Prof. Bhakdi courtroom
| | | |

Rättegången mot professor Sucharit Bhakdi: Vem försöker tysta ledande vetenskapliga röster som varnar för mRNA-teknik?

På tisdagkvällen kl. 17.45 den 23 maj gick domare Malte Grundmann in i rättssalen vid Amtsgericht Plön för att meddela sitt beslut i målet mot professor Sucharit Bhakdi. Efter nio timmars överläggningar, vittnesmål och slutpläderingar stod alla på åhörarläktaren upp och väntade ivrigt på att resultatet skulle läsas upp inför rätten.

Inte skyldig.

Med ens kunde man höra hur supporterskaran utanför domstolsbyggnaden bröt ut i jubel och applåder. Inne i rättssalen omfamnade professor Bhakdis familj och vänner lättade varandra, pressen gjorde snabba anteckningar och allt fokus låg på professor Sucharit Bhakdi.

En nästan två år lång juridisk process hade nått sitt slut – eller så trodde man i alla fall.

Historik

Den 1 maj 2022 åtalade åklagaren i Kiel, den nya kommissionären för bekämpning av antisemitism i delstaten Schleswig-Holstein, Silke Füssingeren, professor Sucharit Bhakdi, där han anklagades för två punkter;

  1. att ha uppviglat till hat mot en religiös grupp och angripit andras mänskliga värdighet genom att förolämpa och illvilligt nedvärdera denna religiösa grupp, samtidigt som han agerade i samförstånd på ett sätt som sannolikt skulle störa den allmänna ordningen, och
  2. att offentligt ha trivialiserat en handling som begicks under nationalsocialismens styre av det slag som beskrivs i avsnitt 6.1 i den internationella strafflagen på ett sätt som sannolikt störde den allmänna ordningen.

(Anm.: översatt från tyska till engelska till svenska)

De två åtalspunkterna avser offentliga uttalanden av professor Bhakdi, där han jämförde vaccinationsprogrammet mot covid-19 med 1940-talets Tyskland. Prof. Bhakdi har motsatt sig detta vaccinationsprogram från allra första början.

I ett öppet brev till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), som undertecknades av mer än 100 andra läkare och forskare, krävde professor Bhakdi att myndigheten skulle återkalla sitt godkännande av de genbaserade vaccinen. Han varnade konsekvent allmänheten för dess faror.

Hans förutsägelse att vaccinen skulle framkalla autoimmun inflammation och kärlskador i hela kroppen, vilket skulle leda till allvarliga skador och dödsfall, har sedan dess styrkts av patologer som professor Arne Burkhardt och doktor Michael Mörz.

Även om professor Bhakdis råd tidigare år har efterfrågats av högt uppsatta regeringstjänstemän, visade sig hans kritik av covid-19-vaccin vara impopulärt hos myndigheterna och de etablerade medierna. De två åtalspunkterna mot professor Bhakdi bör förstås i detta sammanhang. De härrör från uttalanden som gjorts vid två separata tillfällen.

Den första anklagelsen om ”uppvigling” avser uttalanden som gjordes under en intervju med titeln ”Die Impfung! Hölle på Erden! Professor Bhakdi”, vilket på svenska betyder ”Vaccination! Helvetet på jorden! Professor Bhakdi.” Intervjun filmades på ett okänt datum i april 2021 och släpptes i utdrag den följande månaden och sedan i sin helhet i början av juli 2021. Under intervjun kan professor Bhakdi höras säga följande:

”… vad som träffade er. Snabbare än blixten. Och om ni är så lata och inte reser er upp och säger ’nej, ni gör inte det här med oss’, då är det kört för er. Och då skulle ni inte ha möjlighet att fly. Israel, israelerna kan inte längre fly. Landet är stängt. Det är vad som kommer att hända här. Och jag fick en gång frågan av en amerikan vad jag hade att säga om Israel, och jag sa att för mig var israelerna, detta folk som jag beundrade mer än något annat folk i världen, jag var en beundrare av judar, ja, ni vet att jag är en musikälskare, konstälskare. De största själarna var judarna. Jag är ledsen att behöva berätta detta för dig, ja. Jag är ledsen, jag är buddhist.. Ja, jag beundrade dem. Jag är, du har sett min skivsamling, jag reste efter dessa judiska musiker för att få en autograf från dem. Isaacson, David Oistrach, ja, jag reste hundratals kilometer för att höra dem och för att få deras autograf. Jag avgudade dem. Och nu gör de det här. De, människorna som flydde från detta land, från detta land där ondskan fanns, och till sitt funna land. De har förvandlat sitt eget land till något ännu värre än vad Tyskland var. Så otroligt. Och sedan sa jag till amerikanerna, att det är det dåliga med judarna. De lär sig bra. Det finns inget folk som lär sig bättre än de gör. Men nu har de lärt sig ondska. Och implementerat det. Och det är därför Israel nu är ”ett levande helvete”. Och jag sa till amerikanerna, ”och om ni inte är försiktiga kommer Amerika också att bli ett levande helvete, och jag säger er nu, ert land kommer att förvandlas till ett levande helvete om ni inte snart reser er upp.”

Den andra anklagelsen om ”trivialisering av Förintelsen” gäller uttalanden som gjordes under ett tal vid ett kampanjevenemang i Kiel, Tyskland, den 24 september 2021. Under talet kunde professor Bhakdi höras säga följande:

”Det är tydligt för alla att med det formella godkännandet av vaccinen har den första milstolpen på agendan nåtts och loppet har startat för att uppnå det slutgiltiga målet. Detta slutliga mål är skapandet av den nya verkligheten och innebär inget mindre än den andra förintelsen. Avskaffandet av mänskligheten i dess nuvarande manifestation.”

Enligt åtalet var det maximala straffet 2 års fängelse och/eller böter, om han fanns skyldig.

I oktober 2022 planerades en förhandling till den 24 mars 2023. På grund av ett domstolsfel sköts dock förhandlingen upp till tisdagen den 23 maj 2023 kl. 9.00 vid Amtsgericht Plön (tingsrätten).

Stöd från allmänheten

Strax innan förhandlingarna började, omkring kl. 8.45 tisdagen den 23 maj, anlände professor Bhakdi och hans fru, doktor Karina Reiss, till Amtsgericht Plön i Plön, Tyskland. Paret möttes av ett stort stöd från människor ditresta från hela landet för att delta i den en dag långa förhandlingen.

Prof. Bhakdi greeted by a crowd of supporters as arrives at the courthouse
Prof. Bhakdi hälsas av en skara supportrar när han anländer till domstolen

Supportrar utanför domstolen kunde ses hålla skyltar med texten ”Jag står med Sucharit” och ”Sucharit, Unser Freund, unser Glück, Wir stehen an Deiner Seite”, vilket på svenska betyder ”Sucharit, vår vän, vår lycka, vi står vid din sida”. Många av de närvarande uppgav att professor Bhakdi hade gjort ”en uppoffring” och att han genom att dela med sig av sin vetenskapliga kunskap till allmänheten räddat deras liv. Flera anhängare citerade professor Bhakdis bok som han skrivit tillsammans med sin fru, dr Reiss, med titeln ”Corona: Falskt alarm?”

Rättsliga förfaranden

Domstolsförhandlingen inleddes kl. 9.00 och folkmassorna köade i timmar vid domstolens dörr. På åhörarläktaren fanns plats för cirka 40 personer, inklusive pressen. Flera domare övervakade rättssalen under hela dagen på grund av målets höga profil och politiska laddning.

Domare Malte Grundmann inledde förhandlingen med att meddela att han, baserat på den aktuella bevisningen, inte ansåg att den tilltalade, professor Sucharit Bhakdi, hade begått ett brott. Domare Grundmann klargjorde dock att hans bedömning kunde komma att ändras under förhandlingen.

The courtroom
Professor Bhakdi, hans försvarsadvokat, domare Malte Grundmann och pressen i rättssalen

Försvarsadvokaterna som representerade professor Bhakdi bestod av advokaterna Martin Schwab, Tobias Weissenborn och Sven Lausen. Huvudadvokat Martin Schwab inledde sitt anförande med professor Bhakdis biografi och betonade den tilltalades bidrag till vetenskap och medicin. Försvaret tog sedan upp de juridiska oegentligheterna i processen och argumenterade för flera skäl för domstolen att lägga ned målet, inklusive:

1) Åklagarsidan hade inte den fullständiga videon av intervjun ”Vaccination! Helvete på jorden! Prof. Bhakdi” vid den tidpunkt då åklagaren beslutade att åtala den 1 maj 2022.

2) Åklagaren gjorde inget försök att snabbt erhålla och granska den fullständiga videon av intervjun ”Vaccination! Helvete på jorden! Prof. Bhakdi.”

3) Åtalet innehöll känslig information såsom professor Bhakdis adress, vilket kunde utsätta honom för risk.

Det är värt att notera att åklagaren utfärdade åtalet, begärde tillgång till det fullständiga videomaterialet och förklarade utredningen avslutad på en enda dag – den 1 maj 2022, som är en allmän helgdag i Tyskland.

Case timeline
En bild från professor Sucharit Bhakdis tidslinje för fallet. (Kredit: Läkare för Covid-etik)

Domstolen ajournerades för att domaren skulle överväga de argument som försvaret presenterade.

Domstolen sammanträdde igen efter en kort paus. Domare Grundmann tillät att målet skulle fortsätta. Åklagare Füssinger gick med på att inte nämna den tilltalades adress och började läsa upp åtalet.

Efter åklagarens uppläsning av det sex sidor långa åtalet hävdade försvaret att åklagare Füssinger grundat åtalet endast på att han sett delar av videon från intervjun ”Vaccination! Helvete på jorden! Prof. Bhakdi.” Därför var åklagarens bedömning i åtalet irrelevant eftersom den tilltalades uttalanden togs ur sitt sammanhang.

”Enligt den tyska författningsdomstolens rättspraxis kan en person inte dömas för offentlig uppvigling om inte (1) hela deras offentliga uttalande erkänns enhetligt och (2) varje juridiskt tillåten tolkning av deras offentliga uttalande kan uteslutas”, sade försvarsadvokat Martin Schwab. ”Statsåklagaren får inte ta någon del av uttalandet ur sitt sammanhang.”

Dessutom hade åklagaren flera möjligheter att få tillgång till och granska den fullständiga videointervjun, men gjorde det inte. Istället begärde åklagaren en kopia av den fullständiga videofilmen från polisen samma dag som hon utfärdade åtalet och sedan lade ned utredningen.

Video från kampanjen

Domstolen tittade på professor Bhakdis kampanjtal som ägde rum i Kiel, Tyskland, den 24 september 2021. Kampanjtalet var källan till den andra brottsanklagelsen, ”trivialisering av Förintelsen” Hela talet var ungefär 30 minuter långt och uttalandena i fråga utgör ungefär två minuter och 15 sekunder av videon.

Efter videon kallades det första försvarsvittnet, polismannen Mario Fritz, för att vittna. Fritz var ansvarig för säkerhetsåtgärderna vid evenemanget.

Fritz rapporterade att säkerhetsteamet hade två insatsstyrkor på plats, var och en bestående av sex poliser för att garantera ett tryggt och fredligt evenemang. Två av deras bilar var placerade vid Rathaus Platz i Kiel för att möjliggöra omedelbara åtgärder vid behov.

Vittnet förklarade att evenemanget var korrekt registrerat för 200 deltagare för en tidsram på tre timmar (17.00 till 20.00). Evenemanget stängdes av arrangören en timme för tidigt och deltagarna lämnade platsen. Evenemanget var fredligt och det förekom aldrig några administrativa överträdelser eller störningar av något slag.

Fritz kunde inte kommentera innehållet i professor Bhakdis tal eftersom han hade varit i tjänst som säkerhetsvakt.

Även om hans vittnesmål var kortfattat, fastställde det inför domstolen att professor Bhakdis tal inte skapat oroligheter. När Fritz lämnade rättssalen önskade han försvarsteamet lycka till.

Åklagare Füssinger hävdade i sitt motbevis att den åtalade använt aggressiva ord som förringar förintelsen och skrämmer människor.

Rätten ajournerade sig för en kort paus.

En lektion i immunologi

Domstolen tittade på videointervjun med titeln ”Vaccination! Helvetet på jorden! Prof. Bhakdi”, som innehöll de uttalanden som var källan till den första brottsanklagelsen, ”anstiftan till hat”.

Prof. Sucharit Bhakdi during interview
En stillbild av professor Bhakdi från intervjun

Den 90 minuter långa intervjun spelas upp i sin helhet inför domstolen. Majoriteten av intervjun fokuserar på farorna med mRNA-vaccinen och deras ineffektivitet. Prof. Bhakdi beskrev grundläggande immunologi och varför mRNA-vaccin mot covid-19 inte kan ge immunitet eller förhindra överföring av en sjukdom.

Den del av videon där svaranden gör de påstådda brottsliga uttalandena utgör cirka två minuter och 30 sekunder av den 90 minuter långa videon.

Det är uppenbart att syftet med intervjun är att ge en detaljerad förklaring av mekanismen för den skada som orsakas av mRNA-injektionerna.

Domstolen ajournerade sig för en paus.

En otillbörlig konfrontation

Domstolen sammanträdde igen och åklagare Füssinger upprepade sina anklagelser mot professor Bhakdi. Hon hävdade att den tilltalade och intervjuaren, Kai Stuht, hade för avsikt att dela intervjun på olika kanaler.

Kiel Public Prosecutor Silke Füssinger
Kiels allmänna åklagare Silke Füssinger

I ett ovanligt drag av åklagaren vände hon sig direkt till den åtalade, professor Bhakdi, trots att försvarsteamet gjort klart för henne och domaren att professor Bhakdi inte skulle göra något uttalande inför domstolen.

Åklagaren frågade honom om han visste genom vilka kanaler och webbplatser videon hade distribuerats. Prof. Bhakdi började svara men stoppades snabbt av sitt juridiska team. Försvarsadvokat Sven Lausen påminde åklagaren om att hon, innan hon vänder sig direkt till den tilltalade, först måste vända sig till försvarsadvokaterna.

Enligt den ledande försvarsadvokaten Martin Schwab var det olämpligt av åklagare Füssinger att vända sig direkt till professor Bhakdi, eftersom försvarsadvokaterna har meddelat domaren och åklagaren före domstolsförhandlingen att den tilltalade inte kommer att lämna något uttalande.

Inga fler vittnen

Åklagaren begärde att ytterligare bevisning skulle tas upp avseende distributionskanalerna för videon och hävdade att spridningen av materialet skulle styrka misstanken om brott.

Försvaret invände mot åklagarens begäran och upprepade att åklagaren hade en skyldighet att identifiera friande bevisning och underlät att göra det. Domare Grundmann höll med försvaret och ansåg att bevisframställan var avslutad. För att tillmötesgå en begäran från åklagaren läste domare Grundmann dock upp förundersökningsledarens rapport.

Domaren upprepade att professor Bhakdi talat om vikten av att föra en dialog samt att upprätthålla demokratiska principer. För andra gången förklarade domare Grundmann att han inte ser något straffrättsligt ansvar för den tilltalade.

Han avslog åklagarens begäran om att höra ytterligare vittnen.

Domstolen ajournerades i 60 minuter för att ge åklagaren och försvaret möjlighet att förbereda sina slutpläderingar.

Є16 200 påföljd

Domstolen sammanträdde igen. Försvaret påminde åklagare Füssinger om att inte vända sig direkt till den tilltalade eftersom domstolen hade underrättats om att den tilltalade inte skulle göra något uttalande.

Füssinger inledde sin slutplädering med att upprepa de punkter som anges i åtalet mot professor Bhakdi. Hon fortsatte att hävda att jämförelser mellan det påtvingade experimentella vaccinationsprogrammet och 1940-talets Tyskland är antisemitiska.

Trots att domare Grundmann inte tillät att ytterligare bevisning togs upp angående distributionskanalen för videointervjun med Kai Stuht, uppgav åklagare Füssinger att den tilltalade och Kai Stuht spelade in intervjun med avsikten att dela den på många plattformar.

Åklagaren vädjade till domaren att utfärda ett straff på 180 dagsböter på Є90 för den första åtalspunkten och 70 dagsböter på Є90 för den andra åtalspunkten. Hon yrkar sammanfattningsvis på att totalt Є90 skall betalas dagligen i 180 dagar.

Är vi i samma rättssal?

Försvaret inledde med att huvudadvokat Martin Schwab gjorde ett anförande. Schwab hävdade att åklagarsidan hade förvrängt uttalandena från hans klient. Prof. Bhakdi förolämpade inte det israeliska folket utan uttryckte snarare sin oro för deras välbefinnande. Han väckte inte hat, splittring eller oro utan uppmanade till fred, enighet och fortsatt dialog – en punkt som domare Grundmann tidigare erkänt.

Dessutom hävdade försvaret att åklagaren inte hade tagit hänsyn till hela professor Bhakdis uttalande. Istället hade bara några utvalda meningar granskats och tagits ur sitt sammanhang. Försvarsadvokat Tobias Weissenborn hävdade att åklagaren inte gjort en grundlig utredning av fallet.

När det gäller professor Bhakdis kampanjtal i Kiel, Tyskland, som var föremål för den andra åtalspunkten, hävdade försvarsadvokat Sven Lausen att eftersom det var ett politiskt tal måste talaren tillåtas att använda illustrativt och metaforiskt språk.

Lausen fortsatte med att Füssinger misslyckats med sina uppgift som åklagare. Hon hade en skyldighet att samla in och utvärdera inte bara bevis som är belastande utan också sådana som kan vara friande, och hon det hade hon inte gjort.

Försvaret tog sedan upp det sex sidor långa åtalet, som Lausen hävdade är dåligt utformat, baserat på okunnighet och bestående av antaganden snarare än bevis. Han påpekade att åtalet saknar väsentlig information som att åtalet inte nämnde att det brev som professor Bhakdi citerade i Kai Stuht-intervjun är ett brev skrivet av överlevande från Förintelsen till EMA.

När det gäller åklagare Füssingers bedömning av den 90 minuter långa intervjun där professor Bhakdi diskuterade immunologi och farorna med mRNA-vaccin, sade Lausen att han undrade om han och åklagaren satt i samma rättssal när intervjun spelades upp.

Försvaret lade fram sin sakframställan. Rättegången ajournerades medan domare Grundmann övervägde bevisningen.

Domen

Domstolen sammanträdde igen efter en 40 minuter lång paus. Pressen, allmänheten och den tilltalades vänner och familj reste sig upp när domaren kom in i rättssalen.

Domare Grundmann fann professor Bhakdi icke skyldig på båda åtalspunkterna. Inom ett par sekunder hördes publiken utanför domstolen jubla och applådera beslutet.

Prof. Bhakdi
Professor Bhakdi efter att han befunnits icke skyldig på båda åtalspunkterna

Domaren förklarade att professor Bhakdi inte är skyldig till någon av anklagelserna och att han inte gjort det han anklagats för. Domaren hänvisade till vikten av yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Han konstaterade att professor Bhakdi förespråkade fred och enighet och uttryckte sig på ett sätt som möjliggjorde en öppen diskussion. Prof. Bhakdi försökte skapa en atmosfär där människor kan ha en öppen dialog och omfamna varandra.

Förhandlingen avslutades. Pressen tog foton, filmade den tilltalade och intervjuade det juridiska rådet. Alla närvarande lämnade sakta rättssalen.

”Domaren var hårt pressad av mainstream-medias rapportering före förhandlingen, och han förtjänar beröm för att inte ha låtit sig påverkas av detta”, sade försvarsadvokat Schwab.

Prof. Bhakdi och hans fru, Dr. Karina Reiss, hyllades och applåderades när de lämnade domstolsbyggnaden.

”Åklagare Füssingers misstag var att hon letade efter antisemitism där den inte alls går att hitta. Sucharit Bhakdi är främmande för antisemitism, och om hon (åklagaren) hade tittat på hela videofilmen innan hon åtalade, skulle hon själv ha insett att hon hade valt fel måltavla.”

Ledande försvarsadvokat Martin Schwab

Hur hamnade vi här?

Obs: All information som ges nedan kan refereras till på webbplatsen Doctors for COVID Ethics.

Det är viktigt att notera att ett och ett halvt år före den friande domen lades utredningen mot professor Bhakdi ned av myndigheterna i Kiel den 1 november 2021, på grund av att det saknades misstanke.

Kiels statsåklagare Lorenz Frahm bedömde att en fällande dom var osannolik och valde därför att avsluta ärendet. Efter att två personer skickat meddelanden till åklagarmyndigheten med en uppmaning om att fortsätta utredningen öppnades dock fallet på nytt den 24 november 2021.

Sammanfattningsvis utreddes professor Bhakdi 2021, åklagarmyndigheten i Kiel lade ned ärendet på grund av brist på tillräckliga misstankar, bara för att återuppta ärendet några veckor senare efter att de två personerna klagat.

För att förstå detta på bästa sätt måste man gå igenom de viktigaste detaljerna kring det ursprungliga åtalet mot honom.

Vem ligger bakom åtalet mot professor Bhakdi?

Den 14 juli 2021 lämnade tre personer in klagomål mot professor Bhakdi för uttalanden han gjort i en intervju med Kai Stuht med titeln ”Vaccination! Helvete på jorden! Prof. Bhakdi.” Intervjun, som fokuserade på farorna med mRNA-vaccinationer och deras ineffektivitet, filmades i april 2021 och publicerades i sin helhet i juli 2021.

Sigmount Königsberg, kommissionär mot antisemitism vid den judiska församlingen i Berlin, en välkänd offentlig person och framstående medlem av Berliner Ratschlag für Demokratie (Berlins råd för demokrati) lämnade in en brottsanmälan mot professor Bhakdi den 14 juli 2021 kl. 10.46. Mindre än en timme senare, kl. 11.17, underrättade Berlins chefsåklagare statsåklagaren om anmälan via e-post.

Dr. Elio Adler, ordförande för civilsamhällesorganisationen Die Wertinitiative e.V, (Värdeinitiativet) lämnade in en brottsanmälan för hets mot folkgrupp mot professor Bhakdi till Berlins polis kl. 11.13 den 14 juli 2021.

En tredje målsägande, Klaus Baumann, lämnade in en brottsanmälan mot professor Bhakdi till polisen i Niedersachsen kl. 16:45 den 14 juli 2021.

Efter en flera månader lång utredning, den 1 november 2021, utfärdade åklagaren vid Kiel State Court, Lorenz Frahm, ett meddelande om beslut att avsluta förundersökningen mot professor Bhakdi på grund av bristande bevis. Alla tre klagande underrättades. Både Königsberg och Adler invände mot beslutet.

Den 19 november meddelade Dr. Adler åklagarmyndigheten att han skulle överklaga beslutet. Den 24 november lämnade Königsberg in ett officiellt klagomål mot den avslutade förundersökningen. Samma dag, den 24 november, underrättades de båda männen av åklagarmyndigheten i Schleswig-Holstein om att fallet mot professor Bhakdi hade återupptagits.

Tandläkare blev expert på terrorismbekämpning?

Dr Elio Adler, som var den andra personen att lämna in ett klagomål mot professor Bhakdi den 14 juli 2021, är inte bara tandläkare och offentlig person som ordförande för Die Wertinitiative e.V, utan han har också ett certifikat i terrorismstudier från University of St Andrews. Enligt universitetets webbplats undersöker en studie ”i terrorism och politiskt våld utvalda tillvägagångssätt för kunskapsgenerering kring terrorism och terrorismbekämpning”

Dr. Elio Adler's Facebook page about section
En bild av avsnittet ”Om” på Dr. Adlers Facebook-sida

Karriärer som bedrivs av personer med denna examen och/eller certifiering omfattar områdena juridik, icke-statliga organisationer, internationella organisationer, politisk forskning och rådgivning, offentlig förvaltning etc.

Enligt sin Facebook-sida har Dr. Adler deltagit i München Security Conference och International Institute for Counter-Terrorism’s (ICT) World Summit on Counter-Terrorism i Israel under 2017. ICT arbetar i samarbete med flera partnerorganisationer, inklusive Europeiska unionen, Förenta nationerna, Nato, Konrad Adenauer Stiftung och flera andra.

Det fjärde klagomålet

En fjärde person, Sebastian Willing, lämnade in en brottsanmälan mot professor Bhakdi. I Willings anmälan hänvisades dock inte till ”Vaccination! Helvete på jorden! Prof. Bhakdi”, vilket är ämnet för de klagomål som lämnats in av de tre andra männen. Istället pekar Willing på kampanjtalet i Kiel, Tyskland, från september 2021.

Den 3 januari 2022 lämnade Willing in ett klagomål via e-post till åklagarmyndigheten i Kiel kl. 20.14. Han hävdade att professor Bhakdi begått brottet att förringa förintelsen genom att jämföra vaccinationsprogrammet mot covid-19 med förintelsen under ett tal vid ett kampanjevenemang för partiet Die Basis [political] den 24 september 2021. Willing uppmanade myndigheterna att utreda saken vidare men begärde att hans namn inte skulle förknippas med ärendet.

I sitt klagomål hänvisade Willing till ett Twitter-inlägg som innehöll en inspelning av en del av talet som innehåller de aktuella uttalandena. Twitter-inlägget är daterat 18:51 den 3 januari 2022.

Screen shot of the twitter post
En skärmdump av Twitter-inlägget som ingick i Willings klagomål

Hur kunde Willing se Twitter-inlägget, titta på det korta videoklippet i inlägget, begrunda professor Bhakdis uttalanden och bli övertygad om att de hade skett i strid med § 130 Ill i strafflagen, sedan skriva ett klagomål på flera punkter och lämna in klagomålet inom en timme och 20 minuter från det att han såg källan till de påstådda antisemitiska kommentarerna i Twitter-inlägget?

En gemensam ansträngning

Den 9 februari 2022 korresponderade chefen för LIDA-SH, Joshua Vogel, med den nya kommissionären för bekämpning av antisemitism, Silke Füssinger, via e-post. Ämnesraden i e-postmeddelandet mellan Vogel och åklagare Füssinger lyder ”första nätverksmötet med LIDA-SH”

Enligt sin webbplats är LIDA-SH det oberoende rapporteringscentret för delstaten Schleswig-Holstein. I en artikel som publicerades i den tyska publikationen Kieler Nachrichten (KN) den 23 november 2021, en dag innan professor Bhakdis fall togs upp igen, står det dock att LIDA-SH-projekt ”finansieras och initieras av staten” Vogel får stort utrymme i artikeln och beskriver ett nytt initiativ för att ta itu med antisemitism.

Åter till e-mailet. Vogel tackar åklagare Füssinger för det mycket produktiva utbytet föregående dag och skriver:

Som utlovat, länken till videoinspelningen av Bhakdis bidrag den 24.09.2022 [2021] på

https://twitter.com/Tzerberus1/status/1441790013268660230?s=20&t=3– dnOqZwTjAuhOQOMJrtA and

https://twitter.com/Tzerberus1/status/1441790180277428230? s=20&t=3—dnOqZwTjAuhOQOMJrtA

Direkt citat från e-postväxlingen mellan Vogel och åklagare Füssinger. (Översatt från tyska till engelska)

Bilderna ovan är skärmdumpar av de tweets som ingår i e-mailet. Båda länkarna kommer från samma Twitter-konto, Tzerberus1. Länkarna som delades i e-mailet är från september 2021.

Men vad publicerar kontot, Tzerberus1, nu?

Den 25 maj 2023 publicerade Tzerberus1 två videor på Twitter där professor Bhakdi talar vid ett evenemang efter sitt friande den 23 maj 2023. En av de publicerade videorna fångar ljudet av en okänd man i publiken som säger ”det är som en förintelse” Trots detta taggar Tzerberus1 den federala sammanslutningen av avdelningar för forskning och information om antisemitism (RAIS) och tillrättavisar professor Bhakdi, som själv aldrig nämnde sådana ord.

Tzerberus1 Twitter post tagging the federal antisemitism reporting center
Tzerberus1 Twitter-inlägg som taggar det federala rapporteringscentret för antisemitism

Varken professor Bhakdi eller publiken reagerar på provokationen och evenemanget fortsätter utan störningar.

Uppenbarligen har den eller de personer som är knutna till kontot Tzerberus1, vars inlägg tidigare lämnats till åklagaren av chefen för rapporteringscentret för antisemitism i Schleswig-Holstein, LIDA-SH, deltagit i och filmat ett evenemang där en man kan höras nämna förintelsen under professor Bhakdis tal om mRNA-vaccinationer efter professor Bhakdis friande dom.

Rättsfallet fortsätter

Efter en dom kan en missnöjd part lämna in ett överklagande. Det finns två typer av överklaganden. Den första resulterar i en helt ny domstolsförhandling, där bevisupptagningen upprepas. Detta kallas ”Berufung” på tyska. Det andra alternativet är att ansöka om en så kallad ”revision” I detta fall ifrågasätts inte de fakta som domen grundar sig på, utan det undersöks endast om lagen tillämpades korrekt i det ursprungliga beslutet.

Två dagar efter förhandlingen, den 25 maj 2023, samma dag som kontot Tzerberus1 publicerade videoklipp av professor Bhakdi och taggade det federala rapporteringscentret för antisemitism, lämnade åklagare Füssinger in ett överklagande till Plöns tingsrätt.

För närvarande finns det ingen skriftlig dom i målet, och så länge det inte finns någon skriftlig dom kan den part som överklagar först besluta vilken typ av överklagande som ska göras när den skriftliga domen är tillgänglig för både åklagarsidan och försvaret.

I åklagare Füssingers överklagande erkänner hon att den typ av överklagande som hon beslutar sig för att använda kommer att avgöras när den skriftliga domen har utfärdats.

”De [åklagarna] hoppas på någon sorts svag och ryggradslös Pontius Pilatus som kommer att avkunna en orättvis dom av rädsla för att annars själv bli förtalad”, sade försvarsadvokaten Martin Schwab.

Kampen i den ”officiella verkligheten” är nästan alltid annorlunda än kampen i verkligheten.


Författaren uttrycker sin tacksamhet och uppskattning till Jutta Degner som översatte domstolsförhandlingarna från tyska till engelska.

Suggest a correction

Similar Posts