| | | |

Turtles All The Way Down: Vaccine Science and Myth – En bokrecension av John Stone

Vi välkomnar denna viktiga och paradoxala bok. Även om den har redigerats för en engelsktalande publik av Mary Holland och Zoey O’Toole sammanställdes den av anonyma (israeliska) författare och har gett en anatomi av vaccinvetenskap, åtminstone som den existerade 2019 före Covid. Det kan anses vara avgörande för förståelsen av projektet att författarna valde att förbli anonyma: även om detta naturligtvis betydde att de inte kunde attackeras personligen och professionellt har det också inneburit att alla som attackerar boken måste attackera bokens intellektuella substans och inte författarna.

Den centrala tanken i boken är att vaccinvetenskapen saknar grund, och man gör en jämförelse med en förvetenskaplig uppfattning om jordens position i universum: i stället för en kropp i rymden ansågs den vila på elefanters ryggar, som i sin tur stod på sköldpaddors ryggar, som uppenbarligen stod på ryggarna av större sköldpaddor, men vad stod då dessa sköldpaddor på?

Även om boken är en inventering av misslyckade vetenskapliga metoder av olika slag är den specifika referensen misslyckandet att tillhandahålla studier som visar effektiviteten och säkerheten hos alla produkter på listan mot genuin placebo, dvs. ett neutralt ämne, i motsats till andra produkter och hopkok (ersättande placebo) – en fråga som en gång briljant avslöjades genom ICAN:s korrespondens med den amerikanska regeringen. Inför frågan på 64 biljoner dollar om några som helst av produkterna på spädbarnslistan hade testats på detta sätt kunde den amerikanska regeringen inte ge ett enda exempel. Inte nog med att ingen av produkterna hade testats mot genuin placebo, ingen av de ersättande placebopreparaten hade heller testats. Vad baserades då allt detta på?

Som en något komisk fortsättning på ICAN-episoden kan nämnas att tre ledande förespråkare för vaccinforskning, Stanley Plotkin, Paul Offit och Heidi Larson, ifrågasattes i de elektroniska spalterna i British Medical Journal av Christopher Exley, David Healey och mig själv, som bara försvann i fjärran. Dessa studier var inte bara bristfälliga för vissa produkter, de var bristfälliga för alla. Problemet har varit att medan vacciner av byråkratiska och ideologiska skäl till största delen har placerats bortom kritik som en rent allmän nyttighet har detta bidragit till ännu större nivåer av försumlighet än vad som kanske till och med finns inom andra grenar av medicinsk vetenskap, vilket framhävts i berömd kritik av John Ioannidis och Marcia Angell. Vetenskapen existerar i en värld av statligt påtvingad totem och tabu och måste nästan gå fel även om det inte är meningen, medan de flesta yrkesmännen helt enkelt går sin väg.

Kruxet är att under större delen av dess historia, som går tillbaka mer än två århundraden till Edward Jenner, som kanske inte heller kände igen en dubbelblind placebostudie, har så mycket vilat på noggrann ”gaslighting” snarare än sund data – helt enkelt blev alla som tvivlade ”cancelled” med modernt språkbruk, och detta i sig hade obegränsad potential att snedvrida bevisbasen. Om man inte ens får nämna vaccinskador, hur skall då fallen någonsin komma att registreras? Det är knappast förvånande att författarna har valt att inte avslöja sina identiteter.


Utdrag ur bokens förord, av Mary Holland J.D. (medredaktör)

”I kölvattnet av covidfiaskot är det dags för en djupare titt ner i det större kaninhålet för vacciner: Är barnvacciner så annorlunda än covidvacciner? Är de säkrare? Har de testats bättre? Är deras skador bättre dokumenterade och utredda? Får sjukvårdspersonal (eller någon annan) ifrågasätta dem mer än de fick ifrågasätta covidvaccinerna? Och den viktigaste frågan av alla: Kan vi anförtro våra barn vacciner som produceras, testas och marknadsförs av samma myndigheter och företag, läkare och statstjänstemän, forskare och högteknologiska moguler som har svikit oss så kapitalt under de senaste två åren?

Du håller nu i den bok som besvarar alla dessa frågor, och besvarar dem definitivt. I denna bok dissekeras CDC:s rekommenderade barnschema med avseende på de frågor jag lyfte fram ovan: de kliniska prövningarna, rapportering av biverkningar, erkännande och behandling av vaccinskador, vaccinationsrekommendationer som inte stöds av vetenskap, vetenskap som censurerats och förvrängts för att stödja vaccinagendan, mainstream-mediernas vaccinpropaganda och mycket mer. Kasta in en fullständig motbevisning av tre grundläggande vaccinationsmyter, och där har du det – allt du någonsin behövt veta om vacciner, men var rädd för att fråga.

Turtles All the Way Down: Vaccine Science and Myth publicerades första gången i Israel i början av 2019. Senare samma år skapade den ett världsomspännande prejudikat för en vaccinkritisk bok när en etablerad medicinsk tidskrift publicerade en positiv recension av den. Artikeln i septembernumret 2019 av Harefuah (”Medicin”), den ledande medicinska tidskriften i Israel, var författad av ett par ledande akademiska kriminologer, Nati Ronel och Eti Elisha. Till det israeliska medicinska etablissemangets förfäran ”tyckte Ronel och Elisha att boken var välskriven, seriös, vetenskaplig och viktig” och erbjöd ”en heltäckande bild av frågan”. Trots att de kritiserades hårt av vissa vaccinläkare för att ”bara” vara kriminologer som borde hålla sig på sin kant, står sig deras bedömning av boken än idag oskadd: Under de tre år som gått sedan den publicerades (Hebrew) har ingen läkare eller medicinsk vetenskapsman lyckats motbevisa bokens påståenden. Kritikerna – läkare såväl som lekmän – kunde inte visa att boken eller dess Harefuah-recension faktiskt innehöll några fel, utan valde istället att rikta in sig på recensionens författare. Det häftiga personangreppet på Ronel och Elisha för att de bara recenserat boken illustrerade en av de viktigaste punkterna i deras artikel, nämligen att det vetenskapliga och medicinska etablissemanget tar till aggressiva personangrepp för att dölja obekväma sanningar: ”Det verkar som om vetenskap och medicin börjar bli fientligt inställda till kritik på ett sätt som historiskt sett förknippas med våld från grundläggande religiös ortodoxi eller till och med inkvisitionskommittéer liknande dem som fanns under medeltiden. De är övertygade om att de vet ’sanningen’ och avvisar varje försök att ifrågasätta denna ’sanning’ som kätteri.”

Must-Read Book frågar: Varför, efter 7 decennier, har vi inte bevis för att vacciner ger mer nytta än risk?

Suggest a correction

Similar Posts