Centraliserad kontroll av information! EU:s senaste förslag om att censurera medierna
| |

Centraliserad kontroll av information! EU:s senaste förslag om att censurera medierna

Europeiska kommissionen har föreslagit en ny lag som syftar till att centralisera EU:s mediesektor till en inre marknad som övervakas av kommissionen och nationella tillsynsmyndigheter genom en ny europeisk nämnd för medietjänster. Europeiska mediefrihetsakten (EMFA), som föreslogs av kommissionen den 16 september 2022, presenteras som ett försök att främja mediernas oberoende, pluralism och samtidigt skydda…

Korruption – en pandemisk nödsituation av internationellt intresse
| | |

Korruption – en pandemisk nödsituation av internationellt intresse

Ett samhälle är starkare och mer motståndskraftigt ju mer dess medlemmar kan se och förstå vad som beslutas. Det måste finnas transparens – och den måste användas. I dag är korruptionen ofta institutionaliserad och därmed legaliserad och kan knappast tas upp i domstol. Det är här som suveränen, människorna själva, uppmanas att stå upp för…

Ett viktigt meddelande från advokaten Holger Fischer om fallet med Inna Zhvanetskaya
| | |

Ett viktigt meddelande från advokaten Holger Fischer om fallet med Inna Zhvanetskaya

Ta dessa fyra minuter av din tid! Den välkände ”maverickadvokaten” Holger Fischer, som har tagit stora personliga risker för att stå upp för grundläggande och mänskliga rättigheter sedan början av Coronakrisen, är Inna Zhvanetskayas juridiska ombud. I sitt videomeddelande påpekar han att detta inte är ett isolerat fall – och att det tyska samhället verkligen…