Förtydliganden kring socialminister Forssmeds uttalanden under interpellationsdebatten 31 maj 2024
| | | | | | | |

Förtydliganden kring socialminister Forssmeds uttalanden under interpellationsdebatten 31 maj 2024

Publicerat på Elsa Widding – Sunt förnuft den 4 juni 2024 1. Jakob Forssmed påstår: Covid-19-pandemin lamslog hela samhällen världen över och blottlade grundläggande brister i den globala beredskapen och länders förmåga att svara på omfattande hälsokriser. Samhällen lamslogs inte p.g.a. en farlig och dödlig sjukdom utan av ansvarslösa och aldrig tidigare skådade överdrivna och…

Koldioxidkompensationer en ”bluff” – här är varför
| | | | |

Koldioxidkompensationer en ”bluff” – här är varför

Många av världens största företag förlitar sig på klimatkompensation för att nå mål om ”netto noll”-utsläpp. Undersökningar visar dock att mer än 90% av dessa kompensationer sannolikt är ”fantomkrediter” som gör det möjligt för företag att fortsätta förorena samtidigt som de hävdar att de sänker sina koldioxidavtryck. Publicerad i The Defender 3 juni 2024, ursprungligen…

WHO-insider om FN:s krig mot allt liv
| | | | | | | | |

WHO-insider om FN:s krig mot allt liv

En WHO-insider som arbetat för FN-organisationen i flera år rapporterar direkt inifrån den ”globala statskupp” som för närvarande pågår. Källa: TKP.at: TKP.at, Thomas Oysmüller, 05 juni 2024 Läkaren och forskaren Astrid Stuckelberger arbetade i flera år med WHO om det kontroversiella internationella hälsoreglementet (IHR) och skrev policydokument för FN och EU-kommissionen. Hon känner väl till…

Florida: Republikaner utser WEF och FN till terroristorganisationer
| | | | | |

Florida: Republikaner utser WEF och FN till terroristorganisationer

En republikansk gräsrotsorganisation har antagit en resolution som förklarar FN, WHO och WEF som terroristorganisationer. Samarbete med dessa organisationer ska enligt lag förklaras som landsförräderi. Källa: TKP.at: TKP.at, Thomas Oysmüller, 04 juni 2024 TKP har rapporterat utförligt om lagarna i Oklahoma och Louisiana, som anger att WEF och FN (och därmed även WHO) inte har…

WHO-fördraget: en klar seger för läkemedelsindustrin och ett hot mot folkhälsan
| | | | | |

WHO-fördraget: en klar seger för läkemedelsindustrin och ett hot mot folkhälsan

WHO:s generalförsamling avslutades den 1 juni med att man antog huvudpunkterna i de planerade förändringarna av det internationella hälsoreglementet och delar av pandemifördraget. Sedan dess har det pågått en debatt om vilka negativa effekter dessa förändringar kommer att ha. Den som tror att motståndet kommer att vara framgångsrikt bortser från WHO:s roll i coronapandemin under…

Har WHO lurat till sig ”pandemifördraget” bakvägen?
| | | | | | | | | |

Har WHO lurat till sig ”pandemifördraget” bakvägen?

”Aktionsbündnis Freie Schweiz” hävdar att antagandet av det reviderade ”Internationella hälsoreglementet” i Genève sent på kvällen den 1 juni 2024 är mycket allvarligare än vad det verkar vid första anblicken. Källa: TKP.at: TKP.at, Assoc. Prof. DR. Stephan Sander-Faes, 03 juni 2024 Tack vare James Roguskis outtröttliga insatser – vars ”Substack” för övrigt rekommenderas varmt –…

Varför pandemin troligen började i ett laboratorium; 5 viktiga punkter + mer
| | | | | |

Varför pandemin troligen började i ett laboratorium; 5 viktiga punkter + mer

The Defenders COVID NewsWatch ger en sammanfattning av de senaste rubrikerna relaterade till SARS CoV-2-viruset, inklusive dess ursprung och COVID-vaccin. De åsikter som uttrycks i utdragen från andra nyhetskällor återspeglar inte nödvändigtvis The Defenders åsikter. Varför pandemin antagligen började i ett laboratorium, 5 viktiga punkter New York TImes rapporterade: På måndag kommer Dr. Anthony Fauci…

WHO-generaldirektör hotar vaccinmotståndare
| | | | | |

WHO-generaldirektör hotar vaccinmotståndare

WHO:s generaldirektör Tedros har framfört ett kristallklart hot mot så kallade ”antivaccin-aktivister”. Källa: TKP.at, Thomas Oysmüller, 2 juni 2024 Tydliga besked från den kontroversiella chefen för den kontroversiella organisationen WHO. Tedros kräver mer aggressiva åtgärder mot ”anti-vaccingrupper” eftersom denna grupp har använt ”Covid som en möjlighet”. De ska avsiktligt ha skapat och orsakat förödelse, vilket…

WHO ignorerar – eller förvränger medvetet – sin egen data om covid-19
| | | | | | |

WHO ignorerar – eller förvränger medvetet – sin egen data om covid-19

Samtidigt som WHO:s ledare avsiktligt vilseleder länder och media med påståenden om att risken för pandemier ökar snabbt, är de fullt medvetna om att dödsfallen i infektionssjukdomar och pandemier har minskat under de senaste århundradena och minskar än idag. Publicerad i The Defender 29 maj 2024, av David Bell, Brownstone institute Det skulle vara lättare…

”Fördraget är kört”: WHO:s pandemifördrag misslyckas, åtminstone för tillfället
| | | | | | | | |

”Fördraget är kört”: WHO:s pandemifördrag misslyckas, åtminstone för tillfället

Förhandlarna lyckades inte lämna in de slutliga texterna till WHO:s pandemiavtal och ändringarna i det internationella hälsoreglementet innan tidsfristen löpte ut den 24 maj, men vissa kritiker varnar för att fira i förtid. Publicerat i The Defender 28 maj 2024 av Michael Nevradakis, Ph.D. Förhandlingarna om Världshälsoorganisationens (WHO) föreslagna ”pandemiavtal” – eller ”pandemifördrag” – och…