|

Myokarditindikationen var känd i februari 2021 men FDA och CDC dolde den tills de fick vaccinet godkänt för 12-15-åringar i maj 2021. Här är beviset.

Bevis från FDA, CDC och Israel. Avsiktligt tjänstefel är tydligt demonstrerat.

Jag fick höra att VAERS-entreprenören för CDC och FDA (Oracle hade kontraktet) berättade för byråerna att det fanns en biverkningssignal för myokardit i februari 2021. Detta var 2 månader efter att Pfizer- och Moderna-vaccinerna godkändes. (Myokardit dyker upp inom 4 dagar efter den andra sprutan mer än 80% av tiden, så det är svårt att missa den uppenbara vaccinkopplingen). Detta innebar att människor rapporterade myokardit till VAERS innan det hade förekommit någon publicitet om sambandet. Jag talade om detta i CHD:s Friday Roundtable-program med James Lyons-Weiler den 19 maj. Här är en tweet från mig där jag pratar om den här frågan.

’Maktmissbruk’: Dolde CDC & FDA Myokarditindikationer för att kunna påskynda sprutor för tonåringar?

”Jag hörde från någon att en VAERS-entreprenör för CDC och FDA identifierade myokarditindikationer i februari 2021” meddelade Dr. @NassMeryl.

Någon skickade mig just ett brev från det israeliska hälsoministeriet till andra länders läkemedelsmyndigheter där de frågade om de också såg en indikation om myokardit i februari 2021. Marco Cavaleri är en byråkrat vid Europeiska läkemedelsmyndigheten som senare varnade för alltför många boosters.

Jag hoppas ni mår bra i dessa svåra tider. Vi undersöker en biverkan av myokardit / peri-myokardit hos ungdomar (16-30 år) efter Pfizers Covid-19 vaccin. Vi har fått runt 40 rapporter om denna allvarliga bieffekt som har inträffat i samband med vaccinationen. Vi skulle uppskatta om ni kunde dela information angående detta från ert eget land:

  • Hur många doser har den här åldersgruppen fått?
  • Hur många fall av myokardit / peri-myokardit har rapporteras i ert land?
  • Kan ni ge en detaljerad beskrivning om dessa allvarliga händelser (när blev det diagnoserat, första / andra dosen, riskfaktorer, etc.)?
  • Har ni bedömt kausaliteten mellan den allvarliga händelsen och vaccineringen för var och ett av fallen?

I april 2021 var de israeliska medierna helt upptagna med historien, och i Israel upp-skattades det att unga män hade en 25 gånger förhöjd risk för myokardit efter sprutorna. Det fick lite publicitet i USA också, men av någon anledning kom storyn aldrig till liv.

Israel undersöker fall av hjärtinflammation hos de som har fått Pfizer-sprutan.

CDC och FDA och ? lyckades hålla historien hemlig och förnekade alla vaccinproblem vid ett rådgivande kommittémöte. För vad gjorde FDA den 10 maj 2021? De godkände det farliga vaccinet för ungdomar som FDA visste hade hög risk för myokardit, dolde noggrant dessa uppgifter och underlät att avslöja dem i faktabladet (trots att de var skyldiga att göra det i Prep Act 2005).

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use

Coronavirus (COVID-19) uppdatering: FDA godkänner Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin till ungdomar för använding i akuta situationer, ett viktigt steg för att utrota pandemin.

Efter att ha storartat drivit COVID-vaccinkliniker för barn erkände byråerna äntligen att det fanns en farosignal cirka 6 veckor senare, den 23 juni 2021 vid ACIP-mötet. Här är de fantastiska data som CDC avslöjade för sin rådgivande kommitté.

Jag har hittat CDC: s Dr. Tom Shimabukuro här där följande bild presenterades på 1 timme och 25 minuter. Han börjar sitt föredrag om myokardit vid 1 timme och 17 minuter. Anledningen till att det finns relativt få ungdomar (men fortfarande över 2 miljoner pojkar i åldern 12-17 år) är att vaccinet endast godkändes för 12-15-åringar 32 dagar innan dataavstängningen. Under dessa 32 dagar skulle ungdomarna ha behövt få båda sprutorna (med minst 3 veckors mellanrum) OCH utvecklat symtom på myokardit och fått en VAERS-rapport som sedan lagts in i systemet av en entreprenör, för att kvalificera sig som ett fall efter dos 2 i diagrammet nedan.

Det är märkligt att CDC inte separerade 12-15-åringarna från 16-17-åringarna som hade tillstånd att få vaccin 6 månader tidigare (den 11 december 2020 för Pfizer-sprutan).

Under tiden väntade israelerna med att publicera sina data (i New England Journal) till december 2021. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2109730

Jag tror att en tonåring som fick Pfizer- eller Moderna COVID-vaccinet i maj eller före 23 juni 2021 och utvecklade myokardit skulle ha en mycket intressant rättegång.

Tillägg. Läsaren Geoff Wexler påpekade just att Ralph Baric visste för 31 år sedan att en coronavirusinfektion hos kaniner orsakade myokardit.

Michael Nevradakis berättade den här historien i The Defender mycket mer sammanhängande än jag. Här är den:

Ursprungligen publicerad på Meryl’s COVID Newsletter

Suggest a correction

Similar Posts