| | | | | | | |

En enda man ligger bakom de globala coronaåtgärderna – och ”ingen” känner till honom

Källa: Report24.news, Florian Machl, 25 mars 2024

Tomay Pueyo sägs ha uppfunnit coronaviruspaniken och coronavirusåtgärderna. (C) Bild från TEDx Talks / YouTube

De delvis redigerade RKI-protokollen väcker en central fråga: Vem är den person som fick sin vilja igenom i Tyskland genom att politiskt beordra coronaåtgärder (utan vetenskapliga bevis)? Många kommentatorer tror att det är Angela Merkel. Men det finns en annan person som ofta nämns i uttalanden från politiker, forskare och regeringsdokument. En man som nästan ingen känner till och som Report24 ännu inte har intervjuat – och vi känner verkligen till många människor som har varit intensivt involverade i alla aspekter av pandemin sedan början av 2020.

Amerikanen i fråga skrev ett strategidokument i början av 2020. Det översattes till 30 språk och ska ha lästs av 40 miljoner människor på mycket kort tid och sägs ha förändrat deras syn på faran med pandemin. I vilket fall som helst förmedlas denna historia av medierna, som hävdar att detta är anledningen till att många regeringar har ändrat sin inställning till coronaviruset till ”skarp”. Hur kan det komma sig att den här mannen och hans papper är helt okända i coronavirusresistenskretsar?

I grund och botten är det en ”Yuval Harari” av coronavirus, förutom att alla verkligen känner till den förra, en forskare och bästsäljande författare från Israel. Alla känner till Drosten, Fauci, Schwab, Soros och andra liknande personer som blev sorgligt berömda under pandemin. Men ”ingen” känner till honom, som tydligen var den ursprungliga källan till idéer för marknadsföringsstrategin:

Tomas-Alexandre Pueyo Brochard

Han heter Tomas Pueyo (Brochard) och hans existens var tydligen aldrig någon hemlighet. Den tyska regeringen bekräftade flera gånger att dess strategidokument om nedstängningar och masstestning baserades på dokumentet ”The Hammer & The Dance”. Detta skrevs av Pueyo den 19 mars 2020 och publicerades på webbplatsen ”Medium”. (Det var hans andra artikel om ämnet, serien startade den 10 mars). Alla missuppfattningar, alla åtgärder och även alla avsiktliga lögner som har släppts lös på världens folk av regeringar är rotade i denna uppsats. Den tyska versionen med titeln ”Coronavirus: Varför du måste agera nu” hittar du här.

Vem är Tomas Pueyo? En sak är säker: han är varken läkare eller virolog. Han har en akademisk bakgrund, med två magisterexamina i teknik och en MBA från Stanford. År 2020 arbetade han för det amerikanska företaget Course Hero, en online-utbildningsplattform som samfinansierades av Bill & Melinda Gates Foundation, Google och Microsoft via GVS Capital.

Varför försvinner hans spår från arkiv och Wikipedia?

I den här artikeln ska vi analysera vad Pueyo publicerade 2020 och hur det sägs ha spridits blixtsnabbt över världen – och bevisligen använts i Tyskland som grund för coronavirusstrategin. För det första bör det dock noteras: Den vänsterextrema globalistiska databasen Wikipedia sopar igen spåren. Med tiden har det funnits minst två artiklar om Pueyo på olika språk – och båda har raderats. Hur kommer det sig?

En tid efter att denna artikel publicerades hittade vi en (ofullständig) säkerhetskopia av en Wikipedia-artikel i Internet Archive (se länk). På grundval av detta kunde vi förstå raderingsdebatten vid den tiden. Åtminstone en av artiklarna i engelskspråkiga Wikipedia raderades ”på grund av bristande relevans” den 18 december 2020. Att döma av resterna i Googles cache måste det dock ha funnits andra sidor. Men varför skulle en person som bevisligen haft höga positioner i miljardföretag och haft ett betydande inflytande på världens Covid-politik vara irrelevant? Detta argumenterades på ett begripligt sätt, men raderingen genomfördes ändå:

Kriterium 1 är uppfyllt genom antalet intervjuer han deltagit i och citeringar han fått, även från epidemiologer. Kriterium 2 uppfylls genom skapandet av konceptet Hammer and the Dance, som har citerats av flera statschefer, refererats till i vetenskapliga artiklar och har över en miljon resultat på Google. Kriterium 3 uppfylls genom de många artiklar som publicerats om honom i tidningar som Forbes, Vanity Fair eller La Nueva España.

Lyckligtvis finns det webbplatser som av girighetsskäl kopierar Wikipedia för att erbjuda sina egna uppslagsverk och tjäna pengar på annonserna. En kopia kan (fortfarande) hittas här på everybodywiki.com.

Även om Wikipedia och förmodligen även Google är noga med att få informationen om Pueyo att försvinna, har vi på ett omständligt sätt hittat och säkrat uppgifterna – du finner dem i slutet av den här artikeln.

Pueyo är specialist på beteendepsykologi – inom detta område höll han också viktiga föreläsningar om framgångsrik storytelling – förmodligen ur en toppchefs perspektiv. Själv är han nu chef för ett miljardföretag – som har tjänat utomordentligt bra sedan nedstängningarna inleddes. I den länkade presentationen förklarar Pueyo att det finns vissa berättartekniker som kan användas för att sätta igång neurologiska processer i hjärnan. ”Hjärnan kan inte längre skilja mellan berättelsen och den faktiska upplevelsen”. (Citat: Berliner Zeitung).

När man tänker på vad hans expertis var 2020 – som sägs ha gjort det möjligt för honom att avgöra världens öde under pandemin – får man kalla kårar. Vid den tiden hade Pueyo publicerat en större publikation,”The Star Wars Rings: Den dolda strukturen bakom Star Wars-berättelsen”. Det var en analys av Star Wars – en världsberömd science fiction-filmserie. Och vi upprepar: Pueyo är varken läkare eller virolog, och han har inte heller den minsta erfarenhet inom dessa områden.

Vad finns i Pueyo Papers som skulle förändra världen?

Det finns fem texter av Pueyo (sex översättningar på tyska, se nedan) som publicerades den 10 mars 2020 och som förändrade världen – så lyder den officiella berättelsen, även om dessa sedan dess har försvunnit från Google, Wikipedia och internetarkivet.

 1. 10. Mars 2020 – Coronavirus: Varför du måste agera nu (den tyska versionen av Coronavirus : Varför du måste agera nu)
 2. Coronavirus: The Hammer and the Dance (den tyska versionen av Coronavirus: The Hammer and the Dance)
 3. Coronavirus: Out of Many, One (den tyska versionen av Coronavirus: Out of Many, One)
 4. Coronavirus: Lernen, wie man tanzt (den tyska versionen av Coronavirus: Learning How to Dance)
 5. Coronaviruset: Åtgärder för isolering och karantän – Dansa med dig själv
 6. Coronavirus: Så fungerar effektiv testning och kontaktspårning (tyska versionen av Coronavirus: De grundläggande dansstegen som alla kan följa)

Den första av dessa texter översattes till 30 språk och hade fortfarande över 40 miljoner visningar i mars 2020. Naturligtvis kan man ställa sig frågan: Vem ligger bakom det här? Vem initierade detta? Vem skickade texten till beslutsfattarna i västvärlden eller alla nationer? Varför fungerade den som en plan eller senare motivering för åtgärderna?

”Coronaviruset: Varför du måste agera nu”

Den första texten, som publicerades på Medium den 10 mars och på tyska den 12 mars 2020, var uttryckligen riktad till politiker, lokala myndigheter och chefer. Underrubriken ställde frågan: Vad behöver göras och när? Det var alltså en tydlig uppmaning till handling.

När man analyserar hur Pueyos ord nådde ut i världen, särskilt den tysktalande världen, är översättarna också viktiga. I början var detta en Maximilian Balbach, självdefinierad: Teknikentusiast, fysiker, pappa, medgrundare och VD @crossvertise. I själva verket är Balbach vice VD för reklambyrån och konsultföretaget Crossvertise. Även involverade: Jens Bremmekamp, ansvarig mjukvaruutvecklare på Chefkoch.de. Texten är för övrigt mycket dåligt översatt på sina ställen och ändrar till och med betydelsen av vissa meningar i originalet.

Senare texter översattes av Christina Müller, som beskriver sig själv på följande sätt: ”Marketing international Management B.A. & Business Psychology M.Sc., FMCG-bakgrund, marknadsundersökningsanalytiker. #Staysafe alla”. Så här är det igen, försäljningspsykologi för massorna. Trots att texterna sägs ha lästs av miljontals människor har Balbach 37 följare med exakt en publicering, medan Müller har 140.

I den första texten, ”Coronavirus: Varför du måste agera nu” skapades en hotfull bild av rädsla och panik, som människor i framför allt västvärlden senare skulle få höra från toppolitiker och läsa i synkroniserade medier:

Det kommer med exponentiell hastighet: först långsamt och sedan plötsligt. Det är en fråga om dagar. Kanske till och med en vecka eller två. När det händer kommer sjukvårdssystemet att vara överbelastat. Dina medmänniskor kommer att behandlas i korridorerna. Utmattad vårdpersonal kommer att kollapsa. Några av dem kommer att dö. De kommer att behöva bestämma vilken patient som ska få syrgas och vilken som ska dö. Det enda sättet att förhindra detta är att vidta åtgärder för social distansering i dag. Inte i morgon. Utan i dag. Det betyder att så många människor som möjligt måste stanna hemma, från och med nu.

Pueyo förutspådde för beslutsfattarna i sin första text att ”om 2-4 veckor kommer hela världen att vara i karantän”. Och folket skulle vara tacksamt mot dem, de smarta politikerna, för att de hade vidtagit åtgärder. Det skulle vara ”rätt beslut”.

Med hjälp av grafik som senare kunde ses i tidningar och på TV skapade Pueyo rädsla och terror i bästa reklampsykologi. Antal fall. Dödssiffror. Kurvor. Höga mörka figurer. Allt fanns där. Påstådda exponentiella ökningar om inga omedelbara åtgärder vidtas.

Den kinesiska provinsen Hubei nämndes som ett utmärkt exempel. Där hade antalet nya infektioner minskat. Det faktum att detta pekar på en möjlig kinesisk intervention publicerades redan i juni 2020 av det fria mediet TKP, som vi håller högt. Pueyo nämndes också där – men ingen insåg det.

På grund av de restriktiva åtgärderna i Kina hade det varit möjligt att förhindra en exponentiell spridning som annars kunde ses över hela världen. Skrämselpropagandan var perfekt och även grafiskt perfekt presenterad. Det faktum att det inte bara handlade om ”fall” utan om konkreta ”dödssiffror” utvecklades sedan vidare. Det påstods att ”dödstalen skulle gå genom taket”. I Washington skulle de ligga på 33 procent. Pueyo tar också upp det faktum att detta är lite överdrivet – han definierade en dödlighet bland infekterade personer på 3,4 procent, enligt uppgift baserat på WHO-siffror. Detta skulle göra pandemin 30 gånger värre än influensan.

Pueyos slutsats: ”Länder som agerar snabbt minskar dödligheten med en faktor på 10”. Alla hans teorier bygger på barnsliga modelleringar och antaganden som till stor del är tagna ur luften. Uttalandena är också inkonsekventa.

Medan han antog en dödlighet på 3,4 procent i toppen och 4 procent i botten, måste cirka 1 procent av de smittade läggas in på sjukhus för att ventileras. Men eftersom det inte finns tillräckligt med ventilatorer skulle detta vara en katastrof. Dessutom skulle miljontals munskydd behövas enbart för sjukvårdspersonal. Vi behöver inte berätta för Report24:s läsare att allt detta är fel, bara för tydlighetens skull. Efter att Pueyo har beräknat och försatt sig själv och sina läsare i dramatisk rädsla och panik, definierar han de åtgärder som sedan omedelbart bör tillämpas över hela världen:

 1. Platta ut kurvan
 2. Åtgärder för social distansering
 3. Isolering (genom karantän)
 4. Begränsande åtgärder (genom social distansering, stanna hemma)

Slutligen vänder sig Pueyo återigen direkt till alla ledare. Att inte reagera omedelbart skulle leda till enorma kostnader. Endast hans åtgärder kommer att leda till besparingar. De bör därför följa dem och, om möjligt, sprida dem ytterligare som en brådskande fråga.

Och detta var bara den första uppsatsen.

”Hammaren och dansen” – modelldokumentet för västvärldens regeringar

I frenesin av sin miljonframgång följde Pueyo upp en vecka senare. ”The Hammer & The Dance” publicerades den 19 mars – på tyska den 21 mars. Här vässade och utökade han sitt åtgärdspaket. I korthet handlade det om sekvensen av nedstängningar och åtstramningar.

När du har läst klart artikeln är detta vad du kommer att ta med dig:

 • Vårt sjukvårdssystem håller redan på att kollapsa.
 • Länderna har två alternativ: Antingen vidtar de tuffa åtgärder nu, eller så kommer de att drabbas av en massiv epidemi.
 • Om de väljer epidemin kommer hundratusentals att dö. Miljontals i vissa länder.
 • Och det skulle inte ens förhindra ytterligare infektionsvågor.
 • Om vi kämpar nu kommer vi att hålla dödligheten låg.
 • Vi kommer att lätta på bördan för vårt sjukvårdssystem.
 • Vi kommer att vara bättre förberedda.
 • Vi kommer att lära oss.
 • Världen har aldrig lärt sig något så snabbt förut.
 • Och vi behöver tid eftersom vi vet för lite om det här viruset.
 • Alla dessa åtgärder kommer att hjälpa oss att bevara en avgörande resurs: Tid.

Hammaren och dansen

De riktlinjer som åtgärderna i Tyskland och Österrike bevisligen bör baseras på har sannolikt också införlivats i besluten av regeringsrådgivare i många andra länder. Vem som har placerat dem där är okänt. Om man tittar på den grundläggande finansieringen av Pueyos företag som nämns ovan får man en grov uppfattning om samspelet och mekanismerna bakom det.

För USA förutspår Pueyo 10 miljoner dödsfall om inget görs åt pandemin. Den här gången återgår han till sin dödlighet på 4% – och 75% av befolkningen sägs vara infekterad. De bilder som används är drastiska: det skulle motsvara 25 gånger antaletet amerikanska dödsoffer under andra världskriget.

Tre miljoner svårt sjuka människor skulle behöva läggas in på sjukhus i USA utan åtgärder, men dessa har bara 50 000 intensivvårdsplatser. Det betonas:

Om 5% av fallen kräver intensivvård och den inte finns tillgänglig, kommer de flesta av dessa människor att dö. The Hammer & The Dance

Förutom de direkta dödsfallen skulle det också uppstå 1,5 miljoner indirekta förluster på grund av överbelastningen av det amerikanska sjukvårdssystemet.

För Pueyo är den bästa lösningen i nuläget ”undertryckningsstrategin”. Han syftade inte i första hand på människorna, utan på viruset:

 • Konsekventa tillslag. Stark social distansering. Få spridningen av viruset under kontroll.
 • Sedan vidta åtgärder så att människor gradvis kan återfå sina friheter och något som närmar sig ett normalt socialt och ekonomiskt liv kan återupptas.

Och det var ”the hammer and the dance” – en sekvens av nedstängning och lättnader – som så småningom drabbade människorna i västvärlden. Enligt Pueyo skulle detta bara leda till tusentals dödsfall och inte miljontals. Och naturligtvis skulle detta tillvägagångssätt också vara mycket ”mer gynnsamt” finansiellt. En ansvarsfull politiker som trodde på detta papper kunde knappast göra något annat. Men, och detta är tredje gången vi nämner detta: Pueyo är varken läkare eller virolog. Han hade ingen som helst kunskap om ämnet.

Hur kan vi veta att regeringarna agerade på grundval av Pueyos uppsats?

Även om hans namn fortfarande är helt okänt, fanns det och finns det fortfarande många fynd som bevisar att man lyssnade på hans texter och tillämpade dem. I Österrike var det Kurier, som grundades av de amerikanska ockupationsstyrkorna 1945, som hedrade mannen mest:

Hans namn dyker också upp gång på gång i frågor till regeringar, till exempel i den tyska förbundsdagens trycksak 19/27332 från den 5 mars 2021 eller i Österrike, se skärmdump nedan. Han beskrivs som en ”viktig rådgivare för åtgärderna”. I en debatt i Bundesrat citerar ÖVP till exempel uttryckligen ”The Hammer & The Dance” som en ”metafor för att övervinna denna globala hälsokris”:

Som ytterligare läsning rekommenderas också Berliner Zeitungs forskning från 2022: Tomas Pueyo: Hur en rådgivare från Silicon Valley blev en pandemivän. Där står det att de tyska Gröna hänvisade till Pueyo 2020 – han hade ”öppnat deras ögon”.

Texten spreds snabbare än ett virus på den tiden, vilket observatörer förbluffat konstaterade. Den blev det globala coronavirusmanifestet, med mottot ”Flatten the Curve” som politikens ledmotiv. Bara nio dagar efter den första publiceringen hade artikeln visats 40 miljoner gånger. Och världen var en annan plats: Den 11 mars hade WHO förklarat coronavirusutbrottet som en pandemi, och under de följande dagarna införde omkring 90 regeringar en mer eller mindre strikt nedstängning. Berliner Zeitung

Pueyo citerades också av Christian Drosten i hans pandemipodcast, och SPD:s finansminister Reinhard Meyer svor vid honom. Och: I slutet av februari 2021 rapporterade journalisten Wolfgang Rössler om Österrikes dåvarande förbundskansler Sebastian Kurz: ”Den unge regeringschefen i Wien följer en coronavirusstrategi som den amerikanske författaren och Silicon Valley-konsulten Tomas Pueyo för ett drygt år sedan beskrev som ’hammer and dance’.” (Citat: Berliner Zeitung). Det centrala tyska strategidokumentet ”Hur vi får Covid-19 under kontroll” hänvisade till Pueyos arbete.

Informationen om Tomas Pueyo raderad från Wikipedia

Vi har gjort en säkerhetskopia av de data som fortfarande finns tillgängliga från Everybodywiki. Vi är inte medvetna om upphovsrätten, men vi publicerar denna information på grund av dess explosiva natur för allmänheten och för att göra den tillgänglig för vidare forskning och för att bevara den.

Ekonomisk framgång för Tomas Pueyo och hans företag Course Hero

De globala nedstängningarna visade sig vara mycket gynnsamma för framgången för onlineutbildningsplattformen ”Course Hero”. I december 2021 värderades startup-företaget till 3,6 miljarder US-dollar. Enligt en rapport i Berliner Zeitung 2022 arbetar Pueyo nu som Chief Product Officer på Ankorstore. Detta företag, som grundades 2020, var redan värt 2 miljarder USD vid den tiden och såg sig själv som en konkurrent till Amazon. Enligt hans nuvarande Linkedin-profil avslutade han sitt arbete på Ankorstore i januari 2024.

Tomás Pueyo

TomásPueyo är en spansk och fransk författare, ingenjör och affärsman. Han blev känd 2020 tack vare en serie artiklar om covid-19-pandemin som han skrev på Medium och som blev virala.

Tidigt liv och utbildning

Pueyo föddes i Nantes, Frankrike och växte upp i Madrid, Spanien, där han utbildades vid Lycée Français de Madrid. Pueyo studerade industriell teknik vid Comillas Pontifical University och École Centrale Paris, och har en MBA från Stanford University.

Karriär

Den 10 mars 2020 publicerade Pueyo en serie artiklar om utbrottet av coronavirus i världen. Artikeln ”Coronavirus: Why You Must Act Now”, där han presenterade en modell för pandemins framtid och hävdade att viruset spreds exponentiellt och var ett mer omedelbart hot än de flesta insåg, lästes över 40 miljoner gånger under den första månaden. Hans efterföljande virala artikel, ”The Hammer and the Dance”, som lästes över 20 miljoner gånger, beskrev en omfattande strategi för hur samhällen behövde reagera på utbrottet av covid-19, där ”hammaren” syftade på omfattande nedstängningar och andra strikta inledande åtgärder för social distansering som behövs för att begränsa virusets spridning, och ”dansen” beskrev det mer nyanserade, långsiktiga arbetet med att kontrollera lokala utbrott runt om i världen tills ett vaccin distribueras i stor skala.

Pueyo fortsatte att skriva artiklar om covid-19-pandemin, bland annat ”Coronavirus: Out of Many, One” med fokus på situationen i USA, ”Should We Follow the Herd Immunity Strategy like Sweden” och ”Learning How to Dance”. Han skrev också en artikel för The New York Times om stängsel: gränskontroller som begränsar antalet fall som kommer in i ett samhälle.

Förutom att skriva är Pueyo vice VD för Course Hero, en onlineplattform för utbildning. Tidigare har han haft mindre roller på L’Oréal, Siemens, Zynga och flera startup-företag i Silicon Valley.

Pueyo publicerade sin första bok, The Star Wars Rings, och höll ett TEDx-talk om storytelling och psykologi i december 2017.

Referenser

 1. Liz Kreutz (20 maj 2020). ”SF-författarens virala ’Hammer and the dance’ ger nytt perspektiv mitt i COVID-19-pandemin”. ABC. Hämtad 16 juni 2020.
 2. Donald G. McNeil Jr (11 maj 2020). ”När stater rusar för att öppna igen, fruktar forskare en Coronavirus-comeback”. New York Times. Hämtad 16 juni 2020.
 3. Nuria Hernandez (16 april 2020). ”Hablamos con Tomás Pueyo, el ingeniero español de Silicon Valley que avisó de los peligros de la pandemia”. Vanity Fair. Hämtad den 16 juni 2020.
 4. Umair Irfan (15 mars 2020). ”Matematiken bakom varför vi behöver social distansering, börjar just nu”. Vox. Hämtad 16 juni 2020.
 5. Zoe Schiffer (14 april 2020). ”Hur Medium blev den bästa och värsta platsen för coronavirusnyheter”. The Verge. Hämtad 16 juni 2020.
 6. Jon Evans (14 april 2020). ”Sju virala framtider”. TechCrunch. Hämtad 10 maj 2020.
 7. David Leonhardt (10 april 2020). ”Det kommer att bli svårt”. New York Times. Hämtad 16 juni 2020.
 8. Angus Loten (17 mars 2020). ”Forskare krossar data för att förutsäga hur många som kommer att få Coronavirus”. Wall Street Journal. Hämtad 16 juni 2020.
 9. Stephanie Vozza (16 mars 2020). ”Generalister är vanligtvis mer framgångsrika – men bara om de gör det här”. Snabbt företag. Hämtad 16 juni 2020.

Följande information är också en säkerhetskopia från Everybodywiki, som använde Wikipedia vid en okänd tidpunkt – Brochard har sedan dess helt tagits bort från Wikipedia.

Tomas Pueyo Brochard

Thomas Pueyo Brochard, ursprungligen Tomas-Alexandre Pueyo Brochard (* november 1982 i Nantes) är Chief Product Officer för Ankorstore, baserad i Europa. Han är upphovsman till teorin The Hammer and the Dance, som blev viral över hela världen i kampen mot coronaviruspandemin.

Hans liv

Pueyo är son till fransk-spanska föräldrar. Båda föräldrarna var filmproducenter. Han växte upp i Frankrike, Spanien och Italien. Han gick på Lycée Français de Madrid, studerade vid Universidad Pontificia Comillas från 2000 till 2005 och vid École Centrale Paris från 2002 till 2005.

2010 fick han sin MBA från Stanford GSB med en examen i offentlig förvaltning och en specialisering i beteendepsykologi. Han arbetar för det amerikanska företaget Course Hero.

Hammaren och dansen

Den 10 mars publicerade Pueyo en artikel på medium.com med titeln Coronavirus: Varför du måste agera nu. (Tysk översättning: Coronavirus: Varför du måste agera nu). Den 19 mars publicerade han en andra artikel på Medium med titeln Coronavirus: The Hammer and the Dance , Hur de kommande 18 månaderna kan se ut, om ledarna köper oss tid. Båda artiklarna har lästs miljontals gånger.

Teorin om hammaren och dansen är en steg-för-steg-strategi för att kontrollera epidemin. ”Hammaren” är avsedd att minska smitt-hastigheten för covid-19 så snabbt som möjligt, genom den nedstängning som infördes i mars 2020. En låg smittspridning ska upprätthållas under dansfasen. Reproduktionsfaktorn (R-värdet) ska vara under 1.

Teorin fick ett ovanligt starkt globalt gensvar på mycket kort tid, även i Tyskland. I februari 2022 skrev Berliner Zeitung att ryktena i onlinepressen inte minst hade underblåsts av den man som många hävdar ”tack vare honom kom hotet från det då nya coronaviruset först till den globala allmänhetens kännedom under våren 2020″: Tomas Pueyo.” Redan den första artikeln, som spreds miljontals gånger och översattes till 30 språk på kort tid, blev ett ”globalt manifest för coronaviruset”.

Mottot ”Flatten the curve!” (platta ut kurvan) har blivit ”politikens ledmotiv”. Den globala nedstängningsstrategin kan ha påverkats av detta, även om dess vetenskapliga kvalitet kan ifrågasättas. I augusti 2021 beskrevs Pueyo i den österrikiska tabloiden Kurier som ”arkitekten bakom den globala coronastrategin”, vars teser hade blivit ”nästan allmänt kända och en global strategi” några veckor efter publiceringen, enligt affärstidningen Capital och den tyska tidskriften Stern.

Pueyos koncept mottogs också positivt eller utvärderades kritiskt i den akademiska litteratur som analyserar pandemistrategier och i pandemijournalistiken, varvid betydelsen av hans teori för den allmänna och politiska opinionen inte förnekades utan problematiserades.

Konceptet fick också ett betydande gensvar i Tyskland, till exempel i det tyska inrikesministeriets strategidokument, särskilt i det avsnitt som Heinz Bude ansvarade för.

Privatliv

Pueyo är gift med Patricia de Llano Colado, har fyra barn och bor i USA.

Publikationer

Star Wars-ringarna: Den dolda strukturen bakom Star Wars-berättelsen. CreateSpace Independent Publishing Platform, 1:a upplagan, augusti 2017. ISBN 978-1-974436-58-3

Enskilda referenser

 1. Tomas Pueyo, Ankorstore SAS: Profil och biografi. I: bloomberg.com. Hämtad den 6 mars 2024 (engelska).
 2. Nuria Hernandez: Hablamos con Tomás Pueyo, el ingeniero español de Silicon Valley que avisó de los peligros de la pandemia. I: revistavanityfair.es. 6. April 2020, hämtat 7 mars 2024 (español): ”Aunque nació en Nantes (Francia) -su madre es francesa- casi desonces y hasta que se fue a EEUU vivió en Madrid, donde asistió al Liceo Francés”
 3. Tomas Pueyo. I: Crunchbase. Hämtad den 7 mars 2024.
 4. Tomás Pueyo, MBA ’10 om sitt virala inlägg, ”Coronavirus: Varför du måste agera nu”. I: gsb.stanford.edu. 25 mars 2020, hämtat 6 mars 2024: ”utexaminerades 2010 från Stanford GSB med en examen i offentlig förvaltning och specialisering i beteendepsykologi”
 5. Adam Lashinsky, David Z. Morris: Coronavirusets expert över natten. I: fortune.com. 10. Augusti 2020, hämtad 6 mars 2024: ”Hans namn är Tomas Pueyo, en 37-årig spanjor som gick på Stanford, bor i San Francisco och tjänar sitt levebröd på att driva strategi för ett företag som heter Course Hero.”
 6. Tomas Pueyo: Coronavirus: Varför du måste agera nu. I: medium.com. 5. Maj 2021, hämtad den 6 mars 2024 (engelska).
 7. Tomas Pueyo: Coronaviruset: Hammaren och dansen. Hur de kommande 18 månaderna kan se ut, om ledarna köper oss tid. I: medium.com. 28. Maj 2020, hämtad den 6 mars 2024 (engelska).
 8. Har Corona snart spelat ut sin roll? I: capital.de. 20. Januari 2022, hämtad den 7 mars 2024.
 9. Alex Heinen: Tomas Pueyo: Hur en Silicon Valley-konsult blev en pandemiviskare. I: berliner-zeitung.de. 6. Februari 2022, hämtad den 7 mars 2024.
 10. Valerie Krb: Tomas Pueyo: Mannen som först varnade för coronaviruset. I: kurier.at. 28. Augusti 2021, hämtad den 7 mars 2024.
 11. Mannen som vill dansa med viruset. I: capital.de. 17. April 2020, hämtad den 7 mars 2024.
 12. ”Hammer and dance-teorin” mot coronaviruset – vad ligger bakom den? 20. April 2020, hämtat den 7 mars 2024.
 13. Linda Chelan Li: Fakta och analys: Undersökning av svaren på covid-19. City University of HK Press, 2021, ISBN 978-962-937-596-6(google.de [hämtad den 7 mars 2024]).
 14. Richard Münch: Herrschaft der Inzidenzen und Evidenzen: Regieren in den Fallstricken des Szientismus. Campus Verlag, 2022, ISBN 978-3-593-45108-4(google. de [hämtad den 7 mars 2024]).
 15. Ali Aslan Gümüsay, Emilio Marti, Hannah Trittin-Ulbrich, Christopher Wickert: Organising for Societal Grand Challenges. Emerald Group Publishing, 2022, ISBN 978-1-83909-826-0 (google.de [hämtad den 7 mars 2024]).
 16. Albert Bates: Plagued: Att överleva en modern pandemi. GroundSwell Books, 2020, ISBN 978-1-57067-807-3 (google. com [hämtad 7 mars 2024]).
 17. Toby Green, Thomas Fazi: Covid-konsensus (uppdaterat): Det globala angreppet på demokratin och de fattiga – en kritik från vänster. Hurst Publishers, 2023, ISBN 978-1-80526-011-0 (google.de [hämtad den 7 mars 2024]).
 18. Niall Ferguson: Undergång: Katastrofens politik. Penguin Books Limited, 2021, ISBN 978-0-14-199556-4 (google. com [hämtad den 7 mars 2024]).
 19. Claudio Wasmer: Inget nytt på virusfronten: I ingenmansland mellan coronaförnekare och sanningsministrar. En inbjudan till diskussion. Förord av Fr Klaus Mertes SJ. LIT Verlag Münster, 2021, ISBN 978-3-643-14976-3 (google.de [hämtad den 7 mars 2024]).
 20. Tyskland satsar på Sydkorea-strategi i kampen mot corona. I: focus.de. 27. Mars 2020, hämtad den 7 mars 2024.
 21. Heinz Bude: Från maskinrummet för rådgivning i tider av pandemi. I: Dirk Baecker (red.): Sociologi : Forum för den tyska sociologiska föreningen. Volym 03/2022. Campus Verlag, 2022, ISBN 978-3-593-45081-0, s. 245 ff. (google.de [hämtad den 7 mars 2024]).
 22. Vicente Montes: ”Es probable que acabe la pandemia con el final de la ola de ómicron”. I: epe.es. 27. Februari 2022, hämtad 7 mars 2024 (español): ”Tomas Pueyo Brochard nació en Nantes (Francia) en 1982, se crió en Madrid y reside en Estados Unidos. Casado con la ovetense Patricia de Llano Colado, este ingeniero padre de cuatro hijos anticipó lo que le venía encima al mundo cuando aún se registraban los primeros casos de covid en China.”

Tillägg: Vad Tomas Pueyo gör nu

Tydligen har Pueyo tjänat tillräckligt med pengar i storföretag, är egenföretagare eller privatperson och skriver nu kvicka blogginlägg på webbplatsen unchartedterritories. Där diskuterar han kvinnors midjemått, drömmar om att spruta ut extremt giftig svaveldioxid i atmosfären för att rädda världen och Polens historia och nutid. Det kan man göra. Kanske skulle han ha gjort samma sak 2020, då skulle vi ha besparats en hel del. Men med tanke på världens nuvarande tillstånd är det tänkbart att någon kommer att tro honom och fatta det där med svaveldioxid. Vad skulle kunna hända? Jag hoppas att ingen berättar det för Bill Gates.

Suggest a correction

Similar Posts