WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier
| |

WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

I ett nytt initiativ från Världshälsoorganisationen uppmanas medlemsländerna att bekämpa vad organisationen kallar en “infodemi” – ett överflöd av information, “korrekt eller inte”, som gör det svårt för människor att “anta beteenden som skyddar deras hälsa och hälsan hos deras familjer och samhället.” Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår en uppsättning rekommendationer för “övervakningssystem för social avlyssning” som…

WHO har förändrats och är nu ett hot
| | |

WHO har förändrats och är nu ett hot

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) försäkrar oss om att WHO:s “pandemiöverenskommelse” (eller “fördrag”) inte kommer att inskränka medlemsstaternas suveränitet. WHO litar på att dessa ord kommer att distrahera från verkligheten. De som driver agendan för eviga hälsokriser planerar att ge WHO mer makt och staterna mindre makt. Detta kommer att ske närhelst WHO fastställer ett “internationellt…

Är WHO en frontorganisation för att ta över den amerikanska regeringen?
|

Är WHO en frontorganisation för att ta över den amerikanska regeringen?

Analytiker varnar för att ratificeringen av Världshälsoorganisationens (WHO) pandemifördrag och ändringarna av det internationella hälsoreglementet skulle kunna beröva nationalstaterna deras suveränitet och placera beslutanderätten över folkhälsa i händerna på WHO och dess generaldirektör. Redaktörens anmärkning: Detta är del ett i en serie på två delar om hur Världshälsoorganisationens föreslagna pandemifördrag och ändringar av det internationella…

WHO vill göra det obligatoriskt för regeringar att manipulera den allmänna opinionen
| |

WHO vill göra det obligatoriskt för regeringar att manipulera den allmänna opinionen

WHO:s styrande organ har undertecknat ett utkast till resolution om att använda beteendevetenskap inom hälsopolitik. I en broschyr från Rockefeller Foundation framgår det tydligt vad det egentligen handlar om: omfattande manipulation av den allmänna opinionen för att främja WHO:s världsherravälde och som inbillar sig att de äger den vetenskapliga sanningen. Världshälsoorganisationens (WHO) styrelse har vid…

WHOs pandemifördrag är ‘ett angrepp på våra friheter’: MP
|

WHOs pandemifördrag är ‘ett angrepp på våra friheter’: MP

En brittisk parlamentsledamot har varnat för att ett föreslaget fördrag från Världshälso-organisationen (WHO) om förebyggande och beredskap av pandemier, utgör “ett angrepp på våra friheter” och skulle kunna skapa en “enorm övervakningsmekanism för folkhälsa.” I måndags debatterade parlamentsledamöterna huruvida regeringen borde hålla en folkomröstning om Storbritanniens deltagande i WHOs pandemifördrag (pdf). Debatten föranleddes av en…