| | | | |

AstraZeneca återkallar COVID-19-vaccin över hela världen

Källa: The Epoch Times, Caden Pearson, 08 maj 2024

AstraZeneca har påbörjat ett globalt återkallande av sitt COVID-19-vaccin med hänvisning till ett ”överskott” av uppdaterade injektioner av nya varianter, månader efter att företaget erkänt vaccinets sällsynta risk för allvarliga biverkningar.

Läkemedelsjättens vaccin, Vaxzevria, är inte längre godkänt i EU från och med den 7 maj, efter att AstraZeneca begärt att dess ”marknadsföringstillstånd” skulle dras tillbaka den 5 mars, visar dokument som först rapporterades av The Telegraph.

Tillbakadragandet av godkännandet kommer bara några veckor efter att företaget i ett brittiskt domstolsdokument medgett att dess spruta ”i mycket sällsynta fall kan orsaka” blodproppar och låga blodplättar, ett sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas trombos med trombocytopenisyndrom (TSS). Företaget har tidigare förnekat ett orsakssamband.

AstraZeneca hänvisar dock inte till erkännandet som en bidragande orsak till sitt beslut. Istället uppger företaget att det nu finns ett ”överutbud av uppdaterade vaccin” som är inriktade på nya varianter av det virus som orsakar COVID-19.

AstraZeneca säger till The Telegraph att man är fast besluten att arbeta med tillsynsmyndigheter och partners för att avsluta sitt ”bidrag till COVID-19-pandemin”.

”Vi är otroligt stolta över den roll Vaxzevria spelade för att få slut på den globala pandemin”, säger företaget i uttalandet. ”Enligt oberoende uppskattningar räddades över 6,5 miljoner liv bara under det första användningsåret och över tre miljarder doser levererades globalt.

”Våra insatser har erkänts av regeringar runt om i världen och anses allmänt vara en kritisk komponent för att ha fått ett slut på den globala pandemin.

”Eftersom flera varianter av covid-19-vaccin har utvecklats sedan dess finns det ett överskott av tillgängliga uppdaterade vaccin. Detta har lett till en minskad efterfrågan på Vaxzevria, som inte längre tillverkas eller levereras.

”AstraZeneca har därför fattat beslutet att inleda tillbakadragandet av marknadsgodkännandena för Vaxzevria i Europa. Vi kommer nu att arbeta med tillsynsmyndigheter och våra partners för att hitta en väg för att avsluta detta betydande bidrag till COVID-19-pandemin”, avslutar uttalandet.

Grupptalan i Storbritannien

Vaxzevria, som är ett virusvektorbaserat vaccin, godkändes ursprungligen för användning i EU i januari 2021.

Det europeiska tillbakadragandet följer på ett liknande återkallande av licensen för AstraZenecas vaccin av australien för några veckor sedan, den 23 april.

Tillbakadragandet av produkten i Australien tillskrevs ett ”affärsbeslut av företaget, på grund av ingen nuvarande eller förväntad framtida efterfrågan på vaccinet, och följer liknande affärsbeslut som fattats utomlands”.

Australien ändrade sin officiella rekommendation om COVID-19-immunisering för vissa åldersgrupper från AstraZenecas vaccin till en alternativ injektion 2021 baserat på bevis på kopplade fall av trombocytopeni.

AstraZenecas erkännande, som avslöjats i ett dokument från den brittiska högsta domstolen från februari som offentliggjordes i slutet av april, släpptes efter en långvarig rättslig kamp om grupptalan i Storbritannien, rapporterar The Telegraph.

Det fallet involverade påståenden om dussintals skador och dödsfall i Storbritannien som påstås ha orsakats av AstraZenecas vaccin. Mer än 50 personer har stämt företaget, tillsammans med vaccintillverkaren, Serum Institute of India, för ersättning för vaccinskador.

AstraZeneca har tillbakavisat ersättningskraven men medgett risken för trombocytopeni.

Om läkemedelsjätten skulle befinnas vara ansvarig måste brittiska skattebetalare stå för notan vid en eventuell förlikning i fallet på grund av ett avtal med den brittiska regeringen.

I maj 2023 skrev AstraZeneca enligt uppgift till de advokater som företrädde ett möjligt offer, Jamie Scott, och vägrade att acceptera att TTS orsakas av företagets vaccin ”på en generisk nivå”.

”Det medges att AZ-vaccinet i mycket sällsynta fall kan orsaka TTS. Den kausala mekanismen är inte känd”, skrev företaget enligt The Telegraph. ”Vidare kan trombocytopeni också uppstå i frånvaro av AZ-vaccinet (eller något annat vaccin). Orsakssamband i varje enskilt fall kommer att vara en fråga för experter att bevisa.”

AstraZeneca-vaccinet hade tidigare tillfälligt avbrutits i europeiska länder efter rapporter om ett dödsfall som tillskrivits vaccinet i Nederländerna och biverkningar på andra håll.

Fall har också bekräftats i Australien, bland annat av en skådespelerska som stämde AstraZeneca efter att ha diagnostiserats med vaccininducerad TTS, vilket ledde till en livshotande stroke och gjorde henne oförmögen att arbeta några veckor efter att hon fått företagets vaccin.

Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten innehåller Vaxzevria inte själva covid-19-viruset utan består av ett annat virus från adenovirusfamiljen som modifierats för att innehålla genen för att tillverka ett protein från SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19.

Även om vaccinet i allmänhet anses vara säkert och effektivt rapporteras det att cirka två till tre personer per 100 000 personer som vaccinerats med Vaxzevria-vaccinet drabbas.

Viss forskning har kopplat covid-19-virusvektorbaserade vaccin, såsom Vaxzevria, till en ökad risk för Guillain-Barrés syndrom med tre till fyra gånger jämfört med mRNA-baserade vaccin.

Epoch Times har kontaktat AstraZeneca för en kommentar.

Suggest a correction

Similar Posts