| | |

”Dödsdom för miljoner”: WHO och EU lanserar nytt globalt initiativ för vaccinpass

Teknologiexperten Michael Rectenwald, PhD, säger till The Defender att ett digitalt passystem under förespegling av att bevara friheten ”innebär begränsningar av rörelsefrihet och livsstil för de ovaccinerade och tvångsvaccinering för att delta i samhället.”

Världshälsoorganisationen (WHO) och Europa kommissionen – den verkställande makten i Europeiska unionen (EU) – lanserade på måndagen ett ”banbrytande partnerskap för digital hälsa”, som markerar början på WHO:s Global Digital Health Certification Network (GDHCN) för att främja ett globalt interaktivt digitalt vaccinpass.

Från och med den här månaden kommer WHO att anta EU:s system för digital covid-19-certifiering ”för att inrätta ett globalt system som kommer att underlätta global rörlighet och skydda medborgare världen över från pågående och framtida hälsohot, inklusive pandemier”, enligt måndagens tillkännagivanden från WHO och EU kommissionen.

WHO och Europeiska kommissionen hävdar att GDHCN-initiativet, som har varit på gång sedan 2021, ”kommer att utveckla ett brett utbud av digitala produkter för att leverera bättre hälsa för alla.”

Organisationerna säger att WHO inte kommer att samla in individers personuppgifter via dessa digitala pass – de säger att sådan datainsamling ”kommer att förbli regeringarnas exklusiva domän.”

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus lovordade det nya avtalet:

”WHO bygger vidare på EU:s mycket framgångsrika nätverk för digital certifiering och har som mål att erbjuda alla WHO:s medlemsstater tillgång till ett digitalt hälsoverktyg med öppen källkod som bygger på principerna om rättvisa, innovation, öppenhet och dataskydd och integritet.”

”Nya digitala hälsoprodukter under utveckling syftar till att hjälpa människor överallt att få högkvalitativa hälsotjänster snabbt och mer effektivt.”

Experter som talar med The Defender menar dock att konsekvenserna av ett sådant system för mänsklig frihet och rörelsefrihet är oroande.

Den oberoende journalisten James Roguski berättar för The Defender att WHO inte väntade på att förhandlingarna skulle avslutas för att genomföra initiativ som ett globalt digitalt vaccinpass. Han säger:

”Tillkännagivandet från WHO och EU kommissionen om lanseringen av deras digitala hälsopartnerskap var knappast en överraskning. För över en månad sedan meddelade WHO i tysthet att de arbetade för att ’operationalisera’ just de saker som ’förhandlades.'”

”Detta är bara ett exempel som tydligt visar att de superhemliga ’förhandlingarna’ om det internationella hälsoreglementet (IHR) är en fars.”

Michael Rectenwald, PhD, författare till ”Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”, säger till The Defender att ett digitalt passystem under förespegling av att bevara friheten ”innebär begränsningar av rörelsefrihet och livsstil för de ovaccinerade och tvångsvaccinering för att delta i samhället.”

Tillkännagivandet om samarbetet mellan WHO och EU kommissionen kom bara några dagar efter att WHO:s årliga världshälsoförsamling (WHA) avslutats.

Även om pandemifördraget och IHR-ändringarna inte slutfördes vid årets möte, varnade högre WHO-tjänstemän om risken för en framtida pandemi och spridningen av en dödlig ”sjukdom X” och uttryckte behovet av att ”begränsa personliga friheter” under en framtida hälsokris.

EU har varit en stark förespråkare för digitala vaccinpass, som först lanserades för medlemsländerna i slutet av 2020 – samtidigt som covid-19-vaccinen introducerades – under namnet ”Green Pass”. EU:s erfarenhet av de digitala passen återspeglas i måndagens tillkännagivande, där det står:

”En av de viktigaste delarna av EU:s svar på covid-19-pandemin har varit digitala covid-19-certifikat. För att underlätta fri rörlighet inom sina gränser inrättade EU snabbt interaktiva covid-19-certifikat”.

”Baserat på öppen källkodsteknologi och regler gav det också möjlighet att förena icke-EU-länder som utfärdar certifikat … och det blev den mest använda lösningen i världen.”

Roguski berättar för The Defender att EU också var en av de starkaste förespråkarna för vaccinpass under de pågående förhandlingarna om WHO:s ”pandemifördrag” och ändringar av IHR.

”De vill verkligen ha det globala digitala hälsointyget”, sa Roguski till The Defender i mars. ”Detta kommer först och främst från EU.”

”Pandemipass är en dödsdom för miljontals människor

Enligt Roguski lade EU under förhandlingarna om IHR-ändringar fram förslag som syftar till att ”normalisera” genomförandet av ett globalt digitalt hälsointyg.

Tjeckien efterlyste Passenger Locator Forms som ”innehåller information om resenärens destination”, helst i digital form, för kontaktspårning.

De föreslog också att WHO:s hälsoförsamling ”i samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen [ICAO] … och andra relevanta organisationer, antar de krav som dokument i digital form eller pappersform måste uppfylla för fungerande interaktivitet mellan informationsteknikplattformar, tekniska krav för hälsodokument och säkerhetsåtgärder för att minska risken för missbruk och förfalskning.”

WHO nämner ICAO som en officiellt erkänd ”intressent”.

Tjeckien och EU föreslog dokumentation inte bara för vaccination, utan även för ”provtagningsintyg och bevis på behandling” i fall ”där ett vaccin eller profylax ännu inte har gjorts tillgängligt för en sjukdom för vilket ett internationellt hot mot folkhälsan har deklarats.”

Planerna för WHO GDHCN har funnits åtminstone sedan augusti 2021, då WHO släppte ett dokument med titeln ”Digital dokumentation av COVID-19-certifikat: vaccinationsstatus: tekniska specifikationer och vägledning för genomförande, 27 augusti 2021.”

GDHCN-systemet togs upp på dagordningen vid årets WHA, där det stod:

”Sekretariatet har tagit fram SMART-riktlinjer (standardbaserade, maskinläsbara, anpassningsbara, kravbaserade och testbara) för digital dokumentation av covid-19-intyg som innehåller rekommendationer om data, digital funktionalitet, etik och förtroendeskapande system som behövs för att säkerställa driftskompabilitet mellan immuniserings- och hälsoregister globalt.”

WHO meddelade också att man framgångsrikt slutfört en teknisk förstudie för att inrätta ett sammankopplat globalt förtroendenätverk, som testade förmågan att samköra hälsoinformation och förtroendenätverk mellan befintliga regionala insatser.

EU-tjänstemän har ofta berömt sig själva för lanseringen av EU:s GreenPass och betonat hur enskildas integritet skulle skyddas i appen. Införandet av det gröna passet åtföljdes av uttalanden från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som efterlyste en ”diskussion” om obligatoriska vaccinationer i EU.

En av EU:s uttalade prioriteringar inom ramen för femårsplanen 2019-2024 är att skapa en ”digital identitet för alla européer”, vilket innebär att alla medborgare och invånare i EU ska ha tillgång till en ”personlig digital plånbok”, som kommer att innehålla nationella ID-kort, födelse- och läkarintyg samt körkort.

Dessa förslag och initiativ verkar vara nära kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), och i synnerhet mål 16.9, som kräver att alla, inklusive nyfödda, ska ha en digital juridisk identitet senast 2030.

Tedros sade när han talade vid årets WHA att de globala målen för hållbar utveckling är ”vår Polstjärna”.

Rectenwald kallar ”pandemipass” för en ”dödsdom för miljontals människor.” Han uppger följande till The Defender:

”Trots studier som visar att vaccin för att bromsa pandemier har varit dödliga och värdelösa, fördubblar WHO sina vaccinationsmandat.

”Pandemipass är lika med en dödsdom för miljontals människor och upphäver rättigheter för dem som inte fogar sig. WHO bör stoppas innan det fullbordar konstruktionen av ett globalt totalitärt system.”

Ursprungligen publicerad på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts