Har EU för lite makt för att hantera krisen?

Foto av DAVID ILIFF. Licens: CC BY-SA 3.0

Guy Verhofstadt (ledamot av Europaparlamentet från partiet Open Flemish Liberals and Democrats party och tidigare belgisk premiärminister) uppmanar EU-länderna att överföra makten över länderna till EU:s departement:

Vad är huvudproblemet i dagens kris? Huvudproblemet är att EU:s medlemsländer vägrar att överföra suveränitet och makt till EU:s strukturer. Och vi vet alla att den enda vägen ut ur krisen är att överföra full makt till Europeiska unionen och dess strukturer.”


Vid detta tillfälle bör man komma ihåg de olika korruptionsskandalerna. Särskilt kring kommissionsordförande Leyen, som beställde totalt 5,4 miljarder mRNA-vaccindoser från Pfizer via SMS för tiotals miljarder euro. Parlamentet höll med om att dessa SMS-meddelanden var sekretessbelagda.

Chefen för Europeiska läkemedelsmyndigheten, som ansvarar för att godkänna vaccin och läkemedel, är ett passande exempel. Emer Cooke var tidigare verkställande direktör för EU:s största lobbybyrå för läkemedelsindustrin.

I september 2022 ägde en serie NGO-konferenser för miljardärer rum vid sidan av FN: s generalförsamling i New York, såsom ” Clinton Global Initiative ” och naturligtvis konferensen ”Goalkeepers 2022” av Gates Foundation. Som rapporterats här fick Leyen ”Global Goalkeeper Award” för att på bästa sätt ha implementerat miljardärstiftelsernas mål.

Leyen var återigen värd ett pris för att stödja Ukrainas krigsansträngningar och framför allt det mest radikala genomförandet av Green Deal som föreskrivs av BlackRock och Co. Priset kommer från den ”ideella” organisationen World Law Foundation, som grundades 2019.

Bryssel är fullt av de lobbygrupper som är de faktiska lagstiftarna i EU.

Ursprungligen publicerad av TKP

Suggest a correction

Similar Posts