|

Europas ”48°C-skräcken som aldrig hände”…ESA och media kritiseras skarpt för manipulativ rapportering

”Den största klimatlögnen”: Förra veckan var det överallt på nyheterna: Temperaturerna i södra Europa stiger till 48°C! Men det var inte alls sant.

Hysterin startade när klimatsensationslystna medier i Tyskland och på andra håll, som Relotius Spiegel, okritiskt citerade en slarvigt och manipulativt formulerad rapport från Europeiska rymdorganisationen (ESA) från den 13 juli, som först hänvisade till ”luft”-temperatur:

Temperaturerna är stekheta över hela Europa denna vecka mitt i en redan intensiv och långvarig period av värme. Och det har bara börjat. Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland och Polen står alla inför en omfattande värmebölja med luft temperaturer förväntade att stiga till 48 °C på öarna Sicilien och Sardinien – potentiellt de varmaste temperaturer som någonsin uppmätts i Europa.”

Den ursprungliga ESA-rapporten fortsatte med att först senare specificera att den i själva verket syftade på yttemperaturen (betoning tillagd):

Animationen nedan använder data från Copernicus Sentinel-3:s radiometerinstrument och visar markytans temperatur över Italien mellan 9 och 10 juli. Som bilden tydligt visar är temperaturen vid markytan i vissa städer över 45°C, bland annat i Rom, Neapel, Taranto och Foggia. Längs Etnas östra sluttningar på Sicilien uppmättes flera temperaturer på över 50 °C.”

Här avsågs inte de standardtemperaturer som registreras 2 meter över markytan som vi alltid ser i dagliga väderrapporter, vilka är mycket svalare, utan snarare de som registreras direkt vid markytan. Denna avgörande skillnad passerade helt obemärkt förbi medierna och journalisterna, som istället rapporterade om nya rekordhöga temperaturer. När de uppmärksamma läsarna upptäckte tricket hade nyheten redan gått världen runt.

Igår gick ESA ut med ett (vagt) förtydligande som förklarar skillnaden mellan yt- och lufttemperatur 2 meter över marken, men fortsatte ändå att vilseleda:

Markytans temperatur är hur varm jordens ”yta” känns vid beröring. Lufttemperatursom anges i våra dagliga väderprognoser, är ett mått på hur varm luften är ovanför marken.”

ESA brydde sig inte om att nämna hur yttemperaturen är mycket varmare än lufttemperaturen på 2 meters höjd.

”Den största klimatlögnen”

”Det vi har upplevt under de senaste dagarna är den största klimatlögnen sedan temperaturmätningarna började”, rapporterar tyska Achtung Reichelt här om konsekvenserna av ESA:s slarviga, manipulativa pressmeddelande och den mediestorm som följde: ”Problemet med den rapporten är att inget av det är sant.”

På Sicilien nådde temperaturen bara 32°C under helgen – långt ifrån 48°C, vilket illustrerar den stora skillnaden mellan temperaturen vid markytan och mätningar 2 meter ovanför marken.

När bedrägeriet avslöjades ändrade Spiegel i tysthet ordalydelsen i sin artikel från den 14 juli:

Bild beskuren från Achtung Reichelt.

Spiegel ändrade texten (vänster) från 48°C med ”många dödsfall av hettan” till (höger): ”48°C …men att mätningarna inte var den vanliga lufttemperaturen – som kan vara betydligt lägre.”

Det är tydligt att myndigheterna och medierna försöker lura allmänheten, men att de blev påkomna igen tack vare noggranna läsare.

Ursprungligen publicerad på Watts Up With That

Suggest a correction

Similar Posts