Surveillance Cameras on a Metal Post
| | | |

FN utvecklar ett instrument för total övervakning i autokratin Kazakstan

Med hjälp av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har Kazakstan, som inte precis är en demokratisk mönsterstat, utvecklat ett digitalt familjekort som samlar all information om alla medborgare och deras familjerelationer. Under förevändning att kunna hjälpa bättre och snabbare berövar regeringen familjerna deras privatliv.

Det som Bagdat Mussin, Kazakstans minister för digital utveckling, innovation och luftfart, sa i New York den 17 september lät väldigt trevligt och filantropiskt på ytan, men vid närmare granskning visar det sig vara ett läskigt instrument för total övervakning av en befolkning.

Mussin talade vid den inbjudna SDG Digital-konferensen som anordnades av Internationella teleunionen (ITU), UNDP och partner. Digitala lösningar för FN:s sociala utvecklingsmål presenterades och marknadsfördes, bland annat Kazakstans digitala familjekort, som Mussin introducerade. ITU är ett FN-organ där regeringar och IT- och telekommunikationsföretag är medlemmar.

Kazakstans program och dess motivering kan sammanfattas på följande sätt:

När familjer hamnat i nöd har de varit tvungna att ansöka om och bevisa att de verkligen är i behov av hjälp innan de tillerkänns stöd. Det tar tid och är krångligt. Det är mycket bättre om staten vet allt om alla sina medborgare, och därmed också vem som är i behov av hjälp och som inte har någon i familjen som kan hjälpa till. Enligt den nya policyn kommer familjer i behov av hjälp att få ett erbjudande om stöd från staten utan att behöva be om det. Allt de behöver göra är att acceptera det. Är inte det jättebra?

Mussin rapporterar att under innevarande år har 800.000 familjer redan fått erbjudanden om stöd och 650.000 av dessa har accepterat.

Videon av hans föredrag (från 2h:48-54 min) och hela programmet för den första dagen fanns inbäddat på ITU:s webbplats för evenemanget den 18 september, idag den 22 september kan jag inte hitta det där längre. Men det har publicerats på plattform X (Twitter) av Bernie’s Voice.

Genom att kombinera all data som är tillgänglig för staten, från elektroniska patientjournaler till skatteuppgifter, kredit- och civilståndsdata, fastighetsregister, ser sig staten nu i stånd att ge riktat stöd till behövande familjer – och enbart till dem kan tilläggas.

”Stöd” ska tolkas ganska brett i en hårt autokratiskt styrd stat som Kazakstan. Ibland måste man hjälpa en person att bli en värdefull medlem av samhället, även mot dennes vilja. Detta lyser igenom när till exempel ”problem med lagen” listas som nödsituationer som kan kräva stöd, eller att barn inte går på dagis eller i skolan. Vem vet vilken typ av stöd diagnosen ”arbetslöshet” eller ”brist på utbildning” kräver.

Identifiera familjeproblem som behöver åtgärdas:
– Brist på ekonomiska medel
– Saknar yrkesutbildning eller kompetens
– Har hälsoproblem
– Barn som inte deltar i dagis eller skola
– Arbetslöshet eller låg inkomst
– Bostadslös
– Saknar hälsoförsäkring
– Har ”problem med lagen” och behöverrättshjälp

Skärmdump från Mussins föreläsning, 17 september 2023

Familjerna delas in i fem klasser, från ”I akut behov” till ”I kris” och upp till ”Välbärgade”. Enligt Mussin är det bara de som är i akut behov som är värda stöd, inte de som bara befinner sig i en krissituation. Men hans få ord i den korta föreläsningen behöver kanske inte tas för vad de är.

Övervakningshjälp till en auktoritär regering

Det är djupt oroande när FN hjälper en mycket auktoritär regim som Kazakstan att utveckla ett verktyg för befolkningsövervakning. Landet är ”auktoritärt styrt” och rankas som nummer 102 av 180 i Transparency Internationals index över korruption. Det listas som ”inte fritt” i tankesmedjan Freedom Houses index – det lägsta betyget när det gäller att uttrycka politiska rättigheter och friheter i det civila samhället. I Reportrar utan gränsers rankning av pressfriheten 2021 rankades Kazakstan på 155:e plats av 180 länder.

Men FN:s oförblommerade samarbete med denna regering i vad som uteslutande ska vara välmenande befolkningskontroll är egentligen inte heller förvånande, eftersom det passar in i den teknokratiska paternalistiska anda som flödar genom korridorerna i FN-organen i New York och Genève. Och för företagens affärer, som står för merparten av budgetarna för de olika FN-organen och som är medlemmar i ITU, är en stark regerings stödjande hand alltid bättre än den småsinta obstruktionism som råder i mer demokratiska, liberala stater.

Mer

Hur Förenta nationerna i tysthet förvandlas till ett offentlig-privat partnerskap.

Denna artikel publicerades ursprungligen den 19 september 2023 av MONEY AND MORE, Blogg av Norbert Häring

Suggest a correction

Similar Posts