| |

Den bisarra kampanjen att vaccinera tyska barn mot tillsynsmyndigheternas rekommendationer och i avsaknad av alla bevis

Varför var tyska politiker sommaren 2021 så angelägna om att vaccinera skolbarn? Det var den fråga som stod i centrum för gårdagens inlägg. Jag menar det på ett mycket specifikt sätt. Jag förstår att detta var en tid av allmän vaccin-mani, när alla från lokala barnläkare till förbundskansler Angela Merkel hade vilda drömmar om att stoppa pandemin genom massvaccinering. Jag vill dock veta vad som specifikt drev tyska politiker att gå emot råden från sitt eget rådgivande organ, den ständiga kommittén för vaccinering (STIKO). Jag skulle också vilja veta varför ingen vill tala öppet om detta nu, och varför Britta Ernst, dåvarande utbildningsminister i Brandenburg, så kraftigt undvek att svara när hon fick just denna fråga.

Med stor hjälp av Stefanie, som har utmärkt sig på Twitter för sina mycket detaljerade och rigorösa undersökningar av pandemiska dårskaper i Tyskland, har jag sammanställt en allmän tidslinje över händelser mellan de avgörande månaderna maj och augusti 2021. Detta har varit enormt avslöjande hur vår vetenskapstroende regim 1) utsatte sina egna forskare för enormt politiskt tryck när dessa utfärdade en ovälkommen rekommendation om vaccination av barn, sedan 2) försökte undergräva trovärdigheten i detta råd genom att uppmana tonåringar att vaccinera sig ändå, innan påtryckningarna tvingade 3) deras egna forskare att vika sig och ändra sitt råd.

Fram till idag har Forskningen aldrig kunnat ta fram något som talar för att friska barn borde vaccineras mot covid-19. Vaccinen är mer riskabla för barn än viruset, och till och med vaccinatörernas egna data visar att det är så. Trots detta injicerade vi miljoner och åter miljoner tonåringar, lemlästade och dödade ett icke-trivialt antal av dem, av rent politiska skäl. Att säga att detta är en stor skandal är en underdrift.

Den första fasen skedde i mitten av maj, när Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) övervägde om man skulle godkänna BioNTech/Pfizers vaccin för 12-17-åringar. Dåvarande hälsominister Jens Spahn planerade vid denna tidpunkt redan en massiv vaccinationskampanj för tonåringar. Han ville skicka barn till vaccinationscentralerna och han ville ”serievaccinera” i skolorna. Målet, sade han till Deutschlandfunk, var att få alla tonåringar vaccinerade i slutet av augusti, innan sommarlovet var slut. Visionen från allra första början var alltså att vaccinera barn inför skolåret 2021/22. Detta är mycket viktigt.

Den 28 maj godkände som väntat EMA BioNTech/Pfizer för barn. Vid ett ”vaccinations-toppmöte” började förbundskansler Angela Merkel och ministerpresidenterna i de tyska delstaterna konkret planera för att injicera barn. STIKO-chefen Thomas Mertens varnade dock för att vaccinen inte var ”godis”, utan snarare allvarliga medicinska ingrepp, och att bara det faktum att skolorna startade efter semestern inte i sig var en motivering för att vaccinera vem som helst.

Tyska politiker var inte nöjda:

”Barn och ungdomar kan bli smittade och föra viruset vidare, vilket är anledningen till att de måste erbjudas vaccination – så länge det har godkänts och fördelarna och riskerna har bedömts”, sade Niedersachsens ministerpresident Stephan Weil (SPD) till Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Den ständiga kommittén för vaccinationer (STIKO) signalerade dock nyligen att de kanske inte kommer att utfärda en allmän rekommendation för barn för tillfället. Weil kan inte förstå detta: ”Det faktum att STIKO nu plötsligt ifrågasätter meningen med allmän vaccination av skolbarn förvirrar mig och många andra människor.”

Den 10 juni utfärdade STIKO slutligen sin rekommendation och meddelade att vaccinen endast var lämpliga för tonåringar med särskilda förutsättningar. Detta tog all energi från initiativet att vaccinera tonåringar. I flera veckor efteråt pratade de stora politikerna inte längre om det, men den statliga regeringen startade ändå vaccination för hela åldersgruppen. De tillät 12-17-åringar att vaccinera sig, även om STIKO inte tyckte att det var en bra idé. I det diskursiva tomrummet började olika läkare förklara för en otålig press varför försiktighet var befogad och varför det inte var en bra idé att massvaccinera barn.

I juli började politikerna slå tillbaka, rädda att förlora kontrollen över narrativet. Till en början var de försiktiga. Den 2 juli framträdde FDP-politikern Christian Lindner i Maybrit Illners kvällsshow och efterlyste ”mobila vaccinationsteam” i skolorna. Tre dagar senare krävde SPD-ledaren Saskia Eskin att STIKO skulle revidera sin bedömning och rekommendera alla tonåringar att ta sprutan. Det måste ha varit ungefär vid den här tiden som Cornelia Betsch påbörjade sin manipulativa skolbroschyr för barn i Thüringen hur de kunde vaccinera sig även utan sina föräldrars samtycke. Den ursprungliga visionen, att vaccinera 12-17-åringarna före sommarlovets slut, gällde fortfarande och den genomfördes i smyg.

Två dagar efter att Betsch publicerat sin broschyr gjorde Bayerns ministerpresident Markus Söder en intervju för BR24, där han karaktäriserade STIKO som ”frivilliga”, vars tvekan stod i opposition till europeiska tillsynsmyndigheter som redan hade godkänt injektionerna. EMA, sade han, var ”proffsen”, medan amatörerna på STIKO skapade ”osäkerhet

Det var ett ovanligt offentligt angrepp från en ledande tysk politiker på ett oberoende vetenskapligt rådgivande organ, och STIKO gick ut i pressen för att försvara sig:

”Uttalandena från Söder och andra om STIKO och dess arbete är udda, även med tanke på att det är val, och måste korrigeras”, sade kommissionen i ett uttalande på fredagen ..

Enskilda STIKO-medlemmar uttalade sig ännu tydligare …. ”Markus Söder har gått för långt med dessa påståenden”, sade Rüdiger von Kries… ”Hans beteende och hans uttalanden är oacceptabla.” Att misskreditera ett vetenskapligt rådgivande organ för att dess åsikt inte passar honom … Söders angrepp var ”fel, onödigt och det hjälper ingen.” Von Kries uppmanade den federala hälsoministern Jens Spahn (CDU) att stödja kommissionen.

Fred Zepp, en barnläkare från Mainz som varit medlem i STIKO i många år, klagade … på att politiker som Markus Söder kräver att forskarna ändrar sin rekommendation utan anledning. ”Även i en valperiod är detta ett ovanligt sätt att utöva inflytande av någon som inte är medicinskt kompetent”, sade Zepp ..

Söder lät sig inte nedslås. Den 23 juli krävde han ett allmänt vaccinationsprogram för ungdomar trots STIKO:s tvekan, och hans taktik gick hem. Schleswig-Holstein meddelade att de skulle skicka mobila vaccinationsteam till sina skolor i augusti. Vändpunkten kom den 29 juli. Denna dag bad den ledande gröna politikern Robert Habeck STIKO att ompröva sin ”tvekan”, och Brandenburgs utbildningsminister Britta Ernst utfärdade sitt krav på barnvaccinationer. När Brandenburgs Corona-utredningskommitté frågade varför hon gjorde så, ni minns säkert, blev hon märkligt undvikande och hänvisade föga trovärdigt till påtryckningar från föräldrar. I själva verket var hennes uttalanden tydligt samordnade med andra ledande politikers uttalanden. Man kan också se en bisarr aktivitet i pressen vid den här tiden. Tagesspiegel till exempel publicerade en fantastisk artikel med en ingress som felaktigt hävdade att STIKO nu rekommenderade vaccination av tonåringar, och rapporterade om ett hemligt nätverk av läkare som hade börjat att olagligt vaccinera barn under 12 år.

STIKO förblev till en början oförsonliga, men de höll på att förlora kriget, eftersom det blev tydligt att tyska politiker var fast beslutna att vaccinera 12-17-åringar med eller utan deras godkännande. Den 2 augusti stämde Karl Lauterbach in i kören av dem som krävde ett vaccinationsprogram för tonåringar, och hälsoministrarna i de federala staterna beslutade att erbjuda alla i åldersgruppen vaccination. Myndigheterna i Sachsen gick till angrepp och utfärdade en egen rekommendation om att vaccinera personer över 12 år. En vecka senare skrev Berlins hälsosenator Dilek Kalayci (SPD) till och med ett brev till alla 180 000 skolbarn i sin stad och uppmanade dem att vaccinera sig.

”Vi vill möjliggöra en återgång till ett i stort sett normalt liv”, skrev Kalayci. ”Detta inkluderar även att driva skolor med så få infektioner och restriktioner som möjligt.” Hon fortsatte med att säga ”att den höga vaccinationsgraden räddar liv”, särskilt bland ”dina far- och morföräldrar” – ”Det är bra, men det är fortfarande inte tillräckligt!”

Här ser vi återigen det manipulativa ”bli-vaccinerad-för att rädda-din-familj”-budskapet som ärke-vaccinerarförespråkaren Cornelia Betsch hade börjat med den 14 juli. Kalaycis brev förbigick det faktum att STIKO ännu inte rekommenderade vaccinationer för tonåringar:

”Inte mycket var känt om efterverkningarna och biverkningarna av vaccinationen vid tidpunkten för rekommendationen. (…) Under tiden har cirka 10 miljoner barn och ungdomar i åldern 12 år och äldre vaccinerats över hela världen.” I brevet förklaras inte betydelsen av denna siffra eftersom eventuella biverkningar inte förklaras. Inte heller nämns att viruset enligt STIKO är mycket mindre farligt för barn och ungdomar än för vuxna.

Det var den 2 augusti som STIKO började vackla. Dess chef, Mertens, berättade för Spiegel att de arbetade med att revidera sina rekommendationer; och Ulrich Heininger, en STIKO-medlem, citerades och sa att ”barn och ungdomar har rätt att vaccineras mot Covid-19” Den 16 augusti lade de slutligen fram ett utkast till rekommendation till förmån för vaccinering av alla 12-17-åringar, vilket trädde i kraft tre dagar senare.

Vad kan vi lära oss av allt detta?

1) Planen att vaccinera barn före slutet av 2021 års skollov tog form mycket tidigt, innan något tillsynsorgan någonstans hade godkänt injektioner för denna åldersgrupp.

2) När STIKO svek denna plan och inte rekommenderade barnvaccination undergrävdes de omedelbart av den statliga regeringenen, som ändå valde att tillåta vaccination av tonåringar.

3) Bakom kulisserna började motbjudande hälsokommunikatörer som Cornelia Betsch sammanställa propaganda riktad till barn för att uppmana dem att vaccinera sig tvärtemot STIKO:s råd, och kanske till och med utan sina föräldrars samtycke.

4) Den bayerske ministerpresidenten Markus Söder bedömde kanske att denna smygkampanj inte skulle vara tillräcklig och började attackera STIKO i pressen. Söder hade utmärkt sig under hela pandemin genom att alltid och överallt kräva den mest invasiva, interventionistiska hygienpolitiken som var politiskt gångbar. Söder älskade att hävda att han bara följde vetenskapen, vilket gjorde det besvärligt för honom att kräva barnvaccination mot Tysklands egna forskares avrådan.

5) Han kom runt detta genom att ljuga. Han sa till den bayerska televisionen att EMA:s godkännande och STIKO:s rekommendation stod i strid med varandra. I själva verket har de två organen helt olika befogenheter; det är tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater som har till uppgift att väga riskerna och fördelarna med medicinska ingrepp inom ramen för vad EMA har godkänt.

6) Något hände de sista dagarna i juli som fick hela det politiska etablissemanget att gå på Söders linje. Detta något är säkert relaterat till tidpunkten för skollovet. I början av augusti hade hälsoministrarna bestämt sig för att vaccinera tonåringarna oavsett vad STIKO sa, och politikerna började göra allt för att underminera det rådgivande organet. STIKO ändrade sig till slut, inte för att det hade kommit fram några nya bevis, utan för att det politiska trycket hade blivit för stort.

Denna artikel publicerades ursprungligen av författaren på EUgyppius substack, den 19 november 2023

Suggest a correction

Similar Posts