|

RS-virus: Fakta och fiktion med Dr. Meryl Nass och Brian Hooker, Ph.D.

I ett avsnitt av ”Doctors & Scientists” på CHD.TV nyligen diskuterade Brian Hooker, Ph.D., och Dr. Meryl Nass från Children’s Health Defense vetenskapen kring respiratoriskt syncytialvirus (RS) och Big Pharmas nya agenda för RS-immunisering.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

Respiratoriskt syncytialvirus, eller RS-virus, har dominerat nyheterna sedan de senaste godkännandena av US Food and Drug Administration (FDA) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) av nya RSV-vaccin för spädbarn, gravida kvinnor och äldre.

De nya ”terapierna … är en sorts välsignelse” för Big Pharma, enligt Dr. Meryl Nass, specialist i endokrinologi och medlem av Children’s Health Defense (CHD) vetenskapliga rådgivande kommitté.

I ett avsnitt av ”Doctors & Scientists” på CHD.TV nyligen bjöd Brian Hooker, Ph.D., CHD:s seniora chef för vetenskap och forskning, in Nass, och de presenterade tillsammans vetenskapen bakom RS-viruset och Big Pharmas nya agenda för RS-immunisering.

Nass visade bilder för att lyfta fram sina huvudpunkter. Denna artikel sammanfattar hennes presentation om RS-viruset utan attribution, förutom kommentarer och direkta citat från de två talarna, och citerade källor.

Hur farligt är RS-viruset?

RS-virus är ett vanligt luftvägsvirus som vanligtvis orsakar milda förkylningsliknande symptom, men som i sällsynta fall kan leda till sjukhusvistelse och dödsfall hos spädbarn och äldre.

Antalet personer som insjuknar i RS är okänt eftersom viruset sällan diagnostiseras om man inte kommer till ett sjukhus och testas.

Hos mycket små spädbarn kan RS-virus orsaka andningssvårigheter, vilket kan kräva sjukhusvård, dropp och extra syre på grund av den tjocka vätskan i lungorna.

”Det visar sig att i stort sett alla barn, även om de läggs in på sjukhus, klarar sig utan kroniska problem”, säger Nass.

Vid 2 års ålder har 97 % av alla spädbarn infekterats med RSV-viruset, vilket ger partiell immunitet och gör eventuella efterföljande episoder mindre allvarliga.

Enligt en studie från CDC från 2021, där 12 års data granskades, för spädbarn under 1 år – den åldersgrupp under 50 år som löper störst risk att dö av RS – av de cirka 4 miljoner barn som föds i USA varje år fanns 26 dödsattester som nämnde RS-virus och endast 17 dödsattester angav faktiskt RS-virus som den underliggande dödsorsaken.

På 12 år fanns det 1 001 dödsattester i alla åldersgrupper i hela USA som angav RS-virus. Det motsvarar färre än 100 personer per år.

Nass säger att CDC:s grafer kan vara missvisande eftersom de representerar 12 års data, inte ett år.

”Varför valde CDC att presentera det så?” frågar Nass. ”Möjligen för att de visste att produkter för att förebygga RS fanns på gång och att man ville hjälpa till att bygga upp en marknad för dem.”

AstraZenecas nya monoklonala antikroppsterapi för spädbarn

Före 2023 fanns det en produkt för behandling av RS-virus, palivizumab, som kostade tusentals dollar per dos och sällan användes.

Nya behandlingar av RS omfattar monoklonala antikroppar som ges till nyfödda för att förhindra infektion, och nya vaccin till gravida kvinnor, äldre vuxna och barn.

Bildtext: Plötsligt finns en mångfald av RS-produkter

– En äldre metod med monoklonala antikroppar som ges varje månad till högrisk barn med kroniska
sjukdomar (Palivizumab av Medimmune)

– En ny monoklonal antikropp som ska ges till alla barn upp till 8 mån ålder på första levnadsdagen (Nirsevimab=Beyfortus av Sanofi)

– Ett vaccin för gravida kvinnor som är avsett att skydda deras nyfödda väntar på FDA-godkännande (expertrådgivarna godkände det i maj, fick FDA sedan kalla fötter?) Pfizer

– Två vaccin för äldre att skydda (kort tid) mot RS – licensierad i Maj (Arexvy av GSK och Abrysvo av Pfizer)

– Ett annat vaccin för äldre som väntar på licens för RS (mRNA 1345 av Moderna)

Normalt sett leder ett vaccin – eller en naturlig infektion – till att kroppen bildar antikroppar, men det kan ta två till fyra veckor innan produktionen av dessa är maximerad.

För personer med en livshotande sjukdom eller som kan ha nedsatt immunförsvar ger monoklonala antikroppar immunsystemet omedelbar motståndskraft mot virus.

Det finns t.ex. monoklonala antikroppar mot herpes zoster (bältros) och hepatit B (leverinflammation), och för behandling av vissa cancerformer och autoimmuna sjukdomar.

Vissa monoklonala produkter tillverkas av äggstockar från hamster, vilket ger produkterna en längre halveringstid. Monoklonala behandlingar kan ha betydande biverkningar.

AstraZenecas nya produkt Beyfortus, som godkändes av FDA i juli, är en ny monoklonal antikroppsprodukt som är avsedd att ges till spädbarn under den allra första levnadsdagen och kan ges till spädbarn upp till 8 månaders ålder.

Produkten har resulterat i anafylaktiska reaktioner och utslag hos vissa spädbarn, enligt Nass, som uttrycker oro över att ge monoklonala antikroppar till nyfödda, vilket inte har gjorts rutinmässigt tidigare, ”och absolut inte under den första levnadsdagen”, säger hon.

I sina överläggningar om läkemedlet var CDC:s rådgivande kommitté för immuniseringspraxis (ACIP) främst oroad över om försäkringar skulle täcka läkemedlet eftersom det säljs för 495 dollar per dos.

”Sjukhusen vill inte lägga ut de här pengarna”, säger Nass, ”om de inte vet att de kommer att få ersättning. … CDC har inte lyckats pressa försäkringsbolagen tillräckligt, antar jag, för att de ska börja lägga till denna produkt … på sin försäkringslista.”

Enligt gällande lagstiftning kan det ta upp till 22 månader innan detta sker, en process som kompliceras av det faktum att Beyfortus inte är ett vaccin eller ett läkemedel, utan ett biologiskt läkemedel.

”Och så måste CDC göra lite snyggt fotarbete för att i vissa fall kalla det ett vaccin och i andra fall kalla det ett läkemedel för att få det att gå igenom normala regleringsprocesser”, säger Nass.

Om ett barn bara får denna behandling dag ett och får biverkningar måste läkaren eller föräldern rapportera detta till FDA Adverse Event Reporting System (FAERS), och inte till Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERS), som förvaltas gemensamt av CDC och FDA.

Om barnet däremot fick en spruta mot exempelvis hepatit B under den första dagen tillsammans med Beyfortus, skulle detta rapporteras till VAERS, säger Nass. Hooker kommenterar att förvirringen sannolikt skulle resultera i ännu mer underrapportering än vad sådana system redan har.

”Det är ett galet experiment”, säger Nass. ”Det finns verkligen inga bra bevis för att det räddar några liv.”

”Det borde finnas någon form av analys som visar folk nettovinsten av att använda behandlingen jämfört med att inte använda den”, säger Hooker och tillägger: ”Men det verkar som om denna typ av analys saknas.”

Nass påpekar att 20 spädbarn dog i placebogruppen och åtta i gruppen som fick de monoklonala antikropparna i RSV-vaccinstudien, men att det under ACIP-mötet bara sades att det fanns ”en skillnad i dödsfallen.”

Hon säger att denna skillnad ”är en antydan om att någon skrev över de sjuka barnen i placebogruppen” eftersom ”det skulle vara extremt ovanligt, som kanske en på miljonen … att få denna skillnad i dödsfall på grundval av slumpen.”

”Så det var förmodligen något fel med den kliniska prövningen och ingen vill prata om det”, säger hon.

Pfizers nya RSV-vaccin för gravida kvinnor

Pfizer har tagit fram ett RS-vaccin för gravida kvinnor, Abrysvo, som påstås producera antikroppar mot RS-virus hos nyfödda och ge upp till sex månaders skydd.

FDA godkände läkemedlet i augusti, trots att vissa medlemmar i VRBPAC (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee) var bekymrade över ökningen av antalet för tidigt födda barn i den kliniska prövningen.

GSK (tidigare GlaxoSmithKline) hade arbetat med ett liknande RS-vaccin men stoppade utvecklingen av produkten förra året när studien visade samma problem med för tidiga födslar.

”Jag oroar mig för att om för tidig födsel på något sätt är en konsekvens av detta vaccin, skulle det vara tragiskt på många sätt”, sade Dr. Paul Offit vid VRBPAC:s möte i maj, där han röstade emot Abrysvo för gravida kvinnor.

”Vad är risk/nytta-balansen när man talar om 17 barn som dör av RS varje år jämfört med tusentals fler som föder för tidigt?” frågar Nass och tillägger: ”Vi vet att barnen kommer att få fler komplikationer av andra slag som ett resultat av detta.”

Hooker uttrycker oro över att gravida kvinnor får detta vaccin ovanpå ett influensavaccin, Tdap-vaccinet och eventuellt ett eller flera COVID-19-vaccin.

Nass noterar att vaccinet kommer att ges under graviditetens sista trimester.

”Det här blir den fjärde sprutan under graviditeten. Ingen av dem har visat sig vara säker. Om du tittar på etiketterna är det ingen av dem som hävdar säkra vid graviditet”, säger Nass samtidigt som hon medger att hon ännu inte har granskat innehållsdeklarationen för Abrysvo.

RSV-vaccin även tillgängliga för äldre

Abrysvo godkändes av FDA i maj för att skydda äldre mot RS. Ett liknande vaccin som heter Arexvy godkändes också i maj.

CDC hävdar att dessa vaccin, som riktar sig till vuxna i åldern 60 år och äldre, kommer att ge skydd mot RS ”under minst två vintersäsonger.”

”Det kan vara 60% effektivt”, säger Nass. ”Vi är inte riktigt säkra eftersom effekten i den verkliga världen alltid är lägre än i kliniska prövningar.”

CDC hävdar att tusentals äldre dör varje år av RS, ”men det har aldrig mätts”, säger Nass och tillägger ”[Dessa är] förmodligen människor som … har KOL [och] är mycket försvagade … mycket äldre.”

”Något kommer att slå ut och döda dem till slut och ofta är det en influensa och det kan vara RS”, säger Nass, ”men de skulle ändå dö inom några månader, nästa gång de fick en förkylning eller en influensa.”

RSV-vaccinet innehåller ett adjuvans som kallas QS21 och som utvecklats från Quillaja saponaria, tvålbarksträdet. QS21, som enligt Nass även används i covid-19-vaccin och är känt för att framkalla inflammatoriska cytokiner.

”Vi vet inte så mycket om biverkningarna av dessa två”, säger hon.

RSV-vaccinet för äldre har en grossistprislapp på 300 dollar, berättar Nass och säger: ”De kan verkligen se fram emot en trippel cocktail i framtiden med influensa, RS och COVID [injektioner] årligen.”

Big Pharma – och NIAID-forskare – vill tjäna pengar

Det har funnits en mycket liten marknad för RS-produkter eftersom de i allmänhet bara orsakar förkylning, enligt Nass. ”Men analysföretagen säger att marknaden för RS-produkter bör kunna nå upp till 9 miljarder dollar i slutet av detta årtionde”, säger hon.

”Varför dök alla dessa produkter upp plötsligt?” undrar Nass.

Hooker svarar:

”Tja, vi har mycket på gång nu runt coronavirus och vi har också ett slags tomrum. Det var ett enormt utlägg av pengar på grund av att få fram ett COVID vaccin. Så nu måste de introducera en ny produkt för att fortsätta öka försäljningen för företag som Pfizer och Moderna.”

Nass håller med och säger att det fanns ytterligare ett problem: att Dr. Anthony Fauci och ”hans folk” vid Vaccine Research Center vid National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) uppfann en antigen för RS-vaccin och hade licensierat det till alla dessa företag.

Nass säger:

”Och så kommer NIAID och HHS [U.S. Department of Health and Human Services] att få royalties för dessa produkter. Och varje forskare vars namn står på patentet kan få upp till 150 000 dollar per år utöver sin lön för den här produkten. Och sedan behåller HHS resten.

”För att sätta detta i perspektiv måste Moderna, som har tjänat tiotals miljarder dollar på att sälja COVID-vaccin till regeringen, betala NIH 400 miljoner dollar i royalties för den COVID-vaccinprodukt som de licensierade från NIAID.”

Robert F. Kennedy Jr, CHD:s tjänstlediga ordförande, påpekade för ett par år sedan att Fauci har varit involverad i nästan alla nya läkemedel och vaccin som kommit ut under de senaste åren.

”Jag tyckte att det var ett anmärkningsvärt uttalande”, säger Nass. ”Jag visste inte om jag kunde tro på det.”

”Och vad man börjar se är att CDC, NIH, FDA, de är alla i maskopi”, säger hon och tillägger: ”NIAID skapade produkten. Så FDA ger den en licens och CDC marknadsför den. De arbetar alla tillsammans.”

”Och Fauci hjälpte till att välja ledarna, direktören för CDC och kommissionären för FDA”, säger hon.

Nass visar ett patent för ”Prefusion rsv f proteins” där Barney Graham, tidigare biträdande chef för Vaccine Research Center vid NIAID och nu senior rådgivare för Global Health Equity vid Morehouse School of Medicine i Atlanta, finns med bland uppfinnarna.

Hon visar en bild från tidskriften Nature på en annons från NIAID för samma produkt. ”Kanske är det därför Nature har publicerat dessa falska artiklar om COVID och andra saker”, säger hon.

”De letar efter företag som kan betala dem pengar för deras prefusion f-protein [RSV-antigen]. Och företagen vet att om de gör det kommer Fauci och hans hantlangare på NIH att göra det mycket enkelt att få produkterna licensierade. Och ju mer det kostar, desto mer royalties kan de betala.”

Nass visar sedan en artikel av Fauci med titeln ”Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenzaviruses, and other respiratory viruses”, där han säger att nuvarande inandningsvaccin inte är särskilt effektiva och att vi bör ”ompröva, från grunden, alla våra tidigare antaganden och metoder för att förebygga viktiga respiratoriska virussjukdomar och arbeta för att hitta djärva nya vägar framåt.”

Hooker frågar: ”Är detta ett ögonblick av klarhet, eller är det bara ett knep för att sälja bättre vaccin längre fram?”

”Det kastar mer och mer resurser in i vaccinprogrammet”, säger Nass.

Nass visar ett pressmeddelande från CDC från augusti där man gjorde reklam för RS-vaccinet för spädbarn och kallade läkemedlet ”ett kraftfullt nytt verktyg för att skydda spädbarn från den ledande orsaken till sjukhusvistelse.”

”Varje nyfödd kommer att få detta”, säger Hooker.

”Det är deras plan”, svarar Nass och tillägger: ”Vi rekommenderar att det inte blir så.”

”Det finns redan RS-virusstammar som är resistenta mot denna monoklonala substans”, säger hon. ”Vi kan anta att de kommer att öka och snart kommer den här produkten inte att vara till någon som helst nytta.”

När det gäller de monoklonala antikroppar som används för COVID-19 påpekar Nass att de alla godkändes enligt tillstånd för användning i nödsituationer. ”Det är oklart hur väl de fungerade”, säger hon. ”Låt inte regeringen experimentera på era nyfödda barn.”

Påskyndat godkännande av läkemedel avslöjar problem med vår regleringsstruktur

Nass visar en artikel från British Medical Journal som avslöjade hur stor andel av folkhälsomyndigheternas budgetar som härrör från läkemedelsföretag.

”Det ovanliga svaret är att i Australien, Europa, Storbritannien och Japan kommer 85 procent eller mer av deras finansiering från de läkemedelsföretag som de reglerar”, säger Nass. ”Det är en mycket skrämmande tanke. I USA är det 65 procent.”

Kostnaden för att ett läkemedel ska utvärderas av FDA är cirka 4 miljoner dollar, enligt Nass. ”Så ett företag betalar FDA 4 miljoner dollar och får nästan en garanti – mer än två tredjedelars sannolikhet – att deras läkemedel kommer att godkännas.”

Nass säger att 68% av de läkemedel som går igenom FDA nu har en påskyndats. Hon säger också:

”Den amerikanska kongressen har ansett det lämpligt att skapa fyra snabbspår genom vilka läkemedel kan godkännas ännu snabbare än vanligt.

”Och företagen måste betala mer för att få ett godkännande av FDA för att ge dem en snabbspårsbeteckning. Om de får den beteckningen anger de flesta av dem att FDA måste ge dem ett svar, ett ja eller nej till licensiering, inom sex månader.

”Det brukade i genomsnitt ta ungefär sju år. Nu är det sex månader – oavsett om FDA har haft tid att läsa all dokumentation och granska den eller inte. De måste ge tummen upp eller tummen ner. Detta är ett stort problem.”

Enligt BioWorld godkänner FDA 14 nya läkemedel varje månad, en ökning med 20% jämfört med föregående år.

”Så överraskande” säger Nass.

Nass diskuterar Vaccine Injury Compensation Program (VICP) och den ansvarsbefrielse som det gett vaccintillverkare för barnvaccin.

Hon diskuterar också ett lagförslag från 2016 som kallas 21st Century Cures Act, som innehöll en bestämmelse om att vaccin som CDC rekommenderar för gravida kvinnor skulle sorteras in bland barnskador ”så att tillverkarna inte längre skulle ha något ansvar för skadorna”, säger Nass.

”Så länge du [tillverkaren] kan få ditt vaccin tillagt för gravida kvinnor – som ett COVID-vaccin, till exempel, eller detta RS-vaccin – finns det inget ansvar”, säger hon. ”De skulle bara betala en punktskatt på 75 cent per dos.”

Kvinnor som skadas av dessa vaccin skulle behöva ansöka till VICP, säger Nass, ”och du får ha tur om du ska få någon ersättning därifrån.”

”När detta lagförslag antogs i december 2016 öppnades en guldrusch för vaccintillverkare och gravida kvinnor var målet”, berättar hon. ”Och därför kommer vi att se fler och fler graviditetsvaccin lanseras.”

Nass delar med sig av ett favoritcitat av Daniel Horowitz:

”Warp-hastighet var inte en anomali. Det är ett nytt ramverk som kräver djärvt nytt ledarskap för att återställa den stora återställningen av kroppslig autonomi och informerat samtycke.”

Nass säger:

”Det innebär att de har kört över kroppslig autonomi och informerat samtycke, även om det finns lagar som förankrar dessa principer i USA. Och vi måste få tillbaka dem. Och detta måste verkligen vara ett av våra huvudfokus när vi går vidare.”

Titta här

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender.

Suggest a correction

Similar Posts