|

Intervju med Toms mamma

”Toms mamma”

En tragisk historia som vi har sett upprepas med subtila variationer över kontinenter i två decennier – det börjar vanligtvis som här med en tvist mellan två föräldrar och slutar med statliga myndigheter, domstolar, utarmning och brustna hjärtan. I det här fallet anklagas en mamma, som hittills under 23 års tid alltid följt vaccinationsschemat, av sin läkare för att vara en ”antivaxxer”, men som nu driver sin funktionshindrade sons fall att inte ta Covid-sprutan till Storbritanniens appellationsdomstol, med oräkneliga personliga och ekonomiska kostnader.

Den brittiska staten är så partisk att det faktiskt inte finns någon brittisk läkare som är beredd att vittna i ett sådant fall av rädsla för yrkesmässiga repressalier från General Medical Council. Det är uppenbart att absurditeten får nya dimensioner med en olicensierad och misslyckad produkt.

Ytterligare information och donation till rättegångskostnader:

https://www.crowdjustice.com/case/tom/

De inblandade parterna kan av juridiska skäl inte namnges.
Children’s Health Defense Europe
Intervju januari 2023

Du kan hitta en tidigare artikel med Toms mamma av CHD Europe News Editors här – Tvångsvaccinering mot Covid-19 för en 22-åring i Storbritannien med allvarliga inlärningssvårigheter

Suggest a correction

Similar Posts