| |

En bokrecension: ”Trollkarlens lärlingar”

Professor Alexandra Henrion Caude, PhD, är bekant för de flesta av våra läsare för sitt vetenskapliga arbete utöver de senaste tre årens accelererade turbulens. Hon är engagerad i att hitta enkla, billiga och etiska medicinska lösningar genom sin forskning inom genetik. Professor Henrion Caude har öppet kritiserat misslyckandet i hälso- och sjukvårdssystemet och tidigt insett skillnaderna mellan den vetenskap som hon alltid har känt till och myndigheternas skildringar, från de politiska besluten om lockdowns till mRNA och läkemedel för tidig behandling. Hon blev så småningom en av förnuftets röster i Frankrike och Europa, och inspirerade och stödde många grupper och individer som tog ställning mot de falska skildringarna. Hon sitter i den rådgivande nämnden för Children’s Health Defense Europe och bidrar till våra evenemang i Bryssel: En uppmaning till Europa: Våra barns framtid står på spel och vid den senaste konferensen i Malmö: Vikten av debatt för att fastställa framtida riktlinjer för vetenskap och medicin vilka kommer att förbli hos oss som vägvisare till framtida lösningar. Professor Henrion Caude gav nyligen ut en bok som blev en stor framgång i Frankrike, med titeln ”The sorcerer’s apprentices” som vi nu ger Elin Ekebergs recension av, samtidigt som vi hoppas att engelska och andra språköversättningar snart kommer att finnas tillgängliga. Typiskt för hennes ödmjuka väsen och fullkomliga integritet, donerar hon bokens intäkter till stöd för de ”suspenderade franska arbetarna”. (Red.)

Alexandra Henrion Caude, doktor i genetik, är en fransk-brittisk forskare. I tjugofem år har hon studerat hur miljön förändrar våra gener, särskilt RNA, vid barnsjukdomar. Hon fick 2013 det prestigefyllda Eisenhower Fellowship Award i USA och ledde flera genetiska forskargrupper på Trousseau-sjukhuset och sedan på Necker som forskningsledare vid Inserm (Institut national de la Santé et de la recherche médicale – Nationellt institut för hälsa och medicinsk forskning i Frankrike). Hon upptäckte RNA:s inblandning i olika genetiska sjukdomar hos barn och avslöjade förekomsten av MitomiR RNA:s, som har en grundläggande funktion i cellens reglering.

Under corona-krisen uttryckte hon sin oro över flera av de motåtgärder som vidtogs av den franska regeringen och runt om i världen. Hon varnade för de invasiva PCR-testerna samt för att behandla friska människor som om de vore sjuka genom mask- och vaccinationsmandat. Detta medförde hård kritik från franska medier samt censur på sociala medier.

I mars 2023, efter tre år av censur och skymf i media, publiceras hennes bok ”The sorcerer’s apprentices” och visar sig bli en fantastisk framgång. Försäljningen går genom taket och köerna till hennes signeringsevenemang är oändliga. Folk strömmar till för att träffa henne och visa sin tacksamhet.

Hennes redaktör har följande att säga om boken:

”Alexandra Henrion Caudes bok ger läsarna en kritisk analys och ställningstagande till budbärar-RNA-vacciner som är avsedda att skydda mot Covid. I vissa avseenden står denna analys i motsats till det ”vetenskapliga rådets” ståndpunkt som har inspirerat folkhälsopolitiken, och ger näring åt den pågående debatten om riskerna och biverk-ningarna av vissa vacciner, vilket vi anser vara viktigt. I vilket fall ska denna bok inte betraktas som en uppmaning att vägra vaccinering, utan som ett bidrag till den allmänna reflektionen kring detta ämne, som är en grundläggande fråga för folkhälsan.”

Författaren själv uppmanar djärvt sina läsare:

Jag är ingen konspirationsteoretiker utan en genetiker, en av de mest kända enligt vissa. I den här boken kommer jag att berätta vad budbärar-RNA är, det som används i Covid-19-vaccinerna. För ni har rätt att veta. Är ni redo?”

Den 18e april är hon inbjuden till Europaparlamentet av medlemmar av Covid-kommissionen för att presentera sin bok. Där uttrycker hon en uppriktig förhoppning om att den kommer att uppmuntra vetenskaplig diskussion och bättre förståelse för den aktuella frågan. Hör hennes budskap till läkarna i den här korta videon:

Boken ”The Sorcerer’s apprentices” innehåller 13 sidor referenser där du kan gå direkt till källan för varje citat eller information som ges i boken. Detta gör den oerhört intressant för de som vill utöka sina kunskaper inom det fascinerande området RNA och mRNA.

Boken består av fem huvudkapitel:

  • Kapitel 1 – Ett messenger RNA-vaccin som håller sina löften… men inte alla!
  • Kapitel 2 – RNA, vad är det?
  • Kapitel 3 – RNA, en genialisk molekyl
  • Kapitel 4 – mRNA, en molekyl med många okända faktorer
  • Kapitel 5 – Big Pharma, mänsklighetens räddare

Det första kapitlet tar oss igenom pandemin som börjar 2020, rädslan, den överväldigande mediabevakningen och det orubbliga politiska stödet för de kommande vaccinerna. Frågan om huruvida vaccinerna har hållit sina alltid så högt ställda löften tas upp av författaren: Stoppade vaccinet epidemin? Skyddade det dig mot att smittas av Covid-19? Skyddade det dig från att smittas en andra gång? Hindrade det dig från att smitta andra? Hindrade det dig från att dö av Covid-19? Svaret på alla dessa frågor är ”Nej”, vilket Alexandra fortsätter att visa genom att citera studier och observationer som gjorts under de tre föregående åren. Hon går också igenom de oroväckande studier som började dyka upp efter att vaccinerna hade införts samt de signaler som fångades upp i olika system för säkerhets-övervakning av läkemedel runt om i världen. Kapitlet avslutas med de senaste policy-ändringarna i flera länder, t.ex. Danmark som inte längre rekommenderar vaccinet för personer under 50 år, Sverige som inte längre rekommenderar det för personer under 18 år och Storbritannien som inte längre rekommenderar vaccinet för barn i åldern 12-15 år eller yngre.

I kapitel två, ”RNA, vad är det?”, förklarar Alexandra Henrion Caude att RNA kan vara så många saker och är ett mångfacetterat begrepp, en molekyl som tillsammans med DNA och proteiner bokstavligen gör oss till de vi är. De är byggstenarna i våra kroppar och vi ärver dem från generationerna före oss, våra föräldrar, far- och morföräldrar och så vidare. Hon förklarar på ett utmärkt sätt RNA:s komplexa roll och introducerar oss till sin egen upptäckt, MitomiR, mikroRNA:er som säkerställer cellens koppling till våra mito-kondrier. Med ödmjukhet påminner hon oss om att RNA:s många kapaciteter, modifie-ringar och funktioner tvingar oss att erkänna att vi fortfarande är mycket långt ifrån att veta allt om det. Det finns fortfarande stora okunskaper som bör uppmuntra oss att gå varsamt fram.

Kapitel tre ger oss verkligen möjlighet att lära känna Alexandra Henrion Caude som den etablerade vetenskapsman hon verkligen är. Hon tar med oss på en resa genom denna mångsidiga molekyls underverk och de fantastiska möjligheter som den öppnar för icke-invasiv diagnostik och medicinska behandlingar, för att inte tala om de epigenetiska implikationer den har. Det är en fascinerande läsning och hennes entusiasm är påtaglig på varje sida.

I kapitel fyra gör hon ett djupdyk i Messenger RNA, som hon säger är både ”budskapet” och ”budbäraren.” Det skapas och ”mognar” inuti våra celler och när det väl är redo att lämna cellen innehåller det receptet för en viss typ av åtgärd i kroppen. Det kan ha tre olika funktioner: lagring, nedbrytning eller översättning till protein och detta beroende på vad kroppen behöver vid just den tidpunkten. Den tillverkar inte bara ett protein som man tidigare trodde, utan den kan tillverka flera olika proteiner med olika storlekar och roller att spela, till exempel små proteiner som kallas mikropeptider. Mikropeptider har för-mågan att reparera DNA, vilket är fantastiskt, men de kan också reaktivera virus, vilket är mycket mer riskabelt. Hon går igenom historien om medicinska behandlingar baserade på mRNA och tittar på flera terapier som har varit mer eller mindre framgångsrika och som har haft en del oväntade resultat. Ett imponerande antal kliniska prövningar har ägt rum under de senaste 20 åren med mRNA, men ingen av dem har gått längre än fas 2. Hon tar oss hela vägen fram till 2020 och Covid-19-vaccinerna. Det blir uppenbart att den otroligt snabba utvecklingen av vaccinerna bara var möjlig när de olika länderna lättade på sina regler och snabbspårade allt från fas 1 till fas 3 på ett ögonblick. En viktig del av kapitel fyra ägnas åt att förklara vaccinernas mRNA-teknik, kodningen av Spike-proteinet, de många okända frågorna när det gäller att transportera och förvara mRNA i vaccin-flaskorna, de plötsliga ändringarna av vaccinernas utgångsdatum osv. Hon diskuterar också varaktigheten, trajektorian och utsöndringen av mRNA i våra kroppar efter att det injicerats. Även här återstår flera okända frågor, och vi är långt ifrån att ha alla svar även om några intressanta studier har kommit ut om dessa ämnen och diskuteras i detta kapitel. Hon tar upp riskerna med genotoxicitet och möjligheten till varaktiga förändringar av vårt DNA, vilket inte kan uteslutas.

I det femte och sista kapitlet i sin bok tar Alexandra Henrion Caude upp en viktig fråga: de häpnadsväckande vinster som vaccinproducenterna har gjort under denna kris. De svindlande priserna på vaccinerna som höjdes ytterligare när försäljningen minskade. Hon återkommer till några historiska skandaler inom läkemedelsindustrin som t.ex. Thalidomid, Oxy-Contin, Vioxx, Levothyrox etc. som en påminnelse om att det ofta tar tid, ibland så mycket som fem eller tio år, innan läkemedelsföretagen till slut erkänner riskindikationerna från systemen för läkemedelsövervakning och drar tillbaka sina produkter. Under dessa år kan många liv gå förlorade eller förstöras, och det finns definitivt arbete att göra på detta område för att undvika framtida mänskliga tragedier. Vinst bör inte vara viktigare än människoliv. Vi behöver en mer genomtänkt strategi.

På de sista sidorna i sin bok talar hon direkt till föräldrarna och påminner dem om att anta detta försiktiga tillvägagångssätt för sina barn när de överväger Covid-19-vaccinet, och hon citerar Kathrin Janssen, Pfizers chef för forskning och utveckling av vacciner, som erkänner den 11e november 2022, i tidskriften Nature magazine: ”Vi flög flygplanet medan vi fortfarande byggde det.” Och hon frågar: ”Med tanke på allt ni nu vet om RNA, kommer ni att låta era barn vaccineras?”

Och angående dig själv, kommer du att fortsätta din vaccin-”prenumeration”?

….

Suggest a correction

Similar Posts