| |

Par som befarar att mobilmast stör pacemaker vinner rätt att intervenera i stämning mot AT&T

Barbara och Everett Knudson har vunnit rätten att intervenera i en federal stämningsansökan som AT&T lämnat in mot staden Walla Walla, Washington, efter att stadstjänstemän avslagit telekomjättens ansökan om att bygga ett 20 meter högt mobiltorn bakom en kyrka.

Två invånare i Walla Walla, Washington, vann rätten att intervenera i en stämningsansökan som AT&T lämnat in mot Walla Walla i en federal domstol efter att stadstjänstemän avslagit telekomjättens ansökan om att bygga ett 20 meter högt mobiltorn bakom en kyrka.

Tjänstemännen i Walla Walla hävdade att AT&T:s ansökan inte uppfyllde de krav som ställs i stadens lagstiftning. De sade också att de har hört från sina väljare att mobiltornet utgör en brandrisk och inte hör hemma i ett bostadsområde.

Barbara Knudson, en pensionerad byggnadsentreprenör, och hennes man Everett, en pensionerad VD och elektriker, äger fastigheter bredvid Blue Mountain Community Church där AT&T vill uppföra tornet.

Knudsons säger att om AT&T bygger tornet kommer de att tvingas lämna sitt hem sedan 38 år eftersom den radiofrekventa strålningen (RF) från tornet skulle äventyra deras hälsa, särskilt Everetts.

Everett, 78 år, fick en hjärtinfarkt och stroke för 10 år sedan, vilket ledde till svår hjärtsvikt och arytmier som gör att han riskerar att få en ny stroke.

Han är nu helt beroende av en pacemaker. Han begränsar sin exponering för RF-strålning eftersom den kan störa hans pacemaker, säger Barbara till The Defender.

”Min man var elinstallatör och förstår sig på dessa strukturer och vad de avger”, säger hon, ”Om hans pacemaker av någon anledning inte fungerar kommer han inte att ha några hjärtslag och kommer att dö inom några minuter.”

Everetts situation är potentiellt livshotande. Men enligt federal lagstiftning – inklusive Telecommunications Act från 1996 – är lokala myndigheter förbjudna att beakta miljöeffekterna av RF-strålning, inklusive hälsoeffekter, av ett föreslaget trådlöst projekt så länge projektet uppfyller Federal Communication Commissions-regler om RF-utsläpp.

Med andra ord kan Knudsons inte basera en stämningsansökan mot AT&T på argumentet att telecom-masten äventyrar Everetts hälsa eller skadar miljön. Därför använder de andra juridiska argument – inklusive hur det föreslagna mobiltornet utgör en brandrisk – i ett försök att hindra AT&T från att bygga tornet.

Timothy Donaldson, advokaten som företräder Walla Walla i stämningsansökan, lämnade in en affidavit till U.S. District Judge Stanley A. Bastian till stöd för Knudsons ansökan om att få intervenera i målet. Domare Bastian beviljade tidigare denna månad ansökan, trots AT&T:s begäran om att domstolen skulle hålla Knudsons utanför rättegången.

Fallet går till rättegång den 12 november.

AT&T bad domstolen om en fastställelse och ett föreläggande – vilket innebär att telekomjätten vill att domaren ska tala om för staden att den inte kan stå i vägen för AT&T:s planer på att bygga mobiltornet.

AT&T hävdar att Telecommunications Act från 1996 inte tillåter lokala myndigheter att blockera sådana trådlösa projekt på grund av ”rikstäckande mål att främja utbredd tillgänglighet av avancerade, tillförlitliga trådlösa tjänster”.

Staden vidhåller att det trådlösa företagets ansökan om mobilmasten inte uppfyller stadens regelverk.

I ett brev till Blue Mountain Community Church förklarade Knudsons sin oro över att bli bombarderade dygnet runt med RF-strålning från den mobilmast som kan komma att byggas på deras gräsmatta.

Kyrkan svarade att de bara hyr fastigheten och inte har något ansvar för vad som placeras på den, berättar Barbara.

Det är inte offentligt känt hur mycket pengar AT&T erbjuder kyrkan för att få använda gräsmattan, tillägger hon.

Mobilmasten skulle påverka värdshusgäster och dagisbarn

Det är inte bara Everetts hälsa som Knudsons befarar kommer att skadas av mobilmasten. Kyrkan driver ett daghem med cirka 100 barn. Deras lekplats skulle ligga cirka 200 meter från masten.

”Många av dessa barn får socialbidrag och väldigt få daghem accepterar dem, så dessa mammor tvingas fortsätta att skicka sina barn dit även om de är oroliga” för hur exponeringen för RF-strålning kan påverka barnens utveckling och hälsa.

Barbara och Everett driver också ett Bed & Breakfast på en gammal bondgård, Inn at Blackberry Creek, mindre än 500 meter från den föreslagna mobilmasten.

Om AT&T får som de vill kommer Inn at Blackberry Creek att stängas, säger Barbara och påpekar att många av gästerna kämpar med cancer och hjärtproblem.

”Vårt värdshus är som att vara på landet mitt i stan, så den avslappnade atmosfären och trädgårdarna lockar folk”, säger Barbara. ”Vi kan inte i god tro välja att inhysa människor som litar på en säker miljö och sedan inte får det.”

Värdshusets miljö – som omfattar en betesmark med bäckar, björnbär och en mängd vilda djur som rådjur, kalkoner, hägrar, hökar och många sångfåglar – skulle förändras för alltid om en enorm mobilmast byggdes bredvid.

Värdshuset överlevde den ekonomiska oron efter 11 september, nedgången i ekonomin 2008 och Covid-19. ”Nu tornar mobilmasten upp sig över oss”, säger hon. ”Vi kommer att kämpa emot, men det här är verkligen en kamp mot ett företag som omsätter flera miljarder dollar. Men om vi inte kämpar mot dem kommer mobilmasten garanterat att byggas.”

”En gigantisk grön toalettborste

Knudsons intervention i stämningsansökan är den senaste vändningen i en rättslig strid mellan AT&T och Walla Walla om telekomjättens ansökan om tillstånd för villkorad användning – inlämnad den 7 november 2022 – för att bygga masten på Blue Mountain Community Church:s mark.

När invånarna i Walla Walla först fick höra talas om AT&T:s planer mobiliserade de sig snabbt för att informera sig själva och andra om mobilmastens möjliga påverkan på miljö, deras hälsa och deras fastighetsvärden.

”Vi ägnade ett år åt att gå på kommunfullmäktigemöten två gånger i månaden och tala om det här”, säger Barbara. ”Vi fick snabbt höra att hälsa och säkerhet inte skulle beaktas vid placeringen av masten.”

Mer än ett dussin invånare protesterade mot mobilmasten under en offentlig utfrågning den 21 september 2023 och sa att mobiltornet skulle bli ett ovälkommet landmärke över deras naturligt skogsklädda grannskap, rapporterade Walla Walla Union-Bulletin.

I november 2023 avslog stadens hearing examiner – en professionell person som anlitas för att besluta om tillstånd för markanvändning i delstaten Washington – AT&T:s ansökan och noterade att företaget inte hade letat tillräckligt efter andra möjliga platser för sin mast.

Utredaren invände också mot AT&T:s föreslagna ”stealth”-design som skulle dölja tornet som ett tallträd. ”Det ser verkligen inte ut som ett naturligt träd som smälter in i den omgivande miljön”, skrev han.

Barbara håller med. ”Det kommer att resa sig över vår skog som en gigantisk grön toalettborste 35 meter över den befintliga trädgränsen”, säger hon, ”och det kan växa ytterligare 20 meter ut och upp inom ett år enligt federala lagar.”

Blue Mountain Community Church sålde en annan del av sin mark till en byggherre som planerade ett bostadsområde intill den föreslagna masten. Kyrkan berättade inte för byggherren att man hade hyrt ut en annan del av sin egendom till AT&T för den föreslagna mobilmasten.

Att ha en mobilmast som tornar upp sig över bostäderna i slutet av en återvändsgränd kan göra vissa – om inte alla – av tomterna osäljbara, säger Barbara. ”Det finns en pågående stämning som väntar på resultatet av denna stämning för bedrägligt döljande av ett väsentligt faktum i en fastighetstransaktion.”

Tornet utgör en brandrisk

Enligt Barbara skulle AT&T:s föreslagna mobilmast skapa en stor brandrisk.

”Vi har redan haft en brand i det här området för 15 år sedan som brände en del av trädgränsen och knäckte huvudkraftledningen som går bredvid och bakom där mobilmasten ska stå.”

Kraftledningen som gick av fick träd att börja brinna över 300 meter bort, säger hon.

Den föreslagna platsen för masten omges på fyra sidor av kyrkan och daghemmet, befintliga bostäder och ett föreslaget bostadsområde. ”Det tar ganska lång tid att stänga av strömmen och den närmaste brandposten ligger över 800 meter bort”, säger Barbara.

I över ett år har oroliga invånare demonstrerat framför kyrkan varje söndag med skyltar med fraser som ”Inga mobilmaster över våra barn”. De planerar att fortsätta med detta fram till rättegången den 12 november, säger Barbara.

Hur är det med hälsa och miljö?

Barbara tycker att det är oroande att mobiloperatörer som AT&T förnekar allt ansvar för hur de kan påverka människors hälsa och miljön.

”Den stora röda flaggan i allt detta”, säger hon, ”är uttalandet i AT&T:s ansökan som citerar federal lag som säger att hälsa och miljö inte kan beaktas i denna ansökan.”

Med andra ord kan städer inte lagligt använda argumentet att ”denna mobilmast kommer att skada människors hälsa och miljön” för att neka en ansökan.

Barbara anser att den lagen måste ändras.

Hälsa och miljö är ”fundamenten” i ett bra byggprojekt. ”Att utesluta dem och skydda mobilföretagen från ansvar har gjort det möjligt för dessa företag att löpa amok och inte visa någon empati eller omtanke för dem som bor nära dessa master”, säger hon.

Detta är långt ifrån en sund affärsplan för något företag och det ”är verkligen inte god byggnadssed att tillåta skada på andra utan att bry sig”, säger hon.

AT&T:s advokater har inte svarat på The Defenders begäran om kommentarer.

Donaldson, stadsadvokat för Walla Walla, har inte heller svarat på The Defenders begäran om en kommentar.

Suggest a correction

Similar Posts