| |

WHO:s pandemifördrag: våra grundläggande friheter står på spel

Varför beslutsfattare bör förkasta det ”nya WHO” – debatt om ändringar av IHR och WHO:s ”CA+”

Rapport om en konferens i Europaparlamentet i Strasbourg – 19 april 2023 med video från konferensen

Vid den kommande 76:e Världshälsoförsamlingen (WHA) kommer (minst) 307 ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR) och zero draft till fördraget om beredskap för och insatser vid pandemier (CA+) att presenteras, vilket markerar början på slutet medan suveräna stater fortfarande kan avstå från att lämna över kontrollen till den icke valda WHO-organisationen. WHO:s reformdokument och det uttalande som G20-ledarna nyligen gjorde visar att konceptet sträcker sig långt bortom folkhälsofrågor och är utformad för att kunna hantera alla potentiella diktatoriskt proklamerade kriser och dess lösningar som utvidgas genom agendan”One Health”.

Ändringarna av IHR skulle göra det möjligt för WHO och dess partner att permanenta den nya pandemibranschen. WHO:s ”CA+” (fördrag) syftar tydligt till att säkerställa global styrning och tillgång till globala resurser utan ansvarsskyldighet eller demokratiska principer.

Det slutliga utkastet till WHO:s pandemifördrag förväntas läggas fram i juli 2024 vid den 77:e världshälsoförsamlingen. Medlemsstaterna kommer då att ha tio månader på sig att ratificera eller förkasta förslagen. Förhandlingarnas hemlighetsmakeri och det som har diskuterats offentligt har redan väckt farhågor om att pandemifördraget tillsammans med IHR-ändringarna kommer att beröva medlemländerna deras suveränitet och ta kontroll över människor och resurser.

Ledamöter av Europaparlamentet har sammankallat en konferens för att informera om, diskutera riskerna och avslöja konsekvenserna av det ”nya WHO”. Children’s Health Defense (CHD) Europe, tillsammans med sina rådgivare och oberoende experter, tog tillfället i akt att uttrycka sin oro och söka lösningar.

Parlamentsledamöterna och gästtalarna upprepade att både utkastet till fördrag och ändringarna i IHR måste granskas för att förstå det hot som de nuvarande utkasten och ändringarna utgör mot principerna i våra demokratiska samhällen.

Konferensen hölls av ledamöterna Virginie Joron (FR), Francesca Donato (IT), Mislav Kolakusic (HR), Ivan Vilibor Sincic (HR), Cristian Terhes (RO), Sylvia Limmer (DE) och Stasys Jakeliunas (LT). Inbjudna talare var Wolfgang Wodarg MD, David Bell PhD, Dr. Silvia Behrendt och Philipp Kruse LL.M.

Albert Bourla, VD för Pfizer, och Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, var inbjudna men avböjde.

Se tidsstämplar, referenser och material under inspelningen.

Sammanfattning och tidsstämpel för talarna: Ledamöter och experter (länk)


Virginie Joron
Europaparlamentsledamot, ID-gruppen, Frankrike

00:00 Virginie Joron, Europaparlamentariker, inledde konferensen med att uttrycka sin oro över bristen på lämpliga bedömnings- och granskningsprocesser för COVID-pandemin i förhållande till WHO:s förslag. COVID-kommittén i Europa misslyckades med sin uppgift att ta itu med de grundläggande frågorna.

Nyckelpersoner från de senaste tre åren, A. Bourla, VD för Pfizer, och WHO:s generaldirektör T.A. Ghebreyesus, var båda inbjudna men avböjde att komma.


Francesca Donato
Europaparlamentsledamot, oberoende, Italien

03:30 Francesca Donato, Europaparlamentariker, fokuserade på den potentiella effekten av utkastet till fördrag, inte bara när det gäller att blanda sig i hur oberoende länder beslutar att hantera sin folkhälsa, utan också hur långtgående ingripanden och övervakning med en utökad räckvidd genom ”One Health”-strategin, skulle ta över även vad gäller klimatförändringar, boskapsuppfödning och markanvändning, vilket skulle hota suveräna nationers demokratiska processer. Med ett enda styrande organ, WHO, kommer länderna att förlora perspektiv och tillsyn över hur resurser fördelas och hur mandat genomförs. ” Utan nationell suveränitet finns det ingen demokrati”, avslutade hon.


Mislav Kolakušić
Europaparlamentsledamot, oberoende, Kroatien

14:25 Definitionen av pandemi ändrades, dialogen avbröts och alla som hade en annan åsikt hindrades effektivt från att höras i media. Efter en lång historik av kontroversiella så kallade pandemier så väcktes frågan: Vad är en pandemi? En pandemi är något som skapar rädsla och flyttar makt till organisationer som WHO.


Ivan Vilibor Sinčić

Europaparlamentsledamot, oberoende, Kroatien

20:18 ”Utkastet till fördraget är inget annat än ett verktyg (…) för att få ännu mer kontroll över befolkningarna, men den här gången inte bara i västvärlden utan i hela världen.” Våra grundläggande mänskliga rättigheter har urholkats de senaste tre åren – om vi inte gör något finns det ett hot att denna process kommer att fortsätta. Pandemin har använts av regeringar runt om i världen för att tysta oliktänkande och begränsa yttrande- och rörelsefriheten. Regeringens övertramp och korruption är ett verkligt hot mot våra demokratier. Vi måste hålla våra politiska ledare ansvariga. Vår framtid beror på vad vi gör i dag. ” Säg NEJ till dålig politik, vad som än krävs” var Ivan V. Sinčićs sista budskap till konferensen.


Cristian Terheş

Europaparlamentsledamot, ECR, Rumänien

26:05 ”Suveräniteten tillhör folket och utövas på två sätt: genom folkomröstning eller genom valda tjänstemän…. Offentliga tjänstemän är ansvariga inför medborgarna. Under de senaste tre åren har det skett en total förändring. Alternativen är mycket tydliga: slaveri eller frihet.” Eftersom Terhes föddes i Rumänien under kommunismen har han upplevt hur det känns när de enda valmöjligheterna är de som presenteras för oss.


Wolfgang Wodarg MD

32:42 En ny standard håller på att sättas: WHO definierar sjukdomar, laboratorievärden och pandemier. Vilket innebär att man kan göra människor sjuka genom att helt enkelt ändra laboratorievärden och omdefiniera parametrar. Det är mycket problematiskt att WHO och dess experter sponsras av läkemedelsindustrin. Om man tittar på WHO:s finansiering kan man se hur de enbart är industrins marknadsföringsavdelning. När Wodarg diskuterar den sociala lösningen konstaterar han: ”Det finns ingen demokrati utan närhetsprincipen”.

Referenser:

Falska pandemier, argument mot rädslans imperium: ”False Pandemics, Arguments against the empire of fear”: https://www.amazon.de/-/en/Wolfgang-Wodarg/dp/3949559094

WW-webbplats: https://www.wodarg.com/


Dr David Bell

1:00:07 Grundläggande frågor måste ställas och besvaras av WHO om de senaste tre årens händelser och dess konsekvenser. Samtidigt som konsekvenserna av pandemirelaterade åtgärder som WHO hvidtog har varit förödande fortsätter WHO att försöka få mer makt och resurser. WHO:s budget kom tidigare från medlemsländerna och beräknades utifrån varje lands BNP. Det var ett land, en röst. Situationen började förändras för 20 år sedan: Nu betalar sponsorer för ett specifikt projekt på en specifik plats och ibland för ett specifikt resultat. I stället för att lägga pengarna där de behövs lägger WHO nu pengarna där sponsorerna säger åt dem att lägga pengarna, och omkring 20 procent av WHO finansieras nu av privata pengar och privata intressen. Detta är bara en av många faktorer som Bell delade med sig av sina erfarenheter och forskningsresultat.

Referenser:

Why policy makers should reject WHO pandemic proposals April 4, 2023 https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/why-policymakers-should-reject-whos-pandemic-proposals/

PANDA, Science-Sense-Society: https://pandata.org/raise-objection-to-proposed-pandemic-treaty-of-the-who/

Brownstone Institute https://brownstone.org/


Dr Silvia Behrendt, juridisk direktör GHRA

1:14:15 Antipandemiska åtgärder runt i världen har till stor del genomförts genom verkställande order utan demokratisk kontroll och bortom demokratisk kontroll, ledda av en global myndighet – WHO. Det finns ett behov av en juridisk analys och utredning av WHO och de aktörer som står bakom den. Hon efterlyste en oberoende rättslig process för att upprätthålla lagligheten i WHO:s planer och åtgärder.

Referenser:

De föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet: En analys

Global Health Accountability Agency: http://www.ghr.agency/


Philipp Kruse, LL.M

1:39:18 WHO:s ändrade internationella hälsoregler kommer att vara juridiskt bindande i framtiden. I artikel 13A ska medlemsstaterna erkänna WHO som styrande och samordnande myndighet och förbinder sig att följa WHO:s rekommendationer. Medlemsstaterna kommer att vara bundna av detta, vilket kommer att avlägsna staters suveränitet och beröva folken deras rättigheter. Vad står på spel för suveräna stater och vad kan göras för att stoppa detta maktövertagande?

Referenser:

WHO:s maktövertagande – Viktig information som advokater och lagstiftare bör uppmärksammas på


Frågor och svar: 1:55:41 – Slutet av presentationen


vem vet?

De senaste nyheterna om WHO

Suggest a correction

Similar Posts