| | | | | | |

Grekland riskerar ”befolkningskollaps”

Källa: TKP.at, Thomas Oysmüller, 16 april 2024

Födelsetalen har sjunkit ytterligare och ”plötsliga” dödsfall bland unga människor ökar: detta gör att den grekiska befolkningspyramiden är på väg att kollapsa.

Nästan alla västländer kämpar med en kollapsande demografisk pyramid. Särskilt drabbat är Grekland, som enligt bedömare kommer att bli ”det första landet” som drabbas av en ”befolkningskollaps”. Å ena sidan beror detta på en dramatisk minskning av födelsetalen, vilket chockar ”experterna”. Å andra sidan ökar de ”plötsliga och oväntade” dödsfallen stadigt i hela landet.

Tidsbomb

En grekisk tidskrift sammanfattar det så här: ”Hjärtsvikt, stroke, blodproppar och cancer som utvecklas snabbt.” Unga och friska människor är särskilt drabbade. Och denna utveckling har fått dödligheten i Grekland att skjuta i höjden.

Insikten om den demografiska kollapsen har nu nått toppolitikerna. Vi står inför en ”tickande bomb” och ett ”nationellt hot”, förklarade premiärminister Kyriakos Mitsotakis nyligen. Befolkningskollaps är ett fenomen som innebär en plötslig och oåterkallelig minskning av antalet människor som lever i ett samhälle. Grekland är på god väg dit. Inte det enda landet i väst, men det första.

”Detta är ett av de allvarligaste problemen vi står inför, inte bara i Grekland utan i hela EU”, sade finansminister Kostis Hatzidakis till Reuters, med hänvisning till den snabba befolkningsminskningen i hans land. ”Det är vår prioritet … vad som än krävs.”

Regeringen vill alltså spela räddare i nöden. Men samtidigt säger kritikerna att regeringen hittills inte har undersökt mRNA-vaccinationen, trots att statistiken över plötsliga och oväntade dödsfall har ökat kraftigt samtidigt som vaccinationen infördes.

Här är lite färsk statistik från Grekland från News Addicts databas ”World in Data” den 10 april 2024. Fram till 2021 hade dödligheten i Grekland sjunkit nästan kontinuerligt, sedan vände trenden tydligt.

Här kan du se den överdödlighet som startade 2021:

Förutom ökad dödlighet kämpar många länder också med sjunkande födelsetal, och inte bara sedan 2020. Statistiken från Grekland visar också detta mycket väl:

Runt Reuters-rapporten ställs frågan om vem som främjar och stöder avfolkning på sin spets. FN:s Agenda 2030 anser att en minskning av världens befolkning är önskvärd. Till och med i det österrikiska public service-bolaget ÖRR sade en FN-tjänsteman att tre miljarder faktiskt skulle vara ”optimalt”.

Elon Musk, som varnar för en ”befolkningskollaps”, kommenterade också utvecklingen i Grekland:”Grekland är ett av dussintals länder som upplever en befolkningsminskning på grund av låga födelsetal”, säger det stora multinationella teknikföretagets ledare.

Greklands befolkningstillväxt har kollapsat i flera år.

Västländerna borde faktiskt initiera en politik för att främja barnafödandet. Men det händer nästan aldrig. Kanske för att Agenda 2030 inte föreskriver det? Även asiatiska länder kämpar med problemet. I Kina har man lanserat program för att främja födelsetalen.

Suggest a correction

Similar Posts