| | | |

Banker kritiserar den digitala euron

Källa: www.TKP.at, Thomas Oysmüller

Det verkar börja gå upp för bankerna: Den digitala euron kan i slutändan göra många finansinstitut överflödiga

Mitt i förberedelsefasen för CBDC-euron börjar de tyska bankerna att försvara sig mot ECB:s monetära projekt. Den tyska bankindustrin (DK) – som representerar de tyska finansinstitutens intressen – är orolig för sin egen existens. I förbundsdagens finansutskott krävde sparbankernas ordförande en ”innehavsbegränsning” på några hundra euro. Utan en övre gräns, om CBDC-euron blir en ”värdebevarare”, dvs. används för spekulation eller sparande, finns det farhågor för ”finansmarknadens stabilitet”.

ECB istället för sparbank

Utan en övre gräns kan likviditeten hos vissa finansinstitut äventyras, enligt DK. Grundläggande kritiker av CBDC har varnat för detta under lång tid: en CBDC skulle få som radikal konsekvens att de flesta små och medelstora banker skulle kunna försvinna. Det sista steget skulle vara att varje medborgare får ett konto direkt hos centralbanken, eftersom CBDC-euron i slutändan alltid kommer att vara kopplad till ECB. DK:s kritik har gett ny kraft åt dessa varningar.

Handelsblatt rapporterade på onsdagen:

Om det inte finns någon övre gräns befarar den tyska bankindustrin (DK) – den gemensamma intressegruppen för tyska finansinstitut – ett högt utflöde av insättningar under vissa omständigheter. Detta skulle kunna ha en negativ inverkan på omfattningen och kostnaderna för utlåning, säger DK, eftersom likviditeten hos vissa banker skulle kunna sjunka. De specifika effekterna skulle dock bero på affärsmodellen för respektive bank.

Den planerade digitala euron måste därför förbli begränsad till sin funktion som betalningsmedel och ”får inte kunna missbrukas spekulativt som en värdebevarare”, varnar DK i ett uttalande nyligen. ”För detta ändamål måste lagstiftaren fastställa en rättssäker, låg tresiffrig innehavsbegränsning och ett ränteförbud.

DK kritiserar också ECB för att spela ”en alltför tung roll i genomförandet av projektet”.

ECB tillbakavisar (naturligtvis) kritiken. Den digitala euron kommer inte att användas som en ”investering”, utan som ett betalningsmedel, förklarar ECB i en nyligen publicerad publikation. Det kommer definitivt att finnas en ”innehavsbegränsning”. Dessutom kommer kreditsaldon ”inte att bära ränta”. Möjligheten till negativa räntor nämns dock inte. Tekniskt sett skulle det lätt kunna bli att pengarna på kontot renderar negativ ränta och därmed bli mindre värda för varje dag som går.

Antingen – enligt förklaringen – via den nuvarande bankappen eller via en ”ny smartphone-plånbok”. Det skulle inte förvåna om denna plånbok skulle integreras i EU:s eID. Åtminstone är det vad kritiker tror; CBDC som det sista steget mot helt transparenta medborgare.

Handelsblatt presenterar tidtabellen:”Det är dock ännu inte klart om centralbankens digitala valuta faktiskt kommer att genomföras. EU:s medlemsländer och Europaparlamentet måste besluta om detta. Om de kommer överens kommer en digital version av euron förmodligen inte att införas förrän tidigast 2027.”

Ronnie Grob, chefredaktör för Schweizer Monat, delar med sig av en aktuell bedömning av detta på Kontrafunk. Att rulla ut CBDC-euron är en stor sak, ”det kommer troligen att införas när det finns stora problem på finansmarknaden som sedan skulle kunna lösas med dessa nya pengar.”

Förra veckan orsakade en TKP-rapport uppståndelse när den rapporterade om ett nyligen publicerat dokument från det tyska inrikesministeriet om den digitala euron. Där stod det tydligt att CBDC-euron bland annat kan programmeras för ett specifikt ändamål. Ronnie Grob talade också om dessa aspekter i sin senaste intervju. Grobs slutsats: ”CBDC är det totala övervakningsmedlet, där allt är möjligt.

Bild David_SMC / pixabay

Suggest a correction

Similar Posts