Folkets proklamation

Vi, undertecknade, motsätter oss G20-ledarnas deklaration från Bali, som en grov kränkning av nationell suveränitet, individuell frihet, hälsofrihet, personlig integritet och rätten att resa.

7 784 underskrifter totalt

7 581 enskilda personer

110 offentlig-anställda

93 organisationer

Folkets proklamation av motstånd mot G20-ledarnas deklaration från Bali

Vi, undertecknade, proklamerar vårt motstånd mot G20-ledarnas deklaration på Bali, som en grov kränkning av nationell suveränitet, individuell frihet, hälsofrihet, personlig integritet och rätten att resa.

G20-deklarationen avser:

 • Globala digitala vaccinpass och digitala ID-handlingar kopplade till globala digitala hälsonätverk för att resa
 • Digitala centralbanksvalutor (CBDC) för att spåra och kontrollera inköp och beteende
 • Upptrappad övervakning och censur av internet under förevändning av ”desinformation”
 • Utökad global styrning genom en trojansk häst i form av en biosäkerhetsapparat
 • ”Reformer” inom livsmedelsproduktion och distribution som kommer att skada småbönder och diktera vilka livsmedel vi får äta

Vi uppmanar alla folkvalda att ta ställning för ”vi folket” och offentligt fördöma detta senaste försök från den globala eliten att främja sin dystopiska vision om en teknofeodal stat med oss som digitalt märkta undersåtar.

Bakgrund:

Den 15-16 november 2022 träffades en utvald grupp av otänkbart rika företagsledare och högt uppsatta politiska tjänstemän på Bali för den årliga G20-konferensen med planer på att kartlägga deras globala ambitioner att bygga ett internationellt system för teknokratisk efterlevnad och kontroll.

Målen för detta globala system beskrivs i detalj i den 59-sidiga 2022 G20 Bali Update och sammanfattas i G20 Bali Leaders’ Declaration.

Mötet kulminerade med att ledarna för världens 20 största ekonomier undertecknade ett löfte som syftar till att uppnå seismiska omvandlingar av all global handel, resor, hälsofrihet, integritet och kommunikation.

Utöver de retoriska knepen med ”inkludering”, ”mångfald”, ”hållbarhet” och en rad obligatoriska modeord och slagord, kan dokumentet läsas som en ritning för en miljardärs utopi och en digital plantage för resten av mänskligheten.

På G20-globalisternas önskelista finns bl.a:

1) Inrättandet av ett globalt digitalt vaccinpass och ett digitalt ID som är kopplat till globala digitala ”hälso”-nätverk utan vilka resor inte skulle vara tillåtna:

G20-deklarationen, avsnitt 23:

Vi stöder WHO:s mRNA Vaccine Technology Transfer hub samt alla dess spakar i alla regioner i världen med målet att dela teknik och tekniskt kunnande på frivilliga och ömsesidigt överenskomna villkor.

Vi erkänner vikten av gemensamma tekniska standarder och kontrollmetoder, inom ramen för IHR (2005), för att underlätta smidiga internationella resor, interoperabilitet och erkännande av digitala lösningar och icke-digitala lösningar, inklusive vaccinationsbevis. Vi stöder fortsatt internationell dialog och samarbete om inrättandet av tillförlitliga globala digitala hälsonätverk som en del av arbetet med att stärka förebyggande och insatser mot framtida pandemier, som bör dra nytta av och bygga vidare på framgången med de befintliga standarderna och digitala covid-19-certifikaten.

2) Införande av digitala centralbanksvalutor (CBDC) som är programmerbara. CBDC skulle göra det möjligt för centralbanker att diktera utvecklingen av digitala valutor. CBDC:s programmerbarhet kan göra det möjligt för centralbanker att direkt få kontroll över köp och beteenden hos transaktionsaktörer:

G20-deklarationen, avsnitt 27:

Vi uppmuntrar centralbanker, andra offentliga myndigheter och betalningsbranschen att fortsätta att samarbeta kring dessa viktiga initiativ för att förbättra gränsöverskridande betalningar. Vi välkomnar rapporten från Bank for International Settlements (BIS) Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) om sammankoppling av betalningssystem och rollen för API:er (Application Programming Interfaces) som presenterades i en gemensam workshop av det indonesiska G20-ordförandeskapet i samordning med BIS CPMI och BIS Innovation Hub… Vi välkomnar också den gemensamma rapporten från BIS CPMIVi välkomnar fortsatt utforskning av hur CBDC kan utformas för att underlätta gränsöverskridande betalningar och samtidigt bevara stabiliteten och integriteten i det internationella monetära och finansiella systemet.

3) Upptrappad övervakning och censur av internet under förevändning av ”desinformation”:

G20-deklarationen, avsnitt 24:

Vi erkänner att prisvärd och högkvalitativ digital konnektivitet är avgörande för digital inkludering och digital omvandling, medan en motståndskraftig, trygg och säker onlinemiljö är nödvändig för att stärka förtroendet för den digitala ekonomin […] Vi erkänner vikten av att motverka desinformationskampanjer, cyberhot, missbruk på nätet samt att garantera säkerheten i anslutningsinfrastrukturen.

4) Utökad global styrning genom en trojansk häst i form av en biosäkerhetsapparat. Detta är ännu ett försök att utnyttja ”hälsokriser” för att utöka makten för överstatliga organisationer som Världshälsoorganisationen:

G20-deklarationen, avsnitt 19:

Vi bekräftar vårt åtagande att stärka den globala hälsostyrningen, med WHO:s ledande och samordnande roll och stöd från andra internationella organisationer. Vi stöder arbetet i det mellanstatliga förhandlingsorganet (INB) som ska utarbeta och förhandla fram ett rättsligt bindande instrument som bör innehålla både rättsligt bindande och icke-rättsligt bindande delar för att stärka pandemisk PPR och arbetsgruppen för det internationella hälsoreglementet som kommer att överväga ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR) (2005) med tanke på att beslutet ska fattas av Världshälsoförsamlingen.

5) ”Reformer” inom livsmedelsproduktion och distribution som kommer att vara till nackdel för småbrukare och lokal livsmedelsproduktion och dessutom diktera vilka livsmedel vi får äta, samtidigt som de gynnar jordbruksmonopol och bioteknikindustrin. One Health-strategin har beskrivits som en plan för att ta över livsmedelskedjor och naturområden i folkhälsans namn. ”Antagande av innovativa metoder och tekniker” är avsett att främja den biotekniska jordbruksindustrin och dess produkter, t.ex. laboratorieodlat kött. ”Ansvarsfulla investeringar i jordbruksforskning och vetenskap” översätts till kontroll av livsmedelssystem och skapandet av livsmedelsberoende genom GMO-livsmedelssystem:

G20-deklarationen, avsnitt 7:

Vi kommer också att genomföra One Health och intensifiera forskningen om livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik..

G20-förklaringen, avsnitt 9:

Vi åtar oss att stödja införandet av innovativa metoder och tekniker, inbegripet digital innovation inom jordbruk och livsmedelssystem för att förbättra produktivitet och hållbarhet … Vi kommer att främja ansvarsfulla investeringar i jordbruksforskning och vetenskap samt evidensbaserade metoder.

Sammanfattningsvis är avsikten med denna plan KONTROLL – att skapa en rad monopol, karteller och oligopol som styr livsmedel, energi, sjukvård, resor, handel och alla aspekter av våra liv.

Det senaste mötet och ”åtagandet” från G20-företrädarna är ännu en attack mot värdigheten och friheterna för världens folk.

Världens problem kräver lokala lösningar som är anpassade till enskilda samhällen, inte diktat uppifrån från icke valda, oansvariga teknokrater som syftar till att omvandla våra samhällen under förevändning av hälsa, miljö, rättvisa och delaktighet.

Tillsammans förkunnar vi vårt motstånd mot detta senaste försök att underkuva mänskligheten. Vi kräver att våra offentliga tjänstemän fördömer G20-ledarnas deklaration från Bali och står på de människors sida som de företräder.

”Om det någonsin funnits en tid för mänskligheten att vakna upp så är det nu” – Vandana Shiva

Den 28 november 2022 författades och undertecknades denna proklamation av,

Leslie Manookian, grundare och ordförande
Försvarsfonden för hälsofrihet

Klicka här för mer information från våra partners.

Medundertecknare

Organisationer

 • Solari-rapporten
 • Stiftelsen Sanning för hälsa
 • Alliansen för skydd av mänsklig forskning
 • Hälsofrihet Idaho
 • SA VAERS
 • Transformativ rättvisa för hälsa
 • Afrikansk koalition för suveränitet
 • Inga mandat för college
 • Weston A. Price-stiftelsen
 • Försvar för barns hälsa Kalifornien
 • Strategiska juridiska insikter
 • Informerat val Washington
 • TN-koalitionen för val av vaccin
 • Nationell koalition av organiserade kvinnor
 • ICIC
 • Försvar för barns hälsa i Afrika
 • Vaccination Befrielse
 • Hälsovalet i Vermont
 • Att ge näring åt våra barn
 • Federala anställda för frihet
 • Håll Colorado fritt och öppet
 • Amerikanska näringsinstitutet
 • Hälsovalet i Vermont

Enskilda personer

 • Peter A. McCullough, MD, MPH
 • Dr Mike Yeadon
 • Dr Stephanie Seneff, senior forskare, MIT
 • Sally Fallon Morell, ordförande, Weston A. Price Foundation
 • Catherine Austin Fitts, ordförande, Solari Inc.
 • Vera Sharav, ordförande, Alliance for Human Research Protection
 • Wolfgang Wodarg, hedersledamot i Europarådets parlamentariska församling
 • Virginie de Araujo-Recchia, advokat, Frankrike
 • Leland Lehrman, partner, Fund Balance
 • Graham Brownstein, Strategiska juridiska insikter
 • Dr Reiner Fuellmich, Advokat, Tyskland
 • Laura Hayes, författare/talare, Age of Autism, hedersledamot i styrelsen för Weston A. Price Foundation
 • Shabnam Palesa Mohamed, journalist, aktivist, advokat (Sydafrika)
 • James Roguski, exittheWHO.com
 • Denise Young, verkställande direktör för CHD-CA
 • Michael Wallach, Paradigm Shift Pictures
 • Gary Null, ordförande, Nutrition Institute of America
 • Kim Mack Rosenberg, advokat
 • Margaret Anna Alice, bloggare, Margaret Anna Alice Through the Looking Glass
 • Sarah Clendenon, VD, Health Freedom Idaho
 • Dr. Sandy Reider, Health Choice Vermont
 • Jennifer Stella, Health Choice Vermont
 • Dr. Heather Rice, Health Choice Vermont
 • Katherine Watt, Bailiwick News på SubStack
 • Dr Heather Herington, BSc (Biol), NMD, DHANP
 • Eileen Dannemann, direktör, Nationella koalitionen för organiserade kvinnor
 • Bernadette Pajer, ordförande, Informed Choice Washington
 • Kristin Holland, ledare, TN Coalition for Vaccine Choice
 • Dr Sandy Reider, medicinsk rådgivare, Health Choice Vermont
 • Ingri Cassel, direktör, Vaccination Liberation
 • Sally Beck, Journalist
 • Sandrine Perez, chef för Nourishing Our Children
 • Grace Asagra, Optimal hälsa och välbefinnande med Grace
 • Jean-Luc Duhamel, intern advokat
 • Leland Stillman, läkare
 • Benoit LeChevallier
 • Gisele Baribeau

Hur du kan hjälpa till

Förstärk din röst genom att skicka e-post eller ringa din president, premiärminister, parlamentsledamöter, senatorer, representanter och andra offentliga tjänstemän för att respektfullt be dem underteckna folkets proklamation och motsätta sig G20-ledarnas deklaration från Bali. Du hittar deras telefonnummer och e-postadresser på deras webbplatser.

Vänligen dela detta med alla du känner!

Ursprungligen publicerad av Health Freedom Defense Fund. Besök deras sida The People’s Proclamation för att skriva under.

Suggest a correction

Similar Posts