Att leva REPLAY eller att fånga REPLAY
Onsdag 19 april, 17:30 – 19:30 CET

EuropaparlamentetWHO:spandemifördrag: Våra grundläggande friheter i fara


ExperttalareDr Silvia Behrendt är för närvarande direktör för Global Health Responsibility Agency (GHRA) i Salzburg, Österrike. Hon har tidigare varit juridisk rådgivare vid IHR-sekretariatet vid WHO.

David Bell, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är folkhälsoläkare och konsult inom bioteknik för global hälsa. Han är tidigare läkare och forskare vid Världshälsoorganisationen (WHO).

Philipp Kruse, schweizisk advokat med inriktning på skattelagstiftning, medordförande i det schweiziska advokatsamfundet. Sedan 2020 har han väckt åtal i sammanlagt 22 fall för att återupprätta evidensbaserade utredningar av COVID-19-mandaten.

Dr Wolfgang Wodarg, praktiserade medicin på flera kliniker, var chef för ett folkhälsoinstitut i Tyskland och är tidigare parlamentsledamot och ledamot av den tyska förbundsdagen. Hans framgångsrika kamp mot “svininfluensa-affären har fått uppmärksamhet över hela världen.

.