|

EU-parlamentets covid hantering : Skandalrapport täcker korruption och falsk information.

Bild: CC-BY-4.0: © Europeiska unionen 2020 – Källa: EP

Europaparlamentets särskilda utskott lade fram 274 punkter för att vara förberedd för nästa pandemi. Tenor: EU klarade testet (för sin demokrati). Vaccinet kom snabbt, är säkert och effektivt. I nästa pandemi behövs dock en mer central kontroll. Utkastet är fyllt av felaktig information och historisk revisionism.

Med 274 slutsatser vill EU-parlamentet dra lärdom av Covid19 för att vara bättre förberedda för nästa pandemi. Rapporten är en lärobok i hur man förfalskar historien och hur EU bör utvecklas i framtiden. Hälsokrisen var utan motstycke, men EU klarade testet för sin demokrati.

Historieförfalskning

Texten är tyst om den grundläggande rätten att inte tvingas behandlas med ett läkemedel. Det ”säkra och effektiva” vaccinet räddade 250 000 liv. Certifikatet som begränsade medborgarna massivt beröms och även så kampen mot desinformation. Vad också kan läsas tydligt är: Nästa gång bör de olika staterna koka mindre av sin egen soppa. Istället behövs det en mer centraliserad förvaltning och vägledning uppifrån.

Två punkter från målet för att fånga den historiska revisionism som praktiseras här. I punkt ett skriver utskottet:

”Europaparlamentet inser att spridningen av covid-19 har krävt miljontals liv i Europa och världen och orsakat irreparabla skador och att EU, liksom resten av världen, var oförberett på att hantera denna aldrig tidigare skådade hälsokris och dess chockvågor som har drabbat många samhällen och ekonomier runt om i världen.

Punkt sex är:

”Europaparlamentet understryker att världen 2020 var oförberedd på att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin och att Europa stod inför den svåraste socioekonomiska krisen sedan andra världskriget.”

Tänk då på domen från Franz Allerberger, som i egenskap av AGES-chef i juni 2021 klargjorde att utan ett PCR-test skulle mycket lite av den så kallade Covid 19-pandemin ha märkts. Den ”svåraste socioekonomiska krisen sedan andra världskriget” utlöstes av politik och dess auktoritära lockdown-begränsningar. Konsekvenserna av denna politik – nyckelorden inflation och hälsoskador – kan kännas av dagligen.

Den rumänske ledamoten Christian Terhes hade lett gruppen av kritiska ledamöter under Covid. Tillsammans med en handfull kollegor försökte han vidta åtgärder mot vaccinationspress och vaccination (även i EU-parlamentet). Med tanke på det första utkastet till ”Findings on Covid-19” talar han om den ”största mörkläggningen av korruption i Europeiska unionens historia”. Det var ”uppenbart att vissa politiska grupper i parlamentet ville försvara och dölja EU-kommissionens maktmissbruk”. I rapporten nämns t.ex. inte att avtalet mellan Pfizer och EU även fortsättningsvis skulle undanhållas i parlamentet eller att von der Leyen inte skulle offentliggöra sitt SMS med Pfizer-chefen.

Terhes tre minuter långa tal i Covid-U-kommissionen, som är väl värt att se, klargör betänkandet. I rapporten ignoreras till exempel det faktum att de länder som har de högsta vaccinationstalen nu har de högsta dödsantalen. Det är inte den enda explosiva punkt som rumänerna tar upp:

I vissa fall – om man var snäll mot Bryssel – kunde man läsa självkritiska toner. Punkt 106 lyder: Kommissionen uppmanar ”medlemsstater och tillverkare att bättre kommunicera potentiella biverkningar av vacciner, på ett konsekvent och samordnat sätt, för att undvika vaccintveksamhet och felaktig information.” Betyder det att propagandan för ”säkra och effektiva” vaccin skulle ha främjat ”vaccinskepticism och felaktig information”? Eller betyder det att vi bör vara mer restriktiva när det gäller ”felaktig information”? Nästa pandemi kommer att utvisa detta. Människor i EU fruktar utländsk desinformation; det är tydligt. Imperiet är paranoid.

Bearbetningen från ovan

Trots allt: EMA måste ”förbättra sin transparens, sin kommunikation, tillgängligheten av information om vacciner och godkännandeprocesserna för att främja allmänhetens förtroende” (punkt 112). Samtidigt var den ”gemensamma kampen mot desinformation” sommaren 2020 (!) helt korrekt. Sommaren 2020 var mRNA-behandlingen fortfarande månader från att godkännas.

Bryssel ska avgöra vad som är fel och rätt. Vad som är ”rätt” framgår entydigt av rapporten: MRNA-preparaten anses fortfarande vara ”säkra och effektiva”. Det hävdas till och med att vaccinationskampanjen räddade 250 000 liv.

Det digitala gröna certifikatet får mycket beröm. I Orwells logik hävdar man att de nya resebestämmelserna skulle ha säkrat ”fri rörlighet”. Endast ”medlemsländernas olika tillvägagångssätt” skulle ha ”undergrävt allmänhetens förtroende” för intyget (punkt 134).

Covid19 var ”ett stresstest för EU:s demokratiska motståndskraft”. Medborgarna skulle förmodligen hålla med om det, men i en annan mening än vad EU-parlamentet förstår. Dessutom har ”covid-19-pandemin haft en accelererande effekt på förändringarna i riktning mot digital och grön förändring” (punkt 3).

Detta är den ”behandling” som Bryssel erbjuder sina medborgare och nästa pandemi kommer säkert.

Ursprungligen publicerad på tkp

Suggest a correction

Similar Posts