| | |

50 år av bedrägerier: Olje- och plastindustrin ljuger om återvinning avslöjar dokument

Ursprungligen publicerat den 26 februari 2024 i The New Lede av Dana Drugmand

Nyligen avslöjade interna dokument att fossilbränsleföretag och plastindustrin har odlat myten om fungerande plaståtervinning i över 50 år, trots att de internt erkänner att befintliga återvinningsmetoder är otillräckliga, enligt en ny rapport från Center for Climate Integrity.

Plasttillverkare och aktörer inom den petrokemiska industrin har ägnat sig åt ett decennielångt bedrägeri med syfte att lura allmänheten om plaståtervinning, enligt en ny rapport som belyser nyligen avslöjad branschkommunikation och interna dokument.

Rapporten kommer samtidigt som den globala plastavfallskrisen fördjupas och miljöorganisationer i allt högre grad kräver att stora fossila och petrokemiska företag ska hållas ansvariga för plastföroreningar som utgör ett hot mot människors och planetens hälsa.

”Trots att de sedan länge vet att plaståtervinning varken är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart, har petrokemiska företag – självständigt och genom sina branschorganisationer och frontgrupper – ägnat sig åt bedräglig marknadsföring och kampanjer för att vilseleda allmänheten om att plaståtervinning är genomförbart”, hävdar den nya rapporten, som publicerades av Center for Climate Integrity (CCI) den 15 februari.

Rapporten beskriver plastindustrins bedrägerikampanj som går mer än 50 år tillbaka i tiden och avslöjar hur branschen har använt välbekanta strategier för att slå tillbaka mot hot om reglering genom att främja vilseledande narrativ och falska påståenden om plast och återvinning, trots att man hela tiden har vetat att plastens återvinningsbarhet var mer ett PR-budskap än en fungerande lösning på avfallshanteringsproblemet.

”Dessa bevis visar att många från fossilbränsleföretagen som i årtionden vetat och ljugit om hur deras produkter orsakar klimatförändringar också har vetat och ljugit för allmänheten om plaståtervinning”, säger CCI:s ordförande Richard Wiles i ett uttalande.

”När företag och branschorganisationer vet att deras produkter utgör allvarliga risker för samhället, och sedan ljuger för allmänheten och beslutsfattare om detta, måste de ställas till ansvar.”

Gamla hemligheter

Plast framställs av fossila bränslen, och många stora olje- och gasföretag som ExxonMobil, Shell och Occidental Petroleum har kemiska avdelningar som producerar plast och plastbeståndsdelar.

Den kraftigt ökande plastproduktionen har lett till en massiv avfallskris, särskilt för engångsplast, och konventionella återvinningsmetoder som har funnits i årtionden har inte visat sig vara framgångsrika när det gäller att lösa problemet.

Återvinningsgraden för plast i USA ligger bara på 5-6 %, vilket inte är förvånande med tanke på att de flesta plaster inte är konstruerade för att återvinnas i någon effektiv skala.

Det finns för många olika typer av plast, som var och en innehåller tusentals olika kemiska tillsatser, vilket gör att sortering och rening av avfallsmaterialet i stort sett är omöjligt.

Processen för att producera återvunnen plast är kostsam och produkten är av lägre kvalitet, vilket ytterligare begränsar plaståtervinningens lönsamhet.

Plastindustrin och den petrokemiska industrin har vetat länge att återvinning innebär oöverstigliga utmaningar, vilket den nya rapporten visar.

Rapporten avslöjar bland annat hur företrädare för företag och branschorganisationer privat erkände bristerna i plaståtervinningen för flera decennier sedan.

Dokument från First National Conference on Packaging Wastes 1969 visar till exempel att branschen brottades med problemet med plastförpackningarnas avfallshantering, att de stora mängderna av olika polymerblandningar och tillsatser i plast gör materialen ”praktiskt taget omöjliga att återvinna efter användning”, och att man medgav att ekonomin kring återvinning av förpackningsavfall är ”praktiskt taget hopplös”.

Rapporten lyfter fram flera meddelanden från branschen:

”Det är alltid möjligt att forskare och ingenjörer kommer att lära sig att återvinna eller bortskaffa avfall med vinst, men det verkar inte troligt att det kommer att ske snart på bred basis.”

  • I ett utkast till faktablad om fast avfall från 1986 från Vinyl Institute, som är ett annat exempel, erkänns i klartext att ”återvinning inte kan betraktas som en permanent lösning för fast avfall, eftersom det bara förlänger tiden tills ett föremål måste kasseras”.
  • En anställd vid Eastman Chemical Company medgav 1992 att ”det är mer troligt att vi kommer att vakna upp och inse att vi inte kommer att kunna återvinna oss ur problemet med fast avfall”.
  • En Exxon-anställd berättade 1994 om industrins engagemang i demonstrationer för plaståtervinning för anställda vid American Plastics Council: ”Vi är engagerade i aktiviteterna, men inte i resultaten.”

Ändå lyckades plastindustrin övertyga allmänheten, inklusive regeringar och media samt konsumenterna i stort, om att återvinning var en lämplig lösning på problemet med plastavfall.

”De största hartstillverkarna, inklusive Exxon, Mobil, DuPont och Dow, investerade tiotals miljoner dollar i olika aspekter av plaståtervinning, inklusive PR-insatser för att forma konsumenternas uppfattning om återvinning”, står det i rapporten.

Detta var en del av ett mångsidigt försök att sälja in det falska löftet om plaståtervinning för att motverka restriktiva regleringar eller produktförbud.

Enligt rapporten omfattade branschkampanjen användning av branschorganisationer och frontgrupper för att främja ett återvinningsvänligt narrativ, kommunicera vilseledande budskap till allmänheten genom PR och reklam, tillkännage ambitiösa återvinningsmål som aldrig förverkligades, investera i forskning och pilotprojekt för att skapa sken av engagemang för ”lösningen” och till och med sponsra utbildningsmaterial till skolbarn som vilseledande framställde plaståtervinning som miljövänligt.

Detta bedrägeri fortsätter fortfarande när petrokemi- och plastproducenter marknadsför ”avancerad återvinning”, även känd som kemisk återvinning, som en förbättrad version av mekanisk återvinning.

Men som framgår av CCI:s rapport och annan forskning är denna påstådda avfallshanteringslösning varken ”avancerad” eller en ”återvinning”, eftersom den har funnits i årtionden och överlag mest omvandlar plast till petrokemiskt baserat bränsle snarare än ny plast.

Detta står inför liknande ekonomiska och tekniska utmaningar som konventionell återvinning, men industrin fortsätter att framhäva kemisk återvinning som en banbrytande lösning.

En krav om ansvarsskyldighet

I CCI:s rapport föreslås rättsliga åtgärder mot industrin.

”Baserat på den växande mängden bevis kommer kommuner och delstater sannolikt att driva rättsprocesser, vilket skulle kunna sätta stopp för branschens bedrägeri, få företagen att betala för de förödande skador de har orsakat samhällen och öppna dörren för verkliga lösningar som för närvarande är utom räckhåll”, avslutas rapporten.

Kommuner och delstater över hela USA har redan inlett rättsprocesser mot stora olje- och gasföretag för påstådda lögner om klimatkrisen.

Enligt CCI bör dessa företag också hållas ansvariga för sina lögner om plaståtervinning, som har förvärrat plastavfallskrisen.

Oljeindustrins lögner ligger till grund för de två mest katastrofala föroreningskriserna i mänsklighetens historia”, säger Wiles.

Som svar på rapporten sade Plastics Industry Association att rapporten baserades på ”föråldrad information och falska påståenden”.

Denna rapport skapades av en aktivistisk organisation mot återvinning och bortser från de otroliga investeringar i återvinningsteknik som gjorts av vår bransch”, säger Matt Seaholm, VD och koncernchef för Plastics Industry Association, i ett uttalande. ”Istället för att arbeta tillsammans mot faktiska lösningar för att ta itu med plastavfall väljer grupper som CCI att rikta politiska attacker istället för konstruktiva lösningar.”

American Chemistry Council (ACC) fördömmer på samma sätt rapporten.

”Tyvärr citerar denna bristfälliga rapport föråldrad, decenniegammal teknik och motverkar våra mål att bli mer hållbara genom att felaktigt karakterisera branschen och tillståndet för dagens återvinningsteknik”, säger ACC i ett uttalande. ”Detta undergräver de väsentliga fördelarna med plast och det viktiga arbete som pågår för att förbättra hur plast används och återanvänds för att tillgodose samhällets behov.”

Vi har satt upp ett ambitiöst mål om att alla amerikanska plastförpackningar ska återanvändas, återvinnas och återvinnas senast 2040, och vi arbetar mot detta mål genom att stödja system och teknik som återskapar ny plast från använd plast.

Gruppen sade att Amerikas plasttillverkare har satt ett ”ambitiöst mål för att alla amerikanska plastförpackningar ska återanvändas och återvinnas till 2040.”

Ursprungligen publicerad av The New Lede.

Suggest a correction

Similar Posts