Studie visar att kvicksilver nu kan listas som ”en orsak till autism”
| | |

Studie visar att kvicksilver nu kan listas som ”en orsak till autism”

av Arjun Walia I en studie publicerad i Pediatric Health Medicine and Therapeutics har man kommit fram till att det finns ”ett signifikant samband mellan kvicksilverkoncentration och autism”. Således kan kvicksilverkoncentrationen listas som en patogen orsak (sjukdomsorsakande) till autism.”  Studien visade också att betydande mängder bly finns i hjärnan hos personer med autism. Som studien…

En fallbeskrivnng: Multifokal nekrotiserande encefalit och myokardit efter BNT162b2 mRNA-vaccination mot COVID-19
| | | |

En fallbeskrivnng: Multifokal nekrotiserande encefalit och myokardit efter BNT162b2 mRNA-vaccination mot COVID-19

Av Doctors For Covid Ethics Du kanske redan har sett den alldeles färska artikeln av patologen Dr. Michael Moerz, som beskriver ett fall av nekrotiserande encefalit efter COVID-vaccination. Med hjälp av immunohistokemiska metoder visar Moerz tydligt på förekomsten av det vaccinkodade spikproteinet i hjärnans skador. Detta är inom patologi så nära man kan komma ett…