Irländska bönder protesterar mot planer på att slakta boskap för att uppfylla klimatmålen

Bönder på Irland protesterar mot regeringens förslag att slakta boskap – inklusive upp till 200 000 kor – i ett försök att uppfylla nationella och europeiska mål för att minska metanutsläppen.

Enligt irländska Independent skulle upp till 65 000 mjölkkor och 10 % av den totala djurbesättningen skulle behöva avlivas varje år i tre år till en kostnad av 200 miljoner euro (215,2 miljoner dollar) om jordbrukssektorn ska kunna ”uppfylla sina klimatmål”.

Siffrorna kommer från ett irländskt regeringsdokument som Independent fick tillgång till efter en begäran om offentlighetsprincipen.

De nationella klimatmålen i fråga omfattar en minskning av utsläppen med 51 % till 2030 – målåret för FN:s mål för hållbar utveckling – och netto noll koldioxidutsläpp till 2050, rapporterade Independent.

Enligt Irish Mirror har man satt upp ett mål för jordbrukssektorn på 25 % utsläppsminskning till 2030.

I regeringsdokumentet föreslås att bönder ska få ersättning på upp till 5 000 euro (5 381 dollar) för varje ko som slaktas.

Översättning på ett twitter inlägg från Farming Independent säger:
Nedskärningar i mjölkkobesättning på 65 000 kor per år under de kommande tre åren kommer att behövas för att uppfylla jordbrukets klimatmål, har tjänstemän på Department of Ag uppskattat i ett internt briefingdokument som Farming Independent sett. Läs hela artikeln här:

Enligt Remix News skissade man på planerna först 2021. En rapport vid den tidpunkten rekommenderade att upp till 1,3 miljoner boskap skulle avlivas för att minska utsläppen till ”hållbara” nivåer.

Enligt Irish June Livestock Survey finns det cirka 2,5 miljoner nötkreatur på Irland. Av dessa är 1,6 miljoner mjölkkor – som har ökat med 40% under det senaste decenniet – medan köttkor uppgår till cirka 913.000, vilket motsvarar en minskning med 17% under samma period, rapporterade Irish Mirror.

I mars publicerade Irlands miljöskyddsmyndighet (EPA) en 115-sidig rapport där man rekommenderade ”en effektiv minskning av utsläppen från boskap … med cirka 30 % plus en minskning av antalet idisslare med upp till 30 %”.

Enligt EPA är landets jordbrukssektor direkt ansvarig för nästan 38% av landets utsläpp av växthusgaser, vilket rapporterades av Irish Mirror.

I en rapport som publicerades i oktober 2022 av den irländska regeringens Food Vision Dairy Group – som inrättades för att ”identifiera åtgärder som mejerisektorn kan vidta för att bidra till stabilisering och efterföljande minskning av utsläppen” – sägs att det finns ett ”akut behov av att ta itu med de negativa miljöeffekterna i samband med mejeriernas expansion”.

Enligt rapporten kan mjölkbönderna förlora mellan 1 770 euro (1 906 USD) och 2 910 euro (3 134 USD) per ko som avlivas.

Irland, tillsammans med andra EU-medlemsstater och USA, deltar 2021 i ”Global Methane Pledge”, vars deltagare ”är överens om att vidta frivilliga åtgärder för att bidra till en kollektiv insats för att minska de globala metanutsläppen med minst 30 procent från 2020 års nivåer till 2030”.

Bland de organisationer som stöder Global Methane Pledge finns FN:s miljöprogram, Europeiska investeringsbanken, Global Dairy Platform, Gröna klimatfonden, Internationella energiorganet och Bloomberg Philanthropies.

Bloomberg Philanthropies är en av de största finansiärerna av C40 Good Food Cities Accelerator, vars undertecknande städer åtar sig att uppnå en ”planetär hälsosam diet” till 2030, definierad av mer ”växtbaserade livsmedel” och mindre kött och mejeriprodukter.

C40 slogs samman med Clinton Climate Initiative 2006, och 2020 sa städerna att de borde ”bygga tillbaka bättre

Separat diskuterar EU:s medlemsländer förslag för att ”minska föroreningar och utsläpp av växthusgaser från boskap”, enligt Reuters.

FN:s miljöprogram och Climate and Clean Air Coalition hävdar att utsläpp från boskap står för cirka 30 % av de totala metanutsläppen.

Förslag om minskad boskapsskötsel ”absolut galenskap

The Independents rapport ledde till en omedelbar reaktion i Irland – särskilt från jordbrukssektorn. Detta fick sedan den irländska regeringen att backa från rapporten.

Irish Mirror rapporterade att en talesman för Irlands jordbruksdepartement sa att rapporten ”var en del av en överläggningsprocess … ett av ett antal modelleringsdokument” som man överväger och ”inte ett slutligt politiskt beslut”.

Pat McCormack, ordförande för Irish Creamery Milk Suppliers Association, sa till Newstalk Breakfast att Irlands ”besättning inte är större än den var för 25, 30 år sedan”.

Han sa att jordbrukssektorn är beredd att följa den irländska regeringens strategiska inriktning, men att ”om det finns ett system måste det vara ett frivilligt system”.

I ett tal inför det irländska parlamentet den 30 maj kritiserade Peadar Tóibín, ledare för det politiska partiet Aontú, regeringens förslag och kallade dem ”ett otroligt hot mot jordbrukssektorn till en kostnad av cirka 600 miljoner euro [646,9 miljoner dollar]”.

Tóibín sade:

”Hela 25 % av det nötkött som importeras till Europeiska unionen kommer nu från Brasilien. Hur miljövänligt är det att döda stora delar av Amazonas och importera nötkött från Brasilien som ersättning för irländskt nötkött som har slaktats här i delstaten?”

En medlem av det irländska parlamentet, Michael Healy-Rae, kallade regeringens förslag ”absolut galenskap” och varnade för att många bönder kommer att vägra att följa eller välja att lämna sektorn helt om dessa planer går framåt.

Tim Cullinan, ordförande för Irish Farmers’ Association, sa till The Telegraph: ”Rapporter som denna tjänar bara till att ytterligare underblåsa uppfattningen att regeringen arbetar bakom kulisserna för att underminera våra mejeri- och boskapssektorer”.

”Även om det mycket väl kan finnas vissa bönder som vill lämna sektorn, bör vi alla fokusera på att tillhandahålla en väg för nästa generation att komma in i jordbruket”, tillade han.

Ian Plimer, Ph.D., professor emeritus i geologi vid University of Melbourne, sa till Sky News Australia att avlivningen av 200.000 nötkreatur ”bara kan sluta i katastrof”.

”Irländarna känner igen detta från potatissvälten”, sa han. ”En tredjedel av deras befolkning dog, en tredjedel emigrerade, och samma sak kommer att hända. De kommer att förlora produktiva människor från Irland och de kommer att gå någon annanstans.”

Twitters ägare och VD Elon Musk väger också in kontroversen och twittrar ”Det här måste verkligen sluta. Att döda några kor spelar ingen roll för klimatförändringarna.”

Ashley St. Clair twittrar:
Drivkraften att avsluta livet, både för djur och människor, i namn av ”klimataktivism” är i grunden ondska.

Irland vill döda 200 000 kor för att bekämpa klimatförändringarna

Den brittiska författaren och bonden Jamie Blackett skrev: ”Det verkar allt tydligare att det finns en ekomodern agenda för att helt och hållet avskaffa konventionellt kött. Det är inte bara Extinction Rebellion-mobben heller; många av världens politiker är ombord”.

I en rapport från augusti 2022 föreslogs att ”insekter snart kan finnas på menyn i Irland” och att ”proteinrika insektsersättningar för kött och mejeriprodukter kan hjälpa till att rädda planeten”.

Enligt en rapport från Independent skulle en minskning av Irlands mjölkkor med 10 % kosta 1,3 miljarder euro (1,4 miljarder dollar) årligen, medan branschexperter hävdade att sådana förslag skulle leda till att de globala utsläppen av växthusgaser faktiskt skulle öka.

Enligt Agriland importerade Irland mer än 14 000 ton nötkött under första kvartalet i år, medan Irland exporterade nötkött till ett värde av 2,5 miljarder euro (2,69 miljarder dollar) 2022, en ökning med 18 % jämfört med 2021, vilket sannolikt bidrar till högre utsläpp.

I Food Vision Dairy Groupsrapport från oktober 2022 ”om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från mejerisektorn” stod det:

”Irlands koldioxidavtryck per produktionsenhet anses vara det lägsta bland mjölkproducerande länder. Det noteras också att koldioxidavtrycket per produktionsenhet har minskat de senaste åren.”

I en Euronews-rapport från augusti 2022 hävdas dock att Irland ”har de högsta metanutsläppen per capita av alla EU-medlemsstater, och att mycket av detta beror på nötköttsproduktion.”

I rapporten från Food Vision Dairy Group angavs också följande:

”När metanutsläppen har stabiliserats och förblir stabila kommer den atmosfäriska koncentrationen också att stabiliseras.

”Utsläppen bör minskas med cirka 3 % per årtionde eller kompenseras med koldioxidupptag som ger en liknande klimatpåverkan. Detta skulle neutralisera dess inverkan på den globala temperaturen. Det finns därför ingen vetenskaplig grund som kräver att utsläppen från enterisk fermentering ska minskas till netto noll.”

Gruppen sade att den fokuserade på de åtgärder som mejerisektorn måste vidta för att ge sitt ”proportionerliga bidrag” till målet att minska utsläppen från jordbruket med 25 %.

Flera andra förslag finns i rapporten, bland annat att minska användningen av kemiskt kväve i mejerisektorn med 27-30 % till slutet av 2030, och ett ”frivilligt exit-/reduktionssystem”.

Samtidigt som dessa förslag läggs fram finns det andra rapporter som visar att användningen av privata jetplan är ”skyhög” på Irland. Den irländska senatorn Lynn Boylan kommenterade nyligen detta:

”Förespråkare för klimaträttvisa har länge hävdat att inte alla koldioxidutsläpp skapas på samma sätt. Hittills har regeringens strategi handlat om att straffa vanliga människor medan de rika är undantagna från att fortsätta leva sina koldioxidintensiva livsstilar”.

I en debattartikel i Agri-Times Northwest i maj kritiserade jordbrukaren och agronomen Jack DeWitt förslagen om att minska utsläppen av nötkreatur och hävdade att de bygger på osann vetenskap. Han skrev:

”Något du utan tvekan har hört är att nötkreatur som lever hela sitt liv på betesmarker (dvs. gräsmatat nötkött) släpper ut mindre metan. Det är inte sant.

”Nötkreaturens metanpåverkan i USA är betydligt mindre än för 50 år sedan och fortsätter att minska på grund av effektivitetsvinster i produktionen av nötkött och mjölk … Antalet nötkreatur har minskat med 6 procent sedan 1970, men köttproduktionen från dessa nötkreatur är upp 25 procent, delvis på grund av tyngre vikt vid slakt, möjliggjort av avelsdjur för att leverera högre tillväxthastigheter och högre fodereffektivitet. Vi förväntar oss att dessa effektivitetstrender kommer att fortsätta”.

DeWitt skrev också: ”Vissa människor vill eliminera 1 miljard nötkreatur och konvertera människor till veganism”, tillade han. ”Men människor fiser också metan, och en vegansk diet fördubblar mängden.” Han sa att jordbrukare också kan fånga metan och använda den för elproduktion.

Gates en stor investerare i system för minskning av metan

Liknande förslag för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn i flera andra länder utlöste också protester från jordbrukare.

Enligt AgDaily är den nederländska regeringen ”planerad att minska kväveoxid och ammoniak med 50 procent till 2030”, vilket har lett till att många gårdar nu ”står inför nedstängningar”. Den nederländska regeringen ”förväntar sig att ungefär en tredjedel av de 50.000 nederländska gårdarna kommer att ’försvinna’ till 2030″ och har föreslagit ett program för ”frivilliga” uppköp av gårdar och boskapsbestånd.

Dessa planer ledde till storskaliga protester från nederländska jordbrukare tidigare i år, och ledde till betydande valförluster för premiärminister Mark Ruttes regeringskoalition och betydande vinster för Farmer Citizen Movement i provinsvalen i mars.

Trots detta godkände EU-kommissionen nyligen två nederländska regeringsplaner för att köpa ut boskapsuppfödare.

Enligt AgDaily syftar planerna, som är värda 1,47 miljarder euro (1,65 miljarder dollar), till att ”minska kväveutsläppen och uppfylla EU:s miljömål. Bönderna kommer att erbjudas ekonomisk kompensation för att sluta med djuruppfödning och sälja sina djur frivilligt.”

Även i Belgien förekom protester från jordbrukare i mars, efter att den flamländska regeringen lagt fram planer på att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn.

Pellham twittrar:
Belgium…. Bönder har fått nog av klimat bedrägeri.
VÄGRA

I en rapport som beställdes 2022 av Nordirlands jordbrukssektor föreslogs att mer än 500 000 nötkreatur och cirka 700 000 får skulle behöva avlivas för att uppfylla regionens klimatmål.

I oktober 2022 tillkännagav Nya Zeelands regering ”sina planer på att införa en avgift på gårdsnivå för bönder och deras boskaps utsläpp … för att uppfylla klimatmålen”, enligt Popular Science, med planer på att programmet ska träda i kraft 2025.

Förslaget möttes av ett milt motstånd från Ermias Kebreab, Ph.D., chef för UC Davis World Food Center, som sa till Popular Science: ”Bördan måste delas av samhället och inte bara av jordbrukare som redan arbetar med små marginaler”.

Att samhället ”delar bördan” kan innebära minskningar av köttkonsumtionen, en uppfattning som ytterligare belystes i en Reuters-op-ed den 24 mars av kolumnisten Karen Kwok.

Kwok skrev: ”Kriget mot ko-gas är [a] stinkande men nödvändigt jobb i [the] klimatförändringskampen.” Om priset på kött går upp, sade Kwok, ”kommer det att sluta ett gap med växtbaserade hamburgare och biffar, som idag kostar dubbelt så mycket som djurbaserade” – vilket kommer att avskräcka konsumenterna från att ”köpa kotletter och korvar och välja mindre koldioxidintensiva alternativ”, sade hon.

I januari meddelade det franska mejeriföretaget Danone att man överväger att placera masker på kor för att fånga upp deras rapningar och minska metanutsläppen, medan Danone också överväger att tvinga kor att bära blöjor för att fånga upp deras fisar. En bonde sa till Fox News att planen var ”fullständigt galen” och sa att de som föreslår sådana idéer har ”gått till loony town”.

Bill Gates gjorde nyligen några högprofilerade investeringar i nystartade företag och teknik som påstås minska metanutsläppen inom jordbrukssektorn.

I januari tillkännagav Gates en investering i den australiensiska startupen Rumin8, som utvecklar ett algbaserat foder för att minska de metanutsläpp som kor producerar ”genom sina rapningar och, i mindre utsträckning, fisar”, rapporterade CNN.

Och i mars beviljade Bill & Melinda Gates Foundation 4,8 miljoner dollar till Zelp (Zero Emissions Livestock Project), ett företag som utvecklar ansiktsmasker för nötkreatur som fångar upp metan från djurens rapningar och omvandlar det till koldioxid.

I en intervju med Cowboy State Daily i mars kallade Brett Moline, chef för offentliga och statliga frågor vid Wyoming Farm Bureau Federation, förslaget om ansiktsmasker för ”en av de mest korkade idéer jag någonsin har hört talas om”.

Daily Mail, som citerar Associated Press, noterade att Gates anses vara den största privata ägaren av jordbruksmark i USA och har ”tyst samlat” nära 270.000 tunnland.

Alla sådana förslag kan vara kopplade till konceptet ”One Health” som främjas av Världshälsoorganisationen (WHO).

We hurt others twittrar:
”Nästa pandemi väntar inte på oss. Vi måste vara redo.”

Detta är WHO: s förevändning för att ”stärka den globala arkitekturen för beredskap, svar och motståndskraft vid hälsokriser.”

D.v.s. ge sig själv fulla befogenheter att övervaka, kontrollera och tvångsmedicinera den globala befolkningen.

One Health”, som har en framträdande roll i det pandemifördrag och de ändringar av det internationella hälsoreglementet som för närvarande förhandlas fram, kräver global övervakning för att upptäcka potentiella zoonotiska sjukdomar som kan överföras från djur till människor.

Vid Världshälsoförsamlingens senaste möte varnade WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus för en framtida pandemi som kan drivas på av en zoonotisk sjukdom.

Ursprungligen publicerad av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts