| |

Elektromagnetisk strålning och trådlöst

Vårt mål är att förse allmänheten med den information de behöver för att göra en välgrundad bedömning av trådlös teknik och annan teknik som avger strålning. Vi hoppas kunna ge enskilda personer möjlighet att förespråka miljöer som är gynnsamma för människor, med barnens bästa, hälsan och miljön i åtanke.

Hitta de senaste nyheterna och The Defenders artiklar om trådlös teknik och annan teknik som avger elektromagnetiska fält, inklusive 5G, från USA och resten av världen HÄR.

Läsmer om hälso- och miljöeffekterna av EMF, de myndigheter som fastställer gränsvärden och den bakomliggande fysiken för elektromagnetisk strålning (EMR) och trådlös teknik HÄR.


Signstop5g.eu-kampanjen stöds av CHD Europe.

Stop 5G – Stay Connected but Protected

Hundratals vetenskapliga studier visar på skador på liv långt under de nuvarande gränsvärdena för strålning och med 5G kommer dessa skador att öka betydligt. Dessutom kommer vi att få se en kraftigt ökad energiförbrukning, utarmning av sällsynta mineraler och allvarliga intrång i vår integritet.

Vårt mål är att vara skyddade när vi är uppkopplade. Vårt mål är rättvisa och hållbara uppkopplingsmöjligheter. Vi ber EU att ta fram regler som skyddar vår hälsa, natur, miljö och integritet.

Läs mer om initiativet och kampanjen här.

Suggest a correction

Similar Posts