SARS-CoV-2 ”har aldrig existerat i naturen” – och FBI kände till möjlig labbläcka redan i mars 2020

En mängd dokument som släpptes förra veckan av US Right to Know (USRTK) kan ”förklara varför ingen har kunnat hitta SARS2-viruset (aka SARS-CoV-2) som angriper en koloni av fladdermöss”, enligt en framstående vetenskapsreporter.

Nicholas Wade, tidigare vetenskapsredaktör för The New York Times, skriver för City Journal att de nyligen avslöjade dokumenten – som visar att amerikanska forskare planerade att samarbeta med forskare från kinesiska Wuhan Institute of Virology (WIV) för att utveckla nya coronavirus, bevisar att COVID-19 ”aldrig har existerat i naturen.”

USRTK-dokumenten avslöjar att forskare som var involverade i ett gemensamt forskningsförslag från USA och Kina – ”Project DEFUSE” – ett år före utbrottet av COVID-19, planerade att konstruera coronavirus som är sällsynta naturligt och som hade många likheter med genomet för SARS-CoV-2.

Årtiondets avslöjande: Nya dokument stärker – möjligen slutgiltigt –
hypotesen att en labbläcka är ursprunget till Covid-19.
Av Nicholas Wade, tidigare mångårig
vetenskapsjournalist och redaktör på NY Times.

Under tiden avslöjade en utredning av Public, som publicerades i tisdags, att FBI fick trovärdig information i mars 2020 att COVID-19 hade läckt från WIV – långt innan FBI eller den amerikanska regeringen erkände en möjlig labbläcka därifrån.

Bloggaren Jim Haslam, som har skrivit mycket om COVID-19:s ursprung, rapporterade i veckan att forskaren Ralph Baric, PhD vid University of North Carolina, som har arbetat ihop med Peter Daszak, PhD, president för EcoHealth Alliance, 2018 patenterade genom ”mindre än 2% avvikande” från SARS-CoV-2.

Daszak och Baric har båda varit tätt involverade i projektet DEFUSE.

Molekylärbiologen Richard Ebright, Ph.D. vid Rutgers University, som ofta kritiserat forskningen kring gain-of-function, kommenterar den nya utvecklingen i en intervju med The Defender:

”Två eller tre dussin korrupta forskare, de flesta inom ett smalt delområde av vetenskapen, har skadat, möjligen irreparabelt, allmänhetens förtroende för
de många tiotusentals forskare inom alla vetenskapsområden.

”Vetenskapen som helhet måste skära ut och eliminera tumören och utesluta
de två till tre dussin som orsakade pandemin och bedrog allmänheten.”

Richard E. Bright: ”Såväl Beijing som Washington
har dolt sanningen om SARS2 och dess ursprung.”

”Washingtons vilseledande har underlättats av …
[medskyldiga] … underrättelsetjänster … och av
en mainstream-media som är alltför åsiktsstyrd
och okunnig om vetenskap för att förstå
årtiondets avslöjande.”

”Dokument som erhållits av US Right to Know …
visar en formula för att montera virus av SARS-typ ..
från 6 syntetiska bitar … Formulans tunga bevisvärde
är att tidigare … bevis redan påvisat att SARS2 hade
just en sådan 6-sektionsstruktur.”

COVID ”hade alla de unika egenskaperna”
hos ett virus framställt i ett laboratorium

Enligt Wade innehåller dokumenten ”en formula för att montera virus av SARS-typ från sex syntetiska bitar av DNA som utformats för att vara en konsensussekvens – den genetiskt mest infektiösa formen – av virus relaterade till SARS1, det fladdermusvirus som orsakade den mindre epidemin 2002”, noterar Wade.

Emily Kopp: Peter Daszak från EcoHealth Alliance sa att införandet
av furinklyvningsställen vore ”bortom alla acceptabla gränser”
två år innan FOIA dokument avslöjade EcoHealths avsikt att
införa furinklyvningsställen.

”Tidigare oberoende bevis pekade redan på att SARS2 hade just en sådan sex-sektionsstruktur”, tillägger han.

Enligt New York Post lämnade EcoHealth in DEFUSE-forskningsansökan till Pentagon-anknutna DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, och föreslog experiment för att öka smittsamheten för coronavirus hos fladdermöss till människor. I ansökan ingick en begäran om ett forskningsbidrag på 14 miljoner dollar för att genomföra dessa experiement.

”I ansökan föreslogs att man skulle ’införa lämpliga human-specifika klyvningsställen’ i SARS-relaterade virus, ett förfarande som kunde ha lett till skapandet av SARS2, med dess distinkta furinklyvningsställe, beroende på vilket startvirus som användes för manipulationen”, skriver Wade.

DEFUSE-ansökan mörklade dock planerna på att genomföra denna forskning vid WIV, avslöjar USRTK-dokumenten, och utelämnade också namnet på en kinesisk forskare – Shi Zhengli, ibland kallad ”Bat Lady” – som var involverad i denna forskning.

”De nya dokumenten visar att författarna planerade att syntetisera 8 till 16 stammar av SARS-typ fladdermusvirus, utvalda för deras troliga förmåga att infektera mänskliga celler”, säger Wade, ”för att göra ett vaccin för att immunisera fladdermöss i regioner som militära trupper kanske skulle gå in i.”

Haslam noterar att medan ”det tar 15-20 år för FDA [U.S. Food and Drug Administration] att godkänna ett vaccin för människor”, är godkännandeperioden för forskning som utförs på djur ”bara 2-5 år” Han beskriver detta som ett ”byråkratiskt kryphål” som ”skapat ett enormt incitament för forskning på levande fladdermöss”.

Det finns stora likheter mellan SARS-CoV-2 och DEFUSE-ansökan och det motbevisar de virologer som hävdar att COVID-19 utvecklats naturligt, säger Wade.

”Genomet för SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19, matchar de virus som beskrivs i forskningsförslaget”, skriver USRTK, samtidigt som, enligt Wade, ”När SARS2 först dök upp i världen, hade det alla de unika egenskaper som skulle förväntas av ett virus som skapats enligt DEFUSE-formulan.”

”Istället för att långsamt utveckla förmågan att angripa mänskliga celler, som naturliga virus måste göra när de hoppar från djur till människor, var SARS2 omedelbart smittsamt för människor, möjligen för att det redan hade anpassats i humaniserade laboratoriemöss till den mänskliga cellreceptorn”, tillägger Wade.

Det genom Baric patenterade skiljer sig
mindre än 2 % från SARS-CoV-2 från 2018

USRTK-avslöjandena verkar också bekräfta de senaste observationerna som gjorts av Haslam.

I ett Substack-inlägg den här veckan skriver Haslam att Baric 2018 hade utvecklat – och patenterat – ”SARS-liknande chimärer” som kallas 293 och HK3, som skiljer sig 20% från epidemiska stammar och endast 2% från SARS-CoV-2.

”Detta var ett Baric-patent för det individuella genom som nu kallas SARS-CoV-2”, skriver han.

Haslam noterar att Daszak bekräftade, via ett inlägg på X den 20 januari, att detta inträffat.

Maarten Keulemans:
Tack. Men bevisar inte det faktum att förslaget verkar kusligt
förutsägande helt enkelt att vetenskapen hade rätt när den
misstänkte att denna typ av virus som bär på FCS etc. hade
och har pandemisk potential?

Peter Daszak:
Du har rätt vi hade oturen att förutspå att SARSr-CoV, med mindre
än 20% avvikelse från SARS-CoV i RBD sekvensen med proteolytiskt
klyvningsställe, hade potential att bryta ut i Kina och bli pandemisk.
Det hände.

Istället för att ta dessa förutsägelser
seriöst har vi fått utstå attacker under 4 år.

”År 2015 letade Baric efter coronavirus som var mindre än 25% avvikande från epidemiska stammar. I november 2019 sa Daszak att Baric fortfarande ’identifierade’ dessa typer av stammar … SARS2 var 22% annorlunda än epidemiska stammar”, skrev han.

Enligt USRTK faller ”Genomet för SARS-CoV-2 inom intervallet för en 25-procentig genetisk avvikelse från SARS.”

”Har inget att göra med vare sig våtmarknader
eller historien om fladdermussoppa

Undersökande reportrar Michael Shellenberger och Alex Gutentag från Public konstaterade i tisdags att FBI fick trovärdig information i mars 2020 att SARS-CoV-2 hade läckt ut från WIV.

Enligt Public avslöjade information från ”flera källor” att en ”kinesisk medborgare från Wuhan, som arbetar som en konfidentiell källa för FBI, hade berättat om det för sin handläggare vid FBI: s kinesiska underrättelsegrupp.”

Michael Shellenberger: Den amerikanska underrättelsetjänsten hävdar att det
inte finns några tydliga bevis för att Covid läckte från ett laboratorium i Kina,
men det finns. Och nu är vi först att rapportera att en kinesisk källa, som FBI
anser pålitlig, berättade för FBI i början av 2020 att den första personen som
smittades arbetade i Wuhan-laboratoriet.

I början av 2020 sa en kinesisk källa som FBI litade på att Covid läckte ut från
Wuhan laboratoriet. Källor säger att FBI:s 25-personers kinesiska underrättelse-
grupp kände till tillförlitlig information att SARS-CoV-2 Covid läckte från ett labb …

”[COVID-19] hade ingenting att göra med vare sig historien om den våta marknaden eller fladdermussoppan som man gick ut med”, berättade källorna för FBI.

FBI:s källor kontaktade Public efter att ha läst en ny artikel som Public publicerat om forskare som finansierats av National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), tidigare lett av Dr. Anthony Fauci, som ”försökte infoga en furin-klyvningsplats precis där den finns på SARS-CoV-2.”

Publics källor önskade få vara anonyma för att ”skydda deras och deras kollegors identiteter”.

USRTK noterar också att utkast till DEFUSE-ansökan påvisade ”forskarnas särskilda intresse för furinklyvningsställen” – egenskaper hos viruset som bidrog till den höga överförbarheten av COVID-19.

Enligt Public sa källorna att FBI litade på den person som tillhandahöll informationen ”eftersom källans information hade bekräftats minst tre gånger tidigare” och tillägger att FBI ansåg att Wuhan-avslöjandena var ”bra intel”.

”Det faktum att FBI visste att COVID kom från ett laboratorium åtminstone så långt tillbaka som i mars 2020 väcker frågor om varför andra amerikanska regeringstjänstemän, inklusive Anthony Fauci och forskare som han hade finansierat, fortsatte att insistera på att en laboratorieläcka var osannolik i flera år till”, skriver Public.

”Självklart skulle FBI mörklägga detta

Francis Boyle, J.D., Ph.D., professor i internationell rätt vid University of Illinois, expert på biovapen och författare till boken ”Resisting Medical Tyranny: Why the COVID-19 Mandates Are Criminal”, berättar för The Defender att han inte skulle bli förvånad om FBI mörkade att de fått information om en labbläcka vid WIV.

”Självklart skulle FBI dölja detta”, säger han och påpekar likheter med läckan från mjältbrandslaboratoriet 2001.

”Som jag konstaterade i min bok Resisting Medical Tyranny, mörkade FBI det faktum att mjältbrand hade läckt ut från ett amerikanskt vapenprogram och laboratorium för biologisk krigföring. Jag hade faktiskt berättat detta för FBI under den sista veckan i oktober 2001”, säger han.

Han säger att trots att han talade med en ”högt uppsatt tjänsteman” vid FBI, följdes det inte upp av någon utredning. Istället åkte ”FBI ut till den amerikanska regeringens laboratorium i Ames, Iowa, där de förvarar alla antraxstammar, och godkände förstörandet av alla dem”.

Boyle kallar detta ”förstörande av bevis … ett federalt brott” och att FBI försökte ”förhindra en genetisk rekonstruktion av mjältbrand” som skulle avslöja detaljer om dess utveckling.

Boyle, en kritiker av gain-of-function-forskning, säger att sådana experiment kan leda till en ”sjukdom X”, som Världshälsoorganisationen nu varnar för kan leda till en ny pandemi.

”Det är därför vi verkligen måste ta tag i detta och stoppa dessa människor”, säger Boyle. ”De går först ut och utvecklar vapnet, och sedan utvecklar de ett påstått vaccin för att hantera rekylen.”

Forskare konstruerade virus trots ”klar och uppenbar potentiell fara” för pandemi

DEFUSE-förslaget leddes av Daszak och EcoHealth Alliance, som har varit inblandade i kontroversiell gain-of-function-forskning vid WIV och som arbetade nära Baric.

Baric ”var satt att konstruera tjugo eller fler ’chimära’ SARS-relaterade virala spikproteiner per år enligt förslaget, och två till fem fullängds konstruerade SARS-relaterade virus”, skriver USRTK.

”Dokumenten beskriver de SARS-relaterade virus som ska studeras enligt forskningsanslaget som en ’klar och uppenbar potentiell fara för en ny SARS-liknande pandemi'”, påpekar USRTK och tillägger att forskarna som var involverade i denna forskning ”planerade att använda nya system för omvänd genetik och test av virus in vivo … för att skapa levande virus med nya grundkonstruktioner.”

Dokumenten visar också att ”forskarna planerade att testa konstruerade spikproteiner i dessa kända sammansättningar som ett första test som skulle hjälpa dem att prioritera genom för nästa steg: genereringen av syntetiska virus i sex bitar”, skriver USRTK.

National Institutes of Health (NIH) hävdade att DEFUSE-forskningen involverade skapandet av virus med virala baskonstruktioner som redan finns allmänt tillgängligt. NIH är moderorganisation till NIAID.

”De spikproteiner som gruppen på detta sätt identifierade som ’pre-epidemisk potential’ skulle användas i nästa steg, genereringen av ’livsdugliga virus med full genomlängd'”, tillägger USRTK.

Enligt USRTK motsäger dessa dokument tidigare uttalanden från forskare som har främjat den zoonotiska – djur till människa – teorin om COVID-19s ursprung, inklusive Kristian Andersen, Ph.D. – en förespråkare för teorin om naturligt ursprung och en av författarna till det nu ökända ”Proximal Origin” -dokumentet som publicerades i Nature Medicine.

”Vissa forskare som förespråkar teorin om naturligt ursprung har hävdat att Wuhan-laboratoriet endast skulle ha använt kända baskonstruktioner redan offentliggjorda i publicerad litteratur, och bara bytt ut spikproteiner. Eftersom dessa baskonstruktioner som finns i publicerad litteratur, är för genetiskt olika för att ha genererat SARS-CoV-2, har de hävdat att DEFUSE-ansökan är irrelevant för pandemin, ” noterar USRTK.

Men enligt USRTK ekar ”språket i de nyligen avslöjade dokumenten en analys från 2022 som avslöjade ett mönster av två restriktionsenzymer, BsmBI och BasI, som segmenterade SARS-CoV-2-virusgenomet i sex jämna bitar.”

”Forskarna uppskattade sannolikheten för att observera detta mönster av jämnt fördelade segment i naturen för att vara mycket osannolikt”, betonar USRTK. Analysen i fråga, ett förhandstryck som finns i BioRxiv-databasen, ”förutspådde att SARS2-viruset hade genererats på exakt detta sätt”, enligt Wade.

I ett inlägg på X – tidigare Twitter – bekräftar Valentin Bruttel, Ph.D., en av författarna till förhandstrycket, likheten mellan den publikation som han var medförfattare till och avslöjandena i de dokument som USRTK släppt.

Dr. rer. nat, Valntin Bruttel: DEFUSE utkasten visar att, exakt som vi förutspådde, att de planerade
att använda 6 SEGMENT för att montera syntetiska virus, att använda unika endonukleas klyvställen
som inte störde kodsekvensen och ATT KÖPA BsmBI!!! (= NE Bio labs beställning #R0580S eller R0580L)

”PMC2583659, PMC3791741). Vi kommer att identifiera den bästa konsensuskandidaten och syntetisera genomet med hjälp av kommersiella leverantörer (t.ex. Biobasiska, etc.), som sex sammanhängande
cDNA-stycken som är kopplade till varandra genom en unik begränsning endonukleasplatser som inte
stör kodningssekvensen, men möjliggör full längd genommontering. Fulllängdgenom kommer att
transkriberas till RNA och elektorering används för att återställa rekombinanta virus i full längd.

(PMC3977350, PMC240733). Med hjälp av fullängdsgenomen kommer vi att omvärdera virustillväxten
hos primära mänskliga luftvägsepitelceller vid låg och hög mångfald av infektion och in vivo hos hACE2 transgena möss, testning huruvida baskonstruktionens genomsekvens förändrar fulllängds SARSr-CoV:s
pre-epidemiska eller patogena potential i modeller av mänsklig infektion. Alla experiment utförs trippelt
och de data som tillhandahålls till modelleringen …”

Suggest a correction

Similar Posts