| | | | |

Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter

En brittisk mamma till en 22-årig man ”Tom” med allvarliga inlärningssvårigheter har inlett en rättslig överklagan till Court of Protection. Denna familj är en av många i Storbritannien som dras inför domstol av hälsovårdsmyndigheterna för att injicera barn med en experimentell Covid-19-injektion mot deras vilja.

Tom kommer att injiceras inom några dagar om inte domstolen går med på att upphäva detta beslut.

Tom föddes med en kromosomobalans, partiell Trisomi 13, som orsakade allvarliga inlärningssvårigheter och ett hjärtfel, Fallots tetralogi. Han genomgick en fullständig korrigerande hjärtoperation vid ett års ålder. Han tar inga mediciner och är en frisk och stark ung man. Att han har nått denna ålder har överträffat läkarnas förväntningar, vilket är hans mammas förtjänst. Hon har uppfostrat honom med kärlek och engagemang och har varit ansvarig för alla hans hälsobeslut, inklusive att Tom har fått alla sina barnvaccinationer, samt influensavaccinet varje år. Hon är ingen ”anti-vaxxer”, som domaren i domstolen sa att hon kunde vara.

Mamman företräds av människorättsadvokaten Paul Diamond från Jackson Osborne solicitors. En crowdfunding-kampanj för juridiska kostnader startades den 19 december 2022. I skrivande stund har 4 792 £ av 5 000 £ samlats in med donationer från 203 personer. Toms mamma gör en insamling för sina rättegångskostnader som uppkommit hittills och för att hon ska kunna fortsätta med ansökningar till appellationsdomstolen. Hon kan bli tvungen att överklaga igen till Högsta domstolen eftersom Toms fall väcker en grundläggande fråga:

Om det inte föreligger missbruk eller irrationellt och orimligt beslutsfattande, vilken rätt har domstolen eller staten att gå in i familjens hem och åsidosätta rimliga beslut av föräldrar och familj?

Grunderna för överklagandet beskrivs i detta dokument. Moderns argument för att få tillstånd att överklaga beskrivs här.

För mer information om kampanjen eller för att göra en donation, besök CrowdJustice webbplats.

Suggest a correction

Similar Posts