| | |

De som förgiftade Sarahs drömmar

Sarah vaknade i smärta igen, ensam på mattan, fortfarande stinkande från föregående natt. Hon hade inte drömt, inte på flera månader, vad hon kunde minnas. Hon vaknade bara med smärtan inom sig, vetskapen om att hon blivit övergiven i det trånga huset och tomheten som hade blivit hennes framtid.
När skolan stängde ”på grund av Covid” sa Sarahs pappa att det bara skulle vara en vecka, och att hon kunde hjälpa till med skörden. Frukten måste ju ändå plockas. När skörden kom in stängde marknaderna och frukten ruttnade i förrådet på husets baksida. Mäklaren hade skickat kostnaderna för hennes lillebrors mediciner för när han var på sjukhuset tre månader tidigare, och de skulle betala honom med pengarna från skörden. Sarahs pappa förklarade att college inte längre var ett alternativ, och hon gjorde vad hon var tvungen att göra. Mannen var gammal och hon hatade lukten och synen av honom, men han hade betalat mäklaren och nu var Sarah skyldig honom pengar.

För ungefär 20 år sedan började ökade anslag strömma in till internationell folkhälsa. Detta kom huvudsakligen från några få privata källor, personer som hade vuxit upp i rika länder och gjort sig en förmögenhet på datorprogram. Deras investeringar ledde till ytterligare finansiering från företag och regeringar genom ”offentlig-privata partnerskap” som lade till offentliga skatter till den privata finansiärens prioriteringar. Nya stiftelser och icke-statliga organisationer betalade människor i fattiga länder för att arbeta med folkhälsoområden som intresserade rika människor. Världshälsoorganisationen (WHO), som tidigare finansierats av länder som ett tekniskt organ, fick ny ”specificerad” finansiering från dessa källor, där WHO:s enorma nätverk och inflytande utnyttjades för att främja investerarnas prioriteringar.

Denna nya finansiering var en win-win för internationell folkhälsa (eller ”global hälsa”). Vi fick högre löner och många resor, och levde rikare och mer intressanta liv. Förbättrade resurser för sjukdomsprogram som malaria och tuberkulos minskade antalet undvikbara sjukdomar och dödsfall. Bakom detta låg ett fåtal mycket rika människor som bestämde miljarder människors hälsoprioriteringar. De fick inte stöd av dem vars hälsa stod på spel, utan av dem vars karriärer stod på spel. Att stödja en centralisering av folkhälsoarbetet har blivit standard, samtidigt som man argumenterar för en decentralisering. Trygghet i anställningen kan dölja många problem.

Privata sponsorer, och de läkemedelsföretag som de investerar i, ger pengar av en anledning. Företag har ett ansvar gentemot sina aktieägare att maximera vinsten. Investerare vill öka sin egen förmögenhet. När hälsoresultaten verkar mer mätbara, som att X antal vaccin räddar Y antal barns liv, hjälper mediernas och allmänhetens uppmärksamhet också till att bygga upp en positiv image. Förbättrade sanitära förhållanden och stöd från hälsovårdspersonal kan vara ett bättre sätt att förhindra att barn dör, men allmänheten blir inte upphetsad av kliniker och toaletter.

Global hälsa delades upp i två synsätt. Den ena sidan fortsatte att främja folkhälsoortodoxi och prioriterade sjukdomar med hög sjukdomsbörda, lokal kontroll och de lokala ekonomiernas betydelse för hälsan. I WHO:s rekommendationer för pandemisk influensa 2019 påpekas till exempel att man aldrig bör överväga att stänga gränser, stänga in friska människor och stänga företag eftersom det skulle ge minimala fördelar, men skulle utarma fattiga människor ytterligare och göra nettoskada. Den andra skolan, som har mycket bättre finansiering, har byggt upp en berättelse om att odefinierade hälsokriser är ett existentiellt hot. De hävdar att dessa bäst hanteras genom att centralisera kontrollen, begränsa befolkningen och införa externa mandat som massvaccination.

Covid-19 gav den nya typen av folkhälsa möjlighet att visa vad den går för. Svaret visade att befolkningskontroll i kombination med massinjektioner framgångsrikt kunde koncentrera välstånd, samtidigt som man säkerställde större allmän fattigdom och överföring av sjukdomar med högre belastning. Mänskliga rättigheter kunde åsidosättas, vikten av utbildning och fungerande lokala ekonomier kunde ignoreras. Det visade sig också att när löner och karriärer hänger på det kommer de flesta anställda inom folkhälsoområdet att lyda order, även om de strider mot tidigare förståelse eller etik. Detta har visats på liknande sätt i tidigare generationer. En helt ny pandemiindustri håller nu på att byggas upp på denna grund.

Som WHO och framstående stiftelser har påpekat var utbildning en väg för flickor och kvinnor i låginkomstländer att ta sig ur fattigdomsspiralen och barnäktenskap. Miljontals unga kvinnor i sådana situationer har ingen tillgång till sjukvård utan makens samtycke, och följaktligen liten tillgång till preventivmedel eller grundläggande gynekologisk vård för de skador som åsamkas unga flickor som våldtas och misshandlas. De blir i praktiken slavar under sin man, som vanligtvis är mycket äldre. Detta är inget nytt; FN-organ kallar det ”en förfärlig kränkning av de mänskliga rättigheterna som berövar flickor deras utbildning, hälsa och långsiktiga framtidsutsikter”. De som ledde Covid-insatserna, inklusive WHO och andra FN-organ, fattade ett medvetet beslut om att tvinga miljontals fler kvinnor in i denna situation. Detta är viktigt att förstå.

En gång hörde Sarah att människor i rika länder har möten för att hjälpa människor som hon. I skolan fick hon lära sig om regeringens insatser för att stoppa kvinnlig könsstympning, eller ”FGM” som den ritual som hennes mamma hade fått utstå numera kallades. Vissa människor hade gett hennes klass bärbara datorer eftersom utbildning var nyckeln till att göra familjen, samhället och landet starkare. På så sätt skulle de kunna få färre barn, mer pengar och bättre hälsa. För Sarah hade detta varit logiskt och världen hade sett ljusare ut.

Sarah träffar inte de andra eleverna så ofta nu. Hon hörde att skolan hade öppnat igen, men de flesta av hennes gamla klasskamrater är nu gravida eller har fått barn, och precis som hon visste de att den förlovade världen inte var något för dem. Hon vet att de inte är dumma – de vet att viruset mest var ett problem för gamla människor, och att samma rika människor som en gång betalade för skolans datorer tjänade massor av pengar på de vaccin som de insisterade på att alla skulle ha mot gamla människors virus. De hade alltid vetat att de vita människor som kom till kliniken var mycket rika i sina egna länder, även om de försökte se fattiga ut i byn. Men de hade aldrig insett att allt var en lögn. Deras drömmar hade inte varit irrationella. Till och med mäklaren som lånade ut pengarna till hennes far hade moral och gick i moskén på fredagarna.

Medan en konferens i Genève applåderade sin nästa talare, skar en annan smärtspasm i Sarah, i ett annat och enklare rum. Denna kramp verkade djupare. Hon kunde inte tänka på dessa saker längre. Snart skulle han komma tillbaka och hon visste inte hur hon skulle förbereda hans måltid. Sarah visste mycket, om många människor, men det hjälpte inte.

UNICEF uppskattar att det finns upp till 10 miljoner ytterligare ”Sarahs” på grund av den nya covidresponsen.

Suggest a correction

Similar Posts