| |

Oredigerat: EU:s dolda avtal med Pfizer-BioNTech

Ett nyligen utfärdat domstolsbeslut om att offentliggöra de sydafrikanska upphandlingskontrakten för covid-19-vaccin har orsakat uppståndelse i sociala medier och väckt förhoppningar om att några av de hemliga klausulerna som erbjuder särskilt skydd för tillverkare äntligen kan avslöjas. Den rumänska ledamoten av Europaparlamentet Cristian Terhes, som länge har kritiserat Ursula von der Leyen och EU-kommissionen för att publicera kraftigt redigerade versioner av EU:s egna upphandlingskontrakt, hyllade domen i en tweet som en ’enorm seger för öppenhet och ansvarighet’ och pekade särskilt på införandet av det viktiga ’Pfizer’-avtalet bland de dokument som ska släppas.

Men varför denna uppståndelse? EU:s eget upphandlingskontrakt eller Advanced Purchase Agreement (APA) med konsortiet bestående av Pfizer och det tyska företaget BioNTech har funnits tillgängligt online i oredigerad form i över två år nu: mer exakt sedan april 2021, strax efter vaccinutrullningen. Den innehåller verkligen hårresande klausuler, som utan tvekan skulle ha framkallat massivt motstånd och ’vaccintveksamhet’ om de hade varit mer allmänt kända.

Tänk till exempel på följande klausul från artikel 1.4 i beställningsformuläret för vaccin som bifogas APA: ’Den deltagande medlemsstaten bekräftar vidare att vaccinets långsiktiga effekter och effektivitet för närvarande inte är kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som för närvarande inte är kända.’ (Se hela stycket nedan.) Hur många européer skulle ha skyndat sig att ta vaccinet eller ens samtyckt till att ta det om de hade vetat det?

A screenshot of a medical form

Description automatically generated

Bildtext:

  1. Den deltagande medlemsstaten erkänner att vaccinet och material som rör vaccinet, samt deras komponenter och beståndsdelar, utvecklas snabbt på grund av de akuta omständigheterna i covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållandet av vaccinet till de deltagande medlemsstaterna inom ramen för förhandsöverenskommelsen. Den deltagande medlemsstaten erkänner vidare att vaccinets långsiktiga verkan och effektivitet för närvarande inte är kända och att det kan finnas biverkningar av vaccinet som för närvarande inte är kända. I den mån det är tillämpligt erkänner den deltagande medlemsstaten vidare att vaccinet inte skall serialiseras. (slut på bildtext)


Men det visste de inte. För här är hur samma stycke ser ut i den redigerade versionen av APA som publicerats av Europeiska kommissionen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Denna klausul om ’erkännande’ i beställningsformuläret – ett erkännande av att tillverkarna varken visste om vaccinet var säkert eller om det var effektivt, i varje fall inte på lång sikt – tillkommer utöver de klausuler som redan ger tillverkarna extremt långtgående skadestånd i avsnittet om skadestånd i själva avtalet. Se t.ex. utdraget ur artikel I.12.1 nedan.

A yellow text on a yellow background

Description automatically generated

Bildtext: 1.12 SKADESTÅND 1.12.1 Kommissionen förklarar på de deltagande medlemsstaternas vägnar att användningen av vacciner som framställs inom ramen för detta förhandsavtal kommer att ske under epidemiska förhållanden som kräver sådan användning, och att administreringen av vacciner därför kommer att ske på de deltagande medlemsstaternas eget ansvar. Varje deltagande medlemsstat ska därför ersätta och hålla avtalsparten, deras dotterbolag, underleverantörer, licensgivare och underlicenstagare samt deras tjänstemän, direktörer, anställda och andra ombud och företrädare (tillsammans de ”ersättningsberättigade personerna”) skadeslösa från och mot alla uppkomna skulder, uppgörelser enligt artikel 1.12. 6, och skäliga direkta externa juridiska kostnader som uppkommit vid försvar av Tredjepartsanspråk (inklusive skäliga advokatarvoden och andra kostnader) avseende skada, skadestånd och förluster enligt definitionen i artikel I.12.2 (tillsammans ”Förlusterna”) som uppkommit genom eller i samband med användning och distribution av Vaccinerna inom den Deltagande medlemsstatens jurisdiktion i ifrågavarande fall. Denna artikel I.12 gäller för förluster som uppkommer från eller relaterar till vaccinerna (slut på bildtext)

Med ”uppdragstagaren” avses enligt första sidan i APA Pfizer och BioNTech gemensamt.

Så här ser samma passage ut i den redigerade versionen av avtalet som publicerats av Europeiska kommissionen.

A close-up of a text

Description automatically generated

Bildtext:
1.12.1 Kommissionen förklarar på de deltagande medlemsstaternas vägnar att användningen av vacciner som framställs inom ramen för detta förhandsavtal kommer att ske under epidemiska förhållanden som kräver sådan användning, och att administreringen av vacciner därför kommer att ske på de deltagande medlemsstaternas eget ansvar. (slut på bildtext)

Så här ser hela sidan ut.

A document with text on it

Description automatically generated

Och följande sida.

A white rectangular object with a black background

Description automatically generated with medium confidence

Bortsett från den första meningen har faktiskt hela avsnittet om skadestånd, som omfattar nästan tre hela sidor text, redigerats i den version av APA som publicerats av kommissionen. Se sidorna 24-26 här.

Det är dessa omfattande redigeringar som Cristian Terhes och andra vaccinkritiska ledamöter i Europaparlamentet har fokuserat på. Terhes har kritiserat Ursula von der Leyen och kommissionen för deras brist på öppenhet, och har gjort det till en regel att teatraliskt hålla upp mörkade sidor av avtalet under plenarsammanträden. (Se till exempel här, från oktober 2022.)

Men om den oredigerade versionen ändå fanns tillgänglig, varför hänvisade Terhes och hans kollegor inte också till den: dvs. till det faktiska innehållet i de passager som doldes? Och hur kommer det sig att den oredigerade APA:n och de uppenbart explosiva bestämmelser den innehåller inte blev mer kända?

Cristian Terhes och de andra parlamentsledamöterna måste själva svara på den första frågan. Om de inte kände till att det oredigerade dokumentet fanns tillgängligt fick de kännedom om det i september 2022: nämligen av den nuvarande författaren i ett tweet-svar till Cristian Terhes som Terhes i sin tur svarade på.

Men svaret på den senare frågan – varför förekomsten av den oredigerade APA:n inte har blivit mer känd – är kanske mer fascinerande och verkar ha något att göra med den form av smygcensur eller ”synlighetsfiltrering” som sedan dess har blivit normen just på Twitter.

I juli 2022, efter att ha snubblat över det oredigerade avtalet, publicerade jag en tråd om det på Twitter, som snabbt blev viral med ett litet kontos mått mätt och fick hundratals retweets och likes och slutligen, enligt Twitters egna mätningar, drygt 100 000 impressions. Jag inledde tråden med samma erkännande av vaccinets okända effekt och säkerhet som lyfts fram ovan.

Bildtext: Robert Kogon (tidigare ”Esprit de Voltaire”) @FOV1694 1/ Från den beställningsblankett för vaccin som bifogats förhandsavtalet om inköp (APA) mellan EU-kommissionen och BioNTech-Pfizer. Notera också den sista meningen om icke-serialisering.

4. Den deltagande medlemsstaten erkänner att Vaccine och material som rör vaccinet, och deras komponenter och beståndsdelar, utvecklas snabbt på grund av de akuta omständigheterna i covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållandet av vaccinet till de deltagande medlemsstaterna inom ramen för förhandsavtalet om upphandling. Den deltagande medlemsstaten erkänner vidare att vaccinets långsiktiga verkan och effektivitet för närvarande inte är kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som för närvarande inte är kända. Den deltagande medlemsstaten bekräftar vidare, i den mån det är tillämpligt, att vaccinet inte skall serialiseras. (slut på bildtext)

Den 11 september 2022 citerade jag denna tråd i det ovan nämnda tweet-svaret till Cristian Terhes och frågade honom varför han visade redigerade kopior av EU-avtalen när de oredigerade dokumenten fanns tillgängliga. Terhes svar var att ifrågasätta äktheten hos det oredigerade dokumentet. ”Ingen kan bekräfta att dessa oredigerade versioner är de riktiga”, skrev han.

Men Pfizer-BioNTech-kontraktet flöt inte bara mystiskt omkring på nätet och det publicerades inte av någon obskyr konspirationswebbplats. Det publicerades i stället av det italienska public service-bolaget RAI. RAI är den italienska motsvarigheten till BBC.

Den ursprungliga RAI-artikeln från den 17 april 2021 med titeln ’Here Are the ”Secret” Pfizer and Moderna Contracts for the Anti-Covid Vaccines’ finns tillgänglig här. Artikeln innehåller länkar till både Pfizer-BioNTech- och Moderna-kontrakten.

Pfizer-BioNTech-kontraktet har sedan dess varit tillgängligt på RAI:s server här. (Observera att när jag först twittrade kontraktet i juli 2022 blev det tillfälligt otillgängligt, kanske för att den resulterande trafiken var större än vad servern kunde hantera.)

Fyra dagar efter publiceringen av RAI-artikeln, den 21 april, meddelade dessutom den spanska dagstidningen La Vanguardia, Spaniens tredje största tidning sett till antalet läsare, att den hade kommit över det oredigerade Pfizer-BioNTech-kontraktet – förmodligen helt enkelt genom att ladda ner det från RAI:s webbplats! – och publicerade en artikel med rubriken ’Avtalet med Europeiska kommissionen befriar Pfizer från ansvar.’

Även om La Vanguardia, till skillnad från RAI, inte publicerade avtalet som sådant, publicerade man foton av utvalda sidor, inklusive ett foto av första sidan i det avsnitt om skadestånd som jag lyfte fram ovan, som man på samma sätt kontrasterade mot den redigerade version som kommissionen hade publicerat.

Several papers with text overlay

Description automatically generated

Samma dag publicerade ingen mindre än Reuters också en artikel om det läckta avtalet, med hänvisning till La Vanguardias scoop (även om scoopet i själva verket var RAI:s). Reuters undvek dock diskret att nämna frågan om skadestånd och fokuserade bara på priset på vaccinet. (Se ’Läckt EU-Pfizer-kontrakt visar att priset för COVID-vacciner sattes till 15,5 euro per dos’ här.)

Så för tre stora europeiska medier, RAI, La Vanguardia och Reuters, var det ingen fråga om dokumentets äkthet när det först dök upp i april 2021 – och innan det återigen föll i glömska. Under tiden har Norman Fenton för övrigt också kommit över den ovan citerade beställningsblanketten från APA via en slovensk FOI-förfrågan, vilket ger ytterligare bekräftelse på dokumentets äkthet, förutsatt att det verkligen skulle behövas.

Men det som var särskilt märkligt med min Twitter-interaktion med Cristian Terhes är vad som hände efter den. Nästan omedelbart efter att jag flaggat för den oredigerade APA:n som svar på Cristian Terhes tweet drabbades mitt Twitter-konto av ett skuggförbud. Så här såg resultatet av mitt shadowban-test ut nästa dag.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bildtext: Förbud mot sökförslag.

Inget sökförbud.

Vi kunde inte testa av tekniska skäl.

Svarsdeboostning upptäckt. Tweeten vi hittade fanns i avsnittet för stötande tweets.

På den tiden, under det gamla Twittersystemet, var skuggförbud fortfarande ett slags status, som enkelt och exakt kunde verifieras genom skuggförbudstester online (eller till och med av användarna själva genom att söka efter sina egna tweets när de var utloggade från sina konton).

Dessutom meddelade några andra Twitter-användare mig att de inte kunde gilla eller retweeta mitt svar. Se till exempel nedan. Liknande feedback i samma anda finns inte längre tillgänglig eftersom Twitter permanent har stängt av författarens konto.

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

Bildtext: Bara så du vet, Twitter vänder på ”likes” på dina tweets.

Detta var inte så ovanligt i sig. Vi minns att tweets som betecknades som ’vilseledande’ under den gamla regimen inte kunde gillas eller retweetas. Men vad var det som var ’vilseledande’ med min tweet? Och, för att komma till saken, den var just inte märkt som sådan. Ändå verkade den – i smyg – vara föremål för liknande slags restriktioner.

Därefter sjönk engagemanget för mina svarstweets som citerade tråden i allmänhet, ibland dök de upp igen, men fortfarande till mindre än hälften av den tidigare nivån, innan de trendade ner till i huvudsak, och uppenbarligen permanent, obefintliga under den nya Twitter-regimen. Nedanstående graf över relevant engagemang (likes retweets) före och efter datumet för interaktionen med Terhes illustrerar detta. Den inkluderar endast tweets där jag använde ordet ’unredacted.’

A graph with blue line

Description automatically generated

Att begränsa engagemanget är fortfarande mycket vanligt på nya Twitter/’X’, vilket ’X’ VD Linda Yaccarino gärna medger och som kan ses i nedanstående utdrag om ’Tweet-level enforcement’ från X ’Help Center ’ De åtgärder som vidtas för att minska tweetarnas synlighet verkar faktiskt vara mer omfattande nu än under den gamla regimen. (’Vilseledande’ tweets kan till exempel citeras.)

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

Bildtext: Begränsa Tweetens synlighet: Vid behov begränsar vi räckvidden för Tweets som bryter mot våra policyer och skapar en negativ upplevelse för andra användare genom att göra Tweeten mindre upptäckbar på Twitter. Detta kan omfatta följande: – utesluta Tweeten från sökresultat, trender och rekommenderade meddelanden – ta bort Tweeten från tidslinjerna För dig och Following – begränsa Tweetens upptäckbarhet till författarens profil – rangordna Tweeten lägre i svar – begränsa likes, svar, Retweets, Citera Tweets, bokmärken, dela, pin to profile, eller Redigera Tweet (slut på bildtext)

Men till skillnad från det gamla Twitter, som i regel lät användarna veta när åtgärder vidtogs mot en viss tweet, publicerar ’X’ inte längre detta faktum.

Intressant nog medger ’Help Center’ också att sådana åtgärder kan vidtas som svar på en ’giltig juridisk begäran från en auktoriserad enhet i ett visst land.’ Vem vet vad en ’giltig juridisk begäran’ är. Men förmodligen skulle EU-kommissionen räknas som en sådan ’auktoriserad enhet’ – särskilt eftersom kommissionen är utsedd till den ultimata tillsynsmyndigheten för yttrandefrihet på nätet enligt EU:s lag om digitala tjänster. (Se till exempel här, här och här.)

I vilket fall som helst är den part som har det mest uppenbara intresset av att undertrycka den oredigerade APA:n naturligtvis den part som redigerade dokumentet i första hand: Europeiska kommissionen. Det är inte svårt att föreställa sig varför kommissionen skulle vilja, så att säga, ’gömma’ den igen.

Begränsade gamla Twitter synligheten för den oredigerade APA:n på begäran av EU-myndigheter? Fortsätter nya Twitter/’X’ att göra det idag?

Ursprungligen publicerad av Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts