| |

De vill ha ditt GENOM. Europa är först med sitt projekt 1 Million Genomes, som lanserades 2018. Det är varför WHO kräver att varje land bygger upp ett laboratorium för genomsekvensering

De vill ha en skön ny värld och de vill ha den NU. Provrörsbebisar, någon?

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes

Bildtext: EU-Kommissionen:
Forma Europas digitala framtid
Europeiska ”1+ Million Genomes’ Initiative”

Vad försöker de som signerat uppnå?

De undertecknande länderna har olika mål. Bland dessa kan nämnas

  • säkerställa att lämplig teknisk infrastruktur finns tillgänglig i hela EU, vilket möjliggör säker, gemensam tillgång till genomdata;
  • att se till att de etiska och rättsliga konsekvenserna av genomiken är tydliga och beaktas;
  • se till att allmänheten och beslutsfattarna i medlemsstaterna och länderna som undertecknat är välinformerade om genomik, så att den kan tas i bruk av hälso- och sjukvårdssystemen och integreras i individanpassad hälso- och sjukvård.

EU som global aktör inom genomik

Vi lever i en tid då genomik blir allt viktigare globalt sett. EU:s samarbete och forskning inom genomik måste vara medborgarfokuserad och patientvänlig. EU bör se till att de högsta standarderna tillämpas för användning, åtkomst och lagring av genomdata. 1 MG är ett av världens största projekt av detta slag och bidrar främst till att fastställa globala standarder på detta område. Anslutningen till det europeiska hälsodataområdet kommer att ge en ytterligare skjuts åt informationspotentialen, till nytta för forskare, vårdpersonal och i slutändan alla medborgare.

EU vill ha allas genom, men börjar med drygt 1 miljon europeiska medborgare. Även om det är sant att det skulle kunna finnas stora medicinska fördelar för enskilda individer när det gäller ”individanpassad medicin” kan jag försäkra dig om att dessa fördelar hittills inte har förverkligats, utom vid sällsynta fall av cancerbehandling.

Makthavarna vill ha tillgång till ditt genom och de vill dela med sig av det (mot en avgift?) och tjäna pengar på att patentera dina gener, om du har några som ger särskilda fördelar. Att använda sig av ”högsta standard”-jargongen när vi talar om din mest personliga ägodel är ett annat sätt att säga att integriteten ignoreras. De planerar också att länka ditt genom till dina hälsojournaler.

Jag har sagt att IHR-ändringarna och den senaste ”presidietexten” i WHO:s pandemifördrag båda kräver att nationer bygger genomiklaboratorier och utför sekvensering. Även om det vid första anblicken verkar som om de kanske bara vill sekvensera virus som finns i naturen – detta EU-projekt berättar för dig vad önskan om ett världsomfattande sekvenseringsprojekt egentligen handlar om.

Detta skulle kunna vara den ultimata formen av kontroll, genom att man utnyttjar genetiska svagheter (och patenterar styrkor), som man förmodligen inte ens visste att man hade.

För min del är detta så uselt som det bara kan bli.

Naturligtvis har Wellcome Trust sina smutsiga fingrar i denna paj, tillsammans med Big Pharma. Vem tror du att det här verkligen kommer att hjälpa? COVID-vaccinen borde ha klargjort att regeringar, stora filantropiska organisationer (särskilt Wellcome) och stora läkemedelsföretag inte har våra bästa intressen för ögonen. Offentlig-privat samverkan innebär att offentliga medel används till privata varor. Ofta i kombination med en ansvarsbefrielse. År 2023 betyder det korruption.

https://www.sanger.ac.uk/news_item/whole-genome-sequencing-data-on-200000-uk-biobank-participants-are-made-widely-available-for-research-through-unique-public-private-partnership/

Bildtext: Biobank UK
Helgenom sekvenseringsdata för 200 000 UK Biobank deltagare görs
allmänt tillgänglid för forskning genom unik offentligt-privat delägarskap

Denna datauppsättning representerar världens största enskilda publicering av WGS-data[2]. I kombination med den omfattande mängd data om livsstil, biokemi, bilddiagnostik och hälsoutfall som redan finns för deltagarna i UK Biobank kommer det att göra det möjligt för forskare att bättre förstå genetikens roll för hälsoutfall och att främja upptäckt och utveckling av läkemedel.

Helgenomsekvenseringen (WGS) av alla 500 000 deltagare i UK Biobank är det mest ambitiösa projektet i sitt slag som någonsin genomförts. Det har finansierats genom ett offentlig-privat partnerskap mellan Amgen, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) och Johnson & Johnson[3], tillsammans med Wellcome och UK Research and Innovation (UKRI), och sekvenseringen har utförts av deCODE Genetics och Wellcome Sanger Institute[4]. Publiceringen av dessa 200 000 hela genom idag kommer att följas upp av publiceringen av WGS-data för de återstående 300 000 deltagarna i början av 2023.

Ursprungligen publicerad av Meryl’s COVID Newsletter

Suggest a correction

Similar Posts