespråkare av säkra vaccin och har varit brittisk och europeisk redaktör för AgeofAutism.com sedan 2010. John har fokuserat på förvrängningen av händelser och vetenskap kring autismkrisen och vaccin. Han har i stor utsträckning bidragit till debatten om vaccinsäkerhet och branschetik i Storbritannien och USA under två decennier.


Taylor Hudak – Journalist

Taylor Hudak är en amerikansk-ungersk journalist baserad i Budapest, Ungern. Taylor samarbetar med Children’s Health Defense Europe och bevakar frågor med fokus på mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, hälsa och juridik. Taylor gör research, skriver och producerar videoreportage och intervjuer för The Last American Vagabond och acTVism Munich. Hon har rapporterat om utlämningsförfarandet av WikiLeaks-grundaren Julian Assange och har medverkat i RT International, Radio Sputnik och ABC Australia. Taylor har en kandidatexamen i engelska och en magisterexamen i journalistik och masskommunikation från Kent State University. Taylor har ett nära samarbete med Doctors for Covid Ethics, en organisation av läkare och forskare som arbetar för att utbilda allmänheten om hälsa och återupprätta medicinsk etik.


Jutta Degner – Manager för översättningar

Jutta studerade språk i början av 1990-talet och blev senare legitimerad sjuksköterska med inriktning på anestesi och intensivvård. Under flera år arbetade hon på universitetskliniker i Tyskland och Schweiz. År 2007 inledde hon en karriär inom den kliniska forskningsbranschen och genomförde prövningar från fas I till fas IV, vilket utvecklade hennes expertis om hur klinisk forskning normalt utförs, särskilt efterlevnad av alla lagar och riktlinjer för god klinisk praxis som formulerats i Helsingforsdeklarationen och International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH-GCP). När det politiska klimatet runt Covid startade insåg hon snart att det fanns problem med ”siffrorna” eftersom hennes expertis är inom analys och statistik. Jutta har sedan dess talat vid demonstrationer för att förklara för allmänheten om missbruket av PCR-testet, den medicinska bakgrunden för smittsamhet och den normala rutinen för utveckling av nya läkemedel. Hennes mål är att försvara den mest sårbara gruppen av vår befolkning, ”våra barn, de är vår framtid”.

.


Michael Nevradakis, Filosofie doktor

Michael Nevradakis, Ph.D., baserad i Aten, Grekland, är seniorreporter för The Defender och en del av programledargruppen för CHD.TV:s ”Good Morning CHD”. Under 10 år var han producent och värd för radioprogrammet och podcasten ”Dialogos” och han har tidigare publicerats av The Guardian, Huffington Post, Daily Kos, Truthout, Mint Press News och andra medier. Han tog sin doktorsexamen i mediestudier vid University of Texas 2018 och har en masterexamen i offentlig politik från Stony Brook University. Han har undervisat vid olika institutioner för högre utbildning i Grekland och USA.