| |

EMA-chefen grillas i Europaparlamentet om förödande uppgifter från EU:s första säkerhetsrapport om vacciner från Pfizer/BioNTech

Den 27 mars hölls ett tre timmar långt sammanträde i Europaparlamentet av ”The Special committee on COVID-19 pandemic”.

Den sista minnesvärda sessionen var när Pfizers ordförande för internationella utvecklade marknader – ”working at the speed of science” – Janine Smalls (som hoppade in för företagets VD Albert Bourla eftersom han inte dök upp) fick en utfrågning av vissa parlamentsledamöter. Den här gången var det Emer Cookes (tidigare lobbyist för Big Pharma, numera verkställande direktör för Europeiska läkemedelsmyndigheten) tur att bli ifrågasatt.

Michele Rivasi, parlamentsledamot och vice ordförande för The Special committee on COVID-19-pandemic: lärdomar och rekommendationer för framtiden, lade fram fördömande uppgifter om biverkningar av COVID-19-vaccinet i parlamentet, vilket kulminerade i den grundläggande frågan till Cooke och hennes byrå:

Hur kunde EMA dra slutsatsen att vaccinet har en gynnsam säkerhetsprofil med tanke på de oroväckande uppgifterna i den allra första säkerhetsrapporten om vaccinet från Pfizer/BioNTech i EU?

Rivasis kontor informerade mig om att hennes frågor till EMA-chefen var baserade på min analys (som först publicerades i Children’s Health Defense Europe) av den chockerande EU-rapporten, som innehöll förödande uppgifter som rapporterats under de första sex månaderna av 2021.

Nedan följer min översikt över de alarmerande uppgifterna i den 286-sidiga rapporten.

  • 327,827 individuella rapporter innehållande 1,172,887 biverkningar (allvarliga)
  • Tre gånger så många rapporterade fall för kvinnor än män
  • Störst antal rapporterade fall i åldersgruppen 31-50
  • En tredjedel av fallen var bedömda som allvarliga
  • 44% av fallen hade okända eller olösta resultat
  • 84% av fallen hade ingen historisk komorbiditet
  • 5115 dödsfall efter vaccinering
  • 46% av dödsfallen inträffade hos dem utan komorbiditet

Rivasi gjorde en poäng av att lyfta fram de alarmerande uppgifterna om graviditetsresultat från de kliniska prövningarna, som refereras i min analys. Under den sex månader långa rapporteringsperioden registrerades 26 graviditetsutfall av 149 unika graviditetsfall. Av dessa 26 resulterades 15 i spontan abort (missfall) och 5 i levande födslar med medfödda anomalier.

I Cookes avvisande svar angav hon följande:

” Vi granskade flera studier på 65 000 gravida kvinnor i olika stadier av graviditeten och såg ingen risk hos gravida kvinnor.”

Hennes anmärkning härrör från en nyhetsrapport från EMA i början av 2022:

”Arbetsgruppen genomförde en detaljerad granskning av flera studier som omfattade cirka 65 000 graviditeter i olika stadier. I granskningen hittades inga tecken på en ökad risk för graviditetskomplikationer, missfall, för tidiga födslar eller negativa effekter hos de ofödda barnen efter mRNA COVID-19-vaccination. Trots vissa begränsningar i data verkar resultaten överensstämma i alla studier som undersöker dessa resultat.”

För det första borde Cooke ha varit medveten om, om hon hade läst någon av de studier som EMA hänvisar till, att en liten andel av de 65 000 kvinnorna faktiskt tog ett COVID-19-vaccin, så hennes kommentar var missvisande. Dessutom hade studierna många begränsningar och i vissa fall tillkännagav flera författare betydande intressekonflikter. I studien av Lipkind et al. sitter till exempel Heather Lipkind i Pfizers övervakningsnämnd för datasäkerhet för COVID-19-vaccin under graviditet. Kimberly Vesco avslöjade att hon får institutionellt stöd från Pfizer. Candace Fuller talade om att hon får institutionellt forskningsstöd från Pfizer och Johnson & Johnson. Vesco och Lipkind råkade också vara författare till den studie som Kharbanda et al. refererade till i EMA, tillsammans med en annan författare, Allison Naleway, som rapporterade att hon fått forskningsstöd från Pfizer för en icke-relaterad studie.

En gemensam begränsning som många av studierna hade var att majoriteten av de gravida kvinnorna fick COVID-19-vaccinet under tredje trimestern. Detta är en förvillande faktor, eftersom 80 % av alla missfall (spontana aborter) inträffar under den första trimestern. I studien av Lipkind et al. var endast 1,7 % av kvinnorna i första trimestern jämfört med 61,8 % i tredje trimestern.

Vidare skrev författarna i avsnittet om begränsningar i Shimabukuro et al:s studie följande:

’Vi känner inte heller till det totala antalet Covid-19-vaccin-doser som administrerats till gravida personer, vilket ytterligare begränsar vår förmåga att uppskatta andelen rapporterade biverkningar från VAERS-data. Bland graviditetsspecifika tillstånd som rapporterades till VAERS efter Covid-19-vaccination var missfall det vanligaste. Detta liknar vad som observerades under influensa A (H1N1)-pandemin 2009 efter införandet av det inaktiverade influensavaccinet H1N1 2009, där missfall var den vanligaste biverkningen som rapporterades av gravida personer som fick det vaccinet.’

I en bilaga av Dr Ah Kahn Syed (en pseudonym) ges en kritisk analys av några av dessa graviditetsstudier. I en uppföljande artikel från Arkmedics blogg utforskas dessutom ett oroande avslöjande i detalj: hur abortfrekvensen i en frisk befolkning i själva verket ligger runt 5-6 procent. I åratal har man dock felaktigt framställt siffrorna till 15-20 procent, så när nya läkemedel testas under graviditet kommer en fördubbling av abortfrekvensen i praktiken att döljas.

Jag har också skrivit en djupgående rapport för Trial Site News med titeln: ”På vilken grund uppmuntras gravida kvinnor att ta vaccinet från Pfizer?” Den uppföljande rapporten kan läsas här.

Att Emer Cooke säger att ”vi inte såg någon risk för gravida kvinnor”, när missfall är en vanlig graviditetsspecifik biverkning efter COVID-19-vaccination, som har setts i flera övervakningssystem, är ett slag i ansiktet på dem som har drabbats av missfall eller dödfödsel till följd av sin vaccination. Från och med den 17 mars 2023, från VAERS-data, har 4 955 missfall rapporterats efter COVID-19-vaccination.

Under hela den långa sessionen citerade Emer Cooke att COVID-19-vaccinerna är ”säkra och effektiva” och att ”vi tittade kritiskt på uppgifterna” och ”baserade våra beslut på expertbedömning.” Hon konstaterade dock en sanning – ”EMA förlitar sig på inkomst från den privata industrin” – just den industri som de borde reglera.

När det gäller den årliga EudraVigilance-rapporten från 2022 för Europaparlamentet borde Cooke som verkställande direktör för EMA ha varit medveten om följande:

”En stor del av rapporterna gällde COVID-19-vacciner, som stod för 39 procent (1 140 583) av alla ICSR och 61 procent (885 216) av ICSR med ursprung i EEA.

* ICSR står för Individual Case Safety Report (rapport om enskilda fall)

Hon skulle säkert ha vetat att ”rapporteringen till EudraVigilance under 2021 var den högsta årliga totalsumman som någonsin registrerats, främst på grund av COVID-19-vaccinrapporter.”

Cooke har säkert läst EU:s första viktiga PSUR-rapport (Periodic Safety Update Report) som är fullproppad med oroande uppgifter. Så hur kommer det sig att hon som chef för myndigheten lät EMA i rapporten dra slutsatsen att Pfizer-BioNTech mRNA-vaccinets säkerhetsprofil ”fortfarande är gynnsam.” Rapporten publicerades sommaren 2021 (men gjordes inte tillgänglig för allmänheten förrän efter en FOIA-förfrågan nyligen). Det skulle ha varit en avgörande tidpunkt för EMA att stoppa det experimentella mRNA-vaccin-programmet, men det motsatta hände, myndigheten rullade helt enkelt ut det till allt yngre åldersgrupper och uppmuntrade till användning för gravida och ammande kvinnor.

Detta väcker frågan: Är Cooke oavsiktligt eller avsiktligt ignorant?

Ursprungligen publicerad på Substack: Sonia Elijah Investigates

Suggest a correction

Similar Posts