| | | | | | |

Sveriges nya regering vill stärka rätten att betala kontant

Källa: Norbert Häring: Norbert Häring, Geld und mehr, 22/01/2024

22. 01. 2024 | Avskaffandet av kontanter sker inte av sig själv, det sker med stöd av regeringar. Om medborgarna inte längre vill ha detta och väljer eller hotar att välja en ny regering, kan saker och ting förändras ganska snabbt. Efter Italien, Österrike, Slovakien och Norge demonstreras detta nu av Sverige, av alla länder, pionjären för avskaffandet av kontanter.

Enligt ett reportage i Tidningen Näringslivet den 12 januari 2024 med rubriken ”Mat ska kunna köpas kontant” vill den nya borgerliga svenska regeringen stärka möjligheten att betala med kontanter så att alla ska kunna köpa nödvändiga varor i framtiden.

Finansminister Niklas Wykman citeras: ”I grunden handlar det om att man inte ska bli utestängd från att kunna betala”.

Det kan handla om personer som inte kan eller vill betala digitalt, men också om att säkerställa att betalningar är möjliga även under kriser och krig.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på initiativ som kan stödja privatpersoners, företags och organisationers möjlighet att betala med kontanter. Huvudsyftet är att stärka möjligheten att betala kontant för nödvändiga varor som livsmedel, drivmedel och läkemedel.

Utredaren ska också kartlägga vilka tjänster och produkter och geografiska områden där kontanter spelar en särskild roll, inklusive vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Rapporten ska vara klar senast den 31 december 2024.

Det har skett en hel rad sådana uppmuntrande politiska helomvändningar de senaste månaderna. I Italien har t.ex. en ny regering höjt gränsen för kontantbetalningar från 2 000 till 5 000 euro, trots EU-kommissionens motstånd, och avskaffat flera andra åtgärder mot kontanter. Slovakien har skrivit in rätten att betala kontant i sin konstitution och Österrikes regeringschef har föreslagit samma sak. I Norge analyserar regeringen för närvarande resultaten av en utredning om huruvida den mycket kryphålsfyllda skyldigheten att ta emot kontanter bör skärpas.

EU planerar en kontantgräns på 10 000 euro. Jag antar att befintliga lägre nationella gränser kommer att få finnas kvar.

Rättelse (23.1.): Jag har korrigerat siffran för den höjda kontantgränsen i Italien från 2000 till 5000 euro och klargjort att skärpningen av kravet på kontantacceptans i Norge fortfarande är under granskning.

Suggest a correction

Similar Posts