| | | | | | | | | | | |

Ökad användning av Bill Gates digitala ID för att kontrollera betalningar, hälsodata och jordbruk

Källa: TKP.at Dr Peter F. Mayer, 12 april 2024

Fler och fler länder runt om i världen har börjat införa ett nytt globalt digitalt ID-system, som starkt främjas av Microsofts medgrundare Bill Gates. Gates har rest till olika länder för att övertyga stats- och regeringschefer om idén, vilket kan ses i videon med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Men systemet gör det inte bara möjligt att bevisa en persons identitet. Enligt Gates stöder hans ”inkluderande” system ”digitala betalningar”, ”hälsojournaler”, ”undervisning av barn”, ”råd till jordbrukare”, t.ex. ”registrering av deras mark”, samt ett ”biometriskt digitalt ID”.

Gates konstaterar att hans World Economic Forum-relaterade ”digitala offentliga infrastruktur” kommer att ”koppla samman” allt detta på ett och samma ställe. Gates medger dock att de ytterligare ”funktionerna” är en ”andra fas” som kommer att läggas till senare när hans digitala ID-system har rullats ut globalt.

Bildtext: Bill Gates: Indiens ”digitala offentliga infrastruktur”, som kombinerar biometrisk digital identifiering, digitala betalningar och massiv datadelning inom bland annat jordbruk, utbildning och hälsovård, kommer att få en helt ny dimension med införandet av AI….

Gates gjorde kommentarerna under sin senaste resa till Indien i samtal med premiärminister Narendra Modi. Indien tillhör ett växande antal länder som redan har lanserat det digitala ID-systemet för allmänheten.

Gates menar att Indien fungerar som en ”inspiration” för andra länder att införa systemet. Efter den landsomfattande lanseringen av programmet är indiska medborgare nu skyldiga att använda sitt digitala ID för att få tillgång till grundläggande tjänster.

Även om ID-korten inte är obligatoriska, utesluts människor från samhället om de vägrar att använda tekniken. Systemet har fått varningsklockor att ringa i den fria världen när det indiska experimentet sprider sig till västländerna, vilket redan har skett i Australien men även i Österrike med ”ID-Austria”.

I Australien har senaten just antagit ett nytt lagförslag om att införa World Economic Forums (WEF) digitala ID-system för offentligt bruk. Lagförslaget röstades igenom nästan utan motstånd.

Det innebär att Australien officiellt är på väg mot ett nationellt, statligt reglerat och WEF-kontrollerat digitalt identitetssystem.

Systemet kommer att ersätta traditionella ID-kort och kan kopplas till system som innehåller stora mängder personlig och ekonomiskt känslig data som används av banker, försäkringsbolag, elbolag och myndigheter. Australiens finansminister Katy Gallagher betonar att digitala ID-kort kommer att göra internetanvändning ”säkrare och enklare” för medborgarna.

”Digital ID kommer att göra det säkrare och enklare för australiensarna att bevisa vem de är på nätet”, säger Gallagher. ”Australiensarna kommer att dela med sig av mindre personlig information, som kommer att lagras av färre organisationer som omfattas av strängare regler, vilket minskar risken för identitetsstöld på nätet.”

Alla håller dock inte med Gallagher. I ett inlägg på X nyligen sa Russell Broadbent, ledamot av representanthuset för Monash:

”Jag är trött på att bli tillsagd vad jag får och inte får göra, säga och tänka.”

Nu är Australien på väg mot ett ”digitalt fängelse” där allt kommer att vara känt, vilket leder till en farlig och aldrig tidigare skådad kontroll över människors liv.

”Säg ifrån medan du fortfarande kan!”

I sin video sa han:”Strax före påsk röstade senaten igenom lagen om digital identitet.

”Ingen debatt, inget samråd och ingen respekt för det australiska folket eller parlamentet…

”Om de senaste fyra åren har lärt mig något, är det att vår regering och regeringar runt om i världen i allt högre grad använder tyranniska taktiker för att uppnå sina mål om ökad kontroll över varje aspekt av våra liv.”

Bildtext: Jag är trött på att bli tillsagd vad jag får och inte får göra, säga och tänka. Nu är Australien på väg mot ett ”digitalt fängelse” där allt kommer att vara känt, vilket leder till en farlig och aldrig tidigare skådad kontroll över människors liv. Säg ifrån medan du fortfarande kan!

Gates mål är att utöka tillgången till sina digitala finansiella tjänster efter att ha testat sina system på människor i samhällen med de lägsta inkomsterna runt om i världen.

I slutändan kommer den ”digitala offentliga infrastrukturen” att fungera på global nivå när fler nationer antar systemet.

Bill & Melinda Gates Foundation anger på sin webbplats för sina ”inkluderande finansiella system”:

”Vi arbetar med våra partners för att stödja offentliga och privata investeringar i digital betalningsinfrastruktur, nya regleringsstandarder och jämställdhetsinitiativ, såsom digitaliserade betalningar av statliga förmåner, för att säkerställa fortsatta framsteg mot löftet om finansiell inkludering.”

”Digitala ID-system är en av de tre pelarna i den så kallade digitala offentliga infrastrukturen (DPI); de andra är digitala betalningssystem och system för datautbyte”, fortsätter artikeln.

Naturligtvis arbetar EU också intensivt med att införa systemet för sina medborgare och det växande antalet migranter. WEF, FN och EU vill göra digitala ID-kort obligatoriska senast 2030.

Suggest a correction

Similar Posts