| |

”Så om du inte gillar Klaus Schwabs konspiration, låt oss starta en konspiration!”

I ett återbesök i Del Bigtrees program THE HIGHWIRE gav den tidigare amerikanska regeringstjänstemannen och investmentbankiren Catherine Austin Fitts, idag ordförande för investeringsrådgivningsföretaget Solari.Inc och frihetsförespråkare, en fantastisk och målande redogörelse för vad hon kallar ett ”insider mot outsider” spel. Fitts syftar på det pågående övertagandet av världen av USA:s och de globala eliterna, som enligt Fitts, har fattat ”ett kommandobeslut om att använda avancerad teknik utvecklad under de senaste 50 åren för att dramatiskt konsolidera kontrollen” eftersom de har ”gett upp” på den allmänna befolkningen.

Catherine Austin Fitts, som nyligen valdes till styrelseledamot i Children’s Health Defense Europe, talar ingående om hur statliga regleringar har använts till förmån för ”insiders” för att med kriminella ekonomiska medel genomföra ”en statskupp”:

    Så vi tillkännager att vi har en pandemi. Sedan meddelar vi att de små företagen måste stänga, men att de stora företagen kan hålla öppet eftersom de är nödvändiga. Så om du är en insider är ditt företag viktigt. Och om du är utanför är din verksamhet inte nödvändig. Och det sätt på vilket detta utvecklats bokstavligen stad för stad är att alla mina kunder på ett litet företag plötsligt måste gå till det stora företaget, och det bidrar till att driva upp aktiemarknaden eftersom det stora företaget är ett börsnoterat företag. Så du stänger tio små företag och alla går till Costco eller Walmart eller till det stora företaget som tillåts hålla öppet. Och du… Alla dessa företag vinner dramatiska marknadsandelar över en natt tack vare regeringens politik.
    Catherine Austin Fitts

Men som Fitts förklarar är övertagandet inte bara utformat för att göra befolkningen fattigare:

    ”Eftersom denna centraliserade grej, som är beroende av fullständig kontroll… Jag menar, vi talar om att återgå till slaveri. Och om du tror att det är ett problem att de kommer för att ta ditt hus, vänta tills de kommer för att ta dina barn!”.
    Catherine Austin Fitts

Den moderna tekniken gör det möjligt att återgå till ett slaverisystem, den ”mest lönsamma investeringen i historien”, enligt Fitts, som bara övergavs eftersom det hade blivit omöjligt att nå total säkerhet i den gamla slavhandelsekonomin. ”Nu, med digital teknik, kan man uppnå fullständig säkerhet. Och med moderna medier och telekommunikationer kan man använda fullständig säkerhet på ett sätt som gör att man dramatiskt kan påverka vad de tänker och deras beteende. (…) De har fått bettet mellan tänderna av vad de kan uppnå globalt och de har inget tålamod kvar i hanteringen av allmänheten.”

Men Catherine Austin Fitts är långt ifrån deprimerad av detta. Det är dock, säger hon, viktigt att ”stoppa den här konspirationsgrejen”. Med detta syftar hon på en missuppfattning hos allmänheten om konspirationer:

    ”Jag upptäckte att någon hade övertygat allmänheten att förringa konspirationer eftersom det skulle göra dem maktlösa, och då skulle de inte konkurrera om att köpa och kontrollera marken, eller konkurrera om att köpa och kontrollera de statliga lagstiftarna. Med andra ord, du vet, hela den här grejen med konspirationer är att få oss att ge upp spelet. Så om du inte gillar Klaus Schwabs konspiration, låt oss starta en konspiration!”
    Catherine Austin Fitts

För att komma in i spelet och starta en konspiration, förklarar Catherine Austin Fitts, är det viktigt att ”vara helt öppen”, sluta se på tv (lossa Teknologins grepp) och använda tiden för att ”gå samman” med grannar för att planera hur man kan skapa en lokal matklubb, till exempel, eller hur man kan ”få en anständig sheriff vald som kommer att vara hederlig (…) Det finns tusen sätt att göra det på”, säger Fitts.

Det viktigaste är dock att ta hand om hälsan. Fitts: ”Så först måste du bli riktigt kunnig i att ta hand om din familjs hälsa och hur du investerar dina pengar för att hålla dig frisk”.

Både Catherine Austin Fitts och Del Bigtree avslutar med att framhålla betydelsen av Robert F. Kennedy jr:s bok ”The Real Anthony Fauci” för att förstå det bedrägliga beteendet hos statliga myndigheter som under lång tid har varit medskyldiga genom attt främja privata intressen som investerat i både läkemedels- och teknikindustrin, i stället för att agera i allmänhetens intresse, vilket är deras raison d’etre.

Vad gäller uppgiften att bli kunnig om hälsa: Children’s Health Defense och CHD Europe webbplatser är bra platser att börja på, eller hur?

Catherine Austin Fitts on The Highwire with Del Bigtree #265
Suggest a correction

Similar Posts