|

Barnläkare måste förespråka strängare regler för trådlösa nätverk för att skydda barn från strålning, säger forskare

Läkarkåren har en viktig roll att spela för att förebygga skador från trådlös strålning genom att utbilda föräldrar och förespråka strängare lagstiftning, enligt ledande miljöforskare som publicerat en granskning av den senaste forskningen om barns hälsa och elektromagnetiska fält (EMF) och radiofrekvent strålning (RF).

Författarna – ”framstående experter inom medicin, epidemiologi, toxikologi, fysik, biokemisk teknik och folkhälsa som tillsammans har publicerat mer än 1 000 artiklar” – drog slutsatsen att barn är ”unikt sårbara” för den RF-strålning som avges av trådlösa enheter, såsom surfplattor, smartphones och virtuell verklighet.

”De nuvarande statliga säkerhetsgränserna är föråldrade och återspeglar varken den senaste forskningen eller hur barn använder trådlös teknik idag”, säger Linda Birnbaum, Ph.D, medförfattare till översikten och tidigare chef för National Toxicology Program och National Institute for Environmental Health Sciences.

Devra Davis, Ph.D., M.P.H., grundare och ordförande för Environmental Health Trust och huvudförfattare, säger: ”Vetenskapen visar att trådlös strålning fungerar som en klassisk endokrinstörning” och kan försämra minne, beteende, fertilitet och hjärnans utveckling, samt leda till cancer och neurologiska sjukdomar.

I sin översikt hänvisar Davis och hennes medförfattare till mer än 200 studier som kopplar samman trådlös EMF/RF-strålning med negativa biologiska effekter, inklusive oxidativ stress och DNA-skador, kardiomyopati, cancerogenitet, spermieskador, minnesskador och neurologiska effekter.

Barn löper förhöjd risk att utsättas för trådlös strålning

Barns unika fysiologi, inklusive mindre huvuden och mer vätska i hjärnan, resulterar i proportionellt större absorption av RF-strålning än vuxna, säger författarna till översikten.

Barn kan till exempel absorbera upp till 30 gånger mer RF-strålning i sin hippocampus och 10 gånger mer i benmärgen i skallen.

Författarna inkluderade en figur som visar det strålningsmönster som simulerats från en Wi-Fi-platta till huvudet på en 6-åring:

Barnens hjärn- och kroppsvävnader har en högre ”dielektrisk konstant” – ett mått på hur lätt elektromagnetiska fält kan röra sig genom olika medier, säger de.

Forskning har upprepade gånger kopplat RF-strålning till lägre minnesprestanda hos ungdomar.

Författarna påpekade också att forskare i två studier som omfattade mer än 40 000 barn fann att barn som utsattes för mobiltelefoner före födseln rapporterade att de hade fler beteendestörningar, såsom emotionella problem och hyperaktivitetsproblem, när de nådde skolåldern.

Mänskliga studier om in-utero exponering för EMF / RF-strålning fann en ökad risk för missfall för modern och negativa hälsoeffekter för barnet, inklusive fetma, astma och ADHD (eller uppmärksamhetsunderskott / hyperaktivitetsstörning), sa de.

Läs hela artikeln på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts