9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

Forskning visar att 5G radiofrekvent strålning kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, säger nio oberoende experter inom området radiofrekvent strålning som publicerat en ny peer-reviewed artikel.

Bild av wirestock på Freepik

Forskning visar att 5G radiofrekvent (RF) strålning kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, enligt nio oberoende experter inom området RF-strålning.

I en peer-reviewed artikel som publicerades förra veckan i Annals of Clinical and Medical Case Reports uppmanar experterna myndigheterna att lyssna på det vetenskapliga samfundet för radiofrekvent strålning genom att fastställa ett ”striktare regelverk” för radiofrekvent strålning och genom att stoppa utbyggnaden av 5G-teknik – inklusive smarta mätare och 5G-mobilmaster – tills ett team av ”kvalificerade vetenskapsmän som är oberoende av industrin” granskat riskerna med tekniken.

”Situationen är absurd”, säger Mona Nilsson, vd för Stiftelsen för strålskydd och huvudförfattare till artikeln.

Trots att de två första studierna som någonsin publicerats om 5G:s effekter på människor och djur rapporterade om allvarliga negativa hälsoeffekter har myndigheter och telekomföretag fortsatt att placera ut 5G-mobilmaster och smarta mätare på och runt människors hem, säger Nilsson till The Defender.

Dr Lennart Hardell, en ledande forskare inom cancerrisker av strålning och medförfattare till artikeln, säger till Defender: ”Jag tycker att det är dags att föra en etisk diskussion”.

”Vilken typ av samhälle ska vi ha?” frågar Hardell, en onkolog och epidemiolog vid Environment and Cancer Research Foundation som har skrivit mer än 100 artiklar om icke-joniserande strålning.

”Är det verkligen så att regeringen kan utsätta människor för farliga föroreningar i deras egna hem utan att man fly från det?” frågar han.

Ur etisk synvinkel är detta en mycket problematisk samhällssituation, säger Hardell.

Så mycket forskning och ”ändå händer ingenting”

Hardell, Nilsson och deras medförfattare är ledare för oberoende organisationer i Norge, Sverige, Danmark och Finland som fokuserar på RF-strålning.

De säger att den första studien om 5G:s effekter visade att människor upplevde en uppsjö av symtom – inklusive allvarliga sömnstörningar, yrsel, hudbesvär, koncentrationssvårigheter, tinnitus, försämrat korttidsminne, förvirring, trötthet, tendens till depression, symtom från hjärta och lungor samt hjärtklappning – dagar efter att en 5G-mobilmast installerats ovanför deras lägenheter.

Den andra 5G-studien visade att råttor som utsattes för 5G hade en ökad förekomst av skador på neuroner och ökad oxidativ stress i hjärnan.

Dessa effekter kan så småningom leda till degenerativa hjärnsjukdomar, såsom demens, Alzheimers och andra neurologiska sjukdomar, säger författarna.

Nilsson säger att det finns många tidigare studier som visar på skadliga effekter av RF-strålninghjärnan och nervsystemet.

Enligt en sammanställning av Henry Lai, Ph.D., professor emeritus i bioteknik vid University of Washington, påvisade 244 studier mellan 2007 och 2022 negativa neurologiska effekter av RF-strålning, säger Nilsson.

”Vi har så mycket forskning och vi har så många forskare som höjer sina röster högre och högre – och ändå händer ingenting eftersom de institutioner som har påverkat myndigheterna … är fångade av industrin”, säger Nilsson.

Hardell och Rainer Nyberg, doktor, professor emeritus i utbildning och välfärdsstudier vid Åbo Akademi-universitetet i Finland och medförfattare till artikeln, lanserade 2017 uppropet the 5G Appeal, som uppmanar beslutsfattare att stoppa utbyggnaden av 5G på grund av risken för allvarliga konsekvenser för människors hälsa tills riskerna har undersökts av forskare utan kopplingar till industrin.

Fram till den 10 januari hade 430 läkare och forskare från hela världen undertecknat 5G Appeal.

Trots den ackumulerade vetenskapliga bevisningen för skadliga effekter ”fortsätter myndigheterna att ignorera de ökande bevisen för tydliga risker”, skriver författarna i sin artikel.

Tillsynsmyndigheterna hävdar att nuvarande riktlinjer är tillräckliga för att skydda människor från skador. Men de förlitar sig på en ”begränsad grupp experter” – som inte är representativa för det vetenskapliga samfundet i stort – som stöd för den ståndpunkten, enligt författarna.

Dessutom har majoriteten av dessa experter ”kopplingar till telekomföretagen”, enligt författarna.

Vad krävs för att lösa problemet?

Författarna menar att det snarast behövs en ny kommitté, bestående av kvalificerade vetenskapsmän som är oberoende av branschen, för att göra en grundlig och vetenskaplig utvärdering av 5G.

Fram till dess måste 5G-utbyggnaden stoppas”, säger de.

Läs hela artikeln på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts