| | | | | | | | |

Även amerikansk domstol kräver att de hemliga textmeddelanden mellan EU-Leyen och Pfizers Bourla lämnas ut

Källa: TKP.at, Dr Peter F. Mayer, 18 april 2024

EU-kommissionens ordförande ska ha köpt cirka 1,8 miljarder mRNA-vaccindoser för uppskattningsvis 36 miljarder euro i början av 2021. Hittills har alla inblandade parter vägrat att lämna ut sms-kommunikationen, som påstås innehålla cirka 100 meddelanden. Det finns till och med ett beslut från EU-parlamentet att det är ok att en order värd 36 miljarder behandlas i hemlighet. Även om Leyen och EU-byråkratin verkligen har fått sms:en att försvinna, kan de fortfarande stämmas i USA av Albert Bourla. Han och Pfizer har en rättslig skyldighet att spara dem i 5 år.

Flera stämningsansökningar pågår nu inom EU och ett åtal mot Leyen personligen har redan inletts. Först sades det att textmeddelandena inte kunde hittas, sedan krävde ombudskvinnan att de skulle överlämnas, men parlamentet sa att de skulle hållas hemliga. EU-parlamentarikern Michéle Rivasi stod i spetsen för kampen i EU-parlamentet för att få ut Leyen-Pfizer-sms:en och få slut på hemlighetsmakeriet kring affären, men dog oväntat strax före en utannonserad presskonferens i ärendet.

New York Times, som aldrig kommenterat vaccinskador och biverkningar, fann också affären mycket märklig och stämde en EU-domstol för att få ut textmeddelandena. Föga förvånande, hittills utan någon påtaglig framgång.

EU-kommissionen hävdar att ”Ursula von der Leyen inte längre har tillgång till textmeddelandena”. Politico har lämnat in en begäran om tillgång till dokument, som kommissionen har svarat på:

Inga textmeddelanden har registrerats i kommissionens system för dokumentregistrering. Med tanke på att meddelandena ”skulle ha registrerats om de innehöll viktig information som inte är flyktig”, innebär detta att textmeddelandena, om de någonsin existerade, inte kan ha varit särskilt viktiga. Och om de inte är viktiga, så behöver de inte ha registrerats över huvud taget.

Det betyder att de cirka 100 textmeddelanden som utväxlades mellan Bourla och Leyen inte innehöll någon viktig information. Detta väcker frågan: Vilket innehåll förmedlade denna man och denna kvinna i sina meddelanden? Blandade de affärer med nöjen?

Bourla har offentligt förklarat att av de många offentliga tjänstemän som han talade med om att köpa hans farliga produkter, fann han det särskilt lätt att tala med Ursula von der Leyen, som också är läkare (gynekolog). Såsom rapporterats i New York Times:

Bourla sade att han och von der Leyen ”utvecklade ett djupt förtroende eftersom vi hade djupa diskussioner.” Han sa: ”Hon kände till detaljer om varianterna, hon kände till detaljer om allt. Det gjorde diskussionen mycket mer engagerande.”

Detta rapporteras bland annat av John Leake i hans gemensamma blogg med kardiologen Dr Peter McCullough. Han skriver vidare:

Det förefaller mig som om hela denna tvivelaktiga och sjaskiga affär exemplifierar hur EU-kommissionen har blivit ett fodertråg för särintressen samtidigt som den behandlar Europas medborgare med förakt.

För att kasta mer ljus över denna affär genomförde jag nyligen en intervju med den franska advokaten Diane Protat. Hon företräder den belgiske lobbyisten Frédéric Baldan, som har lämnat in en brottsanmälan i Belgien mot Ursula von der Leyen, med anklagelser om korruption och förstörelse av dokument.

Diane Protat företräder också den franska organisationen BonSens, som kämpar för sanning och rättvisa i samband med den kriminella pandemihanteringen i Frankrike.

Tillsammans med den amerikanske åklagaren William Snyder driver hon en process i en federal domstol i USA enligt avsnitt 1782 i avdelning 28 i United States Code för att få ut textmeddelandena.

Enligt paragraf 1782 kan en federal distriktsdomstol i USA (dvs. en federal domstol) ålägga en person eller enhet som ”befinner sig” inom domstolens jurisdiktion att”vittna, göra ett uttalande eller tillhandahålla ett dokument eller annat för användning i ett förfarande i en utländsk eller internationell domstol”. Eftersom Pfizers VD, Albert Bourla, är bosatt i New York, gäller denna lag definitivt för hans kommunikation med EU-kommissionens ordförande.

I en intervju med John Leake, som kan ses och höras här, påpekar dock den franska advokaten Diane Protat att den amerikanska domstolen kommer att agera först efter att en EU-domstol har förklarat att det finns ett behov. I USA måste sådan kommunikation suspenderas under 5 år.

Suggest a correction

Similar Posts