|

De många lögnerna från EMA-chefen Emer Cooke

Det här 6 minuter långa klippet från Europaparlamentets tre timmar långa möte den 27 mars med det särskilda utskottet för COVID-19-pandemin är ett måste att se!

Europaparlamentsledamoten Robert Roos från Nederländerna krävde svar från den tidigare lobbyisten för Big Pharma, EMA:s verkställande direktör Emer Cooke, på följande områden:

  1. Det finns många vittnesmål om att Pfizer har förfalskat sina uppgifter från kliniska prövningar: Förlitar sig EMA fortfarande på producenternas uppgifter eller har man oberoende säkerhetsinformation?
  2. Enligt den australiensiska läkemedelsmyndighetens utvärderingsrapport stannar lipidnanopartiklarna inte vid injektionsstället utan sprids till mjälte, lever och äggstockar – visste EMA innan vaccinet godkändes att det sprids i hela kroppen?
  3. Personlig fråga till Cooke: Med den kunskap vi har nu – är ni fortfarande övertygad om att EMA:s förfarande och godkännande av vaccinerna var rätt?

Cooke medgav att ”majoriteten av uppgifterna kommer från företagen…”

Lögn nr 1: ”…men vi ber om ytterligare uppgifter och gör en del oberoende forskning själva.”

Verkligen, fru Cooke? Jag, liksom resten av allmänheten, skulle vilja se EMA:s oberoende forskning om dessa experimentella COVID-19-vacciner.

Lögn nr 2: Hon fortsatte med att påstå: ”Dessutom övervakar vi all litteratur så att om det kommer fram något från någon studie kommer vi att ta hänsyn till det när vi försöker utvärdera om det behövs några restriktioner.”

Hur kommer det sig att ditt team förblev tyst och misslyckades med att utvärdera alla de studier i den vetenskapliga litteraturen som visar att mRNA-vaccin orsakar skada och kan kopplas till biverkningsfall? Eller tittade de bara på studier finansierade av läkemedelsföretag och/eller som skrivits av medicinska experter med betydande intressekonflikter?

Lögn nr 3: Cooke har sagt följande: EMA tar anklagelser om förfalskad data ”på största allvar och varje misskötsel” leder till riktade utredningar och eventuell inspektion.

Som undersökande journalist har jag uppmärksammat EMA på bevis som starkt tyder på att Pfizer/BioNTech förfalskade sina Western Blots-resultat för att uppfylla tillsynsmyndighetens krav när de bara visade att spikproteinet uttrycktes av vaccinets mRNA och att deras produkt var konsistent mellan olika batcher. Jag inkluderade EMA:s officiella svar i min tudelade granskning för Trial Site News”Dessa bilder [Western Blot-bilder] hämtades från inlämnad dokumentation och infogades i utvärderingsrapporten, vilket ledde till en förlust av bildkvalitet. Dessutom har redigeringsprogramvaran, som EMA använder för att förbereda dokument för publicering vid en ATD-förfrågan, en påverkan på dokumentens upplösning.”

Detta är långt ifrån att göra en ordentlig utredning av påstått fusk.

Jag har också intervjuat Brook Jackson, en visselblåsare från Pfizer/Ventavia som hävdade att Ventavia (Pfizers underleverantör) begick bedrägerier, äventyrade patientsäkerheten och dolde fel och missförhållanden när de utförde Pfizers kliniska försök.

Lögn nr 4: Cooke uppgav (på ett förvirrat sätt när hon sökte efter svaret) att vaccinets ”mRNA snabbt bryts ner i kroppen – på cirka 9 dagar”.

Enligt en studie från mars 2022, publicerad i Cell av Röltgen et al., avslöjade forskarna att COVID-19-vaccinets spikantigen och mRNA istället för att snabbt brytas ned, blir kvar i veckor [8 veckor] i lymfkörtelns Germinal Centers (GC).

Jag vet inte varifrån Cooke fick 9 dagar ifrån. Hon måste ha upprepat vad hon fått höra från läkemedelsföretagen. Så här i efterhand borde hon låta sitt ”team av ledande experter” faktakontrollera företagens information, de som ju läser ”all litteratur”.

Vad gäller det spikprotein som produceras av kroppens egna celler, tack vare vaccinets syntetiskt modifierade mRNA –så vet inte ens läkemedelsföretagen själva hur mycket spikprotein som produceras, var eller hur länge! Detta avslöjades i min fördjupade intervju med dr David Wiseman, som kritiserade ett avgörande FDA-möte i juli 2022 då man skulle besluta om Pfizers och Modernas mRNA försöksvaccin skulle godkännas för spädbarn så unga som sex månader gamla – vilket de gjorde. Det är värt att se ett kort klipp av intervjun nedan.

Lögn nr 5: Cooke: ”MRNA och lipidnanopartiklarna stannar huvudsakligen på injektionsstället”

När man granskar Pfizers egen icke-kliniska översikt som släpptes i slutet av 2021, i den datadumpning som domstol beordrat, innehöll den dokument om djurförsök som jag granskade för Trial Site News. De alarmerande forskningsresultaten visade att lipidnanopartiklarna färdas till lever, mjälte, hjärna, binjurar, äggstockar och testiklar- i princip överallt.

Australiens Therapeutic Goods Administration (deras läkemedelsmyndighet) hade tillgång till denna information redan i januari 2021 i form av sin egen icke-kliniska utvärderingsrapport, som var ännu mer alarmerande.

Cooke och hennes EMA-team måste helt klart ha vetat att mRNA- och lipidnanopartiklarna inte ”huvudsakligen stannar vid injektionsstället”, om de hade brytt sig om att läsa de nödvändiga dokumenten.

De måste också ha vetat att Pfizer/BioNtech inte hade genomfört några säkerhetsstudier av vaccinet avseende genotoxicitet, riskerna för cancer, medicinsk säkerhet eller farmakokinetik. Trots att de borde ha genomförts, eftersom lipidnanopartiklarna (som omger det modifierade mRNA) innehåller två helt nya (och känt giftiga) föreningar: ALC-0315 och ALC-0519.

Som svar på Roos personliga fråga till henne – ”Med den kunskap vi har nu – är du fortfarande övertygad om att den process och det godkännande av vaccinerna som EMA använde sig av var det rätta att göra?

Cooke svarar med eftertryck: ”Jag skulle göra det igen!”

Där ljög hon inte.

Ursprungligen publicerad på Sonia Elijah Investigates

Suggest a correction

Similar Posts