Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter
| | | | |

Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter

En brittisk mamma till en 22-årig man ”Tom” med allvarliga inlärningssvårigheter har inlett en rättslig överklagan till Court of Protection. Denna familj är en av många i Storbritannien som dras inför domstol av hälsovårdsmyndigheterna för att injicera barn med en experimentell Covid-19-injektion mot deras vilja. Tom kommer att injiceras inom några dagar om inte domstolen…

Folkets proklamation

Folkets proklamation

Vi, undertecknade, motsätter oss G20-ledarnas deklaration från Bali, som en grov kränkning av nationell suveränitet, individuell frihet, hälsofrihet, personlig integritet och rätten att resa. 7 784 underskrifter totalt 7 581 enskilda personer 110 offentlig-anställda 93 organisationer Folkets proklamation av motstånd mot G20-ledarnas deklaration från Bali Vi, undertecknade, proklamerar vårt motstånd mot G20-ledarnas deklaration på Bali,…