| | | | | |

Storbritannien sänker uppskattningarna av överdödlighet efter att ha tillkännagivit ett nytt beräkningssystem

Ursprungligen publicerad den 27 februari 2024 av The Defender, författare John-Michael Dumais

Storbritanniens Office for National Statistics presenterade en ny metod som avsevärt minskar dess officiella uppskattningar av överdödlighet sedan 2020. Kritiker som Russell Brand och John Campbell, Ph.D., hävdar att de komplexa förändringarna maskerar potentiella skador från vacciner.

Storbritanniens (UK) Office for National Statistics (ONS) sa att det förändrar hur överdödlighet beräknas.

Med hjälp av den nya metoden rapporterade myndigheten nästan två tredjedelar färre dödsfall för 2023 jämfört med det antal dödsfall som de tidigare hade beräknat med den gamla metoden.

ONS sa att förändringarna svarade för ”trender och befolkningsstorlek, åldrande och dödlighet” och avlägsnande av data från veckor och månader ”som väsentligt påverkades av den omedelbara dödlighetseffekten av coronavirus (COVID-19) pandemin.”

Komikern Russell Brand, internetföreläsaren John Campbell, Ph.D., och andra kommentatorer och experter vägde in den kontroversiella förändringen, som tillkännagavs den 20 februari på X (tidigare känd som Twitter) av en ONS talesperson:

Campbell visade i en podcast den 23 februari att Storbritannien för vecka 21, 2023, noterade 1 066 i överdödlighet med den tidigare metoden, men endast 662 efter omräkning med den nya metoden.

Han visade liknande justeringar för annan veckovis dödsstatistik, inklusive flera veckor där den nya beräkningen fick det att se ut som att färre människor dog än förväntat.

”Jag misstänker att politikerna eller regeringen kommer att bli mycket nöjda med detta”, sade han. ”Jag hoppas att ni blir lugnade av ’transparensen’.”

Campbell noterade att statistik från Organization for Economic Co-operation and Development visar ett högre antal dödsfall i Storbritannien än ONS – särskilt från hjärt-, cerebrovaskulära, respiratoriska och leversjukdomar.

”Om man kan kontrollera informationen kan man naturligtvis också kontrollera skildringen”, sade han.

Enligt OffGuardian kan ONS ”försöka stoppa uppkomsten av Covid ’vaccin’ skador genom att justera överdödligheten nedåt … dölja potentiella vaccinrelaterade dödsfall genom att omskriva dem som ’beräknade'”

Brand, i ett klipp publicerat på X den 23 februari hade en liknande åsikt och sa att ONS-videon avsiktligt följde censorship-industrial-complex handboken för ”pre-bunking, debunking ..[och] skapa förvirring” för att dölja överdödligheten från COVID-19-vaccinet.

”Vi har just genomfört den största COVID-studien i historien”, sa han. ”Den har avslöjat myokardit, perikardit”, så ONS ”ändrade [ed] självaste matematiken” för att ”mildra denna information [och] dämpa ilskan hos den globala befolkningen.”

Ny ONS-modell utökar ”förväntade” dödssiffror för att dölja det faktiska överskottet

Överdödligheten l i Storbritannien baserades tidigare på ett enkelt femårigt rullande genomsnitt av registrerade dödsfall, men förlitar sig nu på ”en mycket komplex mångfacetterad modell”, enligt OffGuardian.

Men även den ”tidigare” metoden som användes av ONS ”tog helt bort ’Covid’ åren från modelleringen medan den ’nya metoden’ bara utesluter några månader eller veckor 2020”, skrev OffGuardian.

OffGuardian noterade också att den nya metoden ”massivt minskade överdödligheten 2019” och sa att förändringen gör att pandemin ser ”mer dramatisk ut.”

Dr. Clare Craig, medordförande i HART-gruppen och författare till ”Expired: COVID, the Untold Story”, förklarade i en tweet hur den nya ONS-beräkningen införlivar ökningar av dödligheten i modellen och därigenom blåser upp baslinjen för förväntade dödsfall.

”Dödsfallen ökar och ONS uppskattar sedan att dödfallen ska öka”, sa hon. ”Denna cirkularitet kan vara det perfekta sättet att dölja ett problem.”

”ONS blev just den enda sanningsdomaren”, skrev Craig i en annan tweet.

Craig publicerade en tråd på X där hon undersökte trenderna för överdödlighet och visade avvikelsen för olika brittiska åldersgrupper mellan data från ONS och Office for Health Improvement and Disparities (OHID):

Campbell lyfte fram data från 2022 som visar att över 39 000 personer i England dog i förtid av kardiovaskulära tillstånd, hjärtattacker, kranskärlssjukdom och stroke – i genomsnitt 750 per vecka – den högsta siffran sedan 2008.

”Kan det finnas något särskilt som genererar denna trend?” frågade han.

Campbell visade följande ”ganska uppenbara och självförklarande” bild av de komplicerade nya beräkningarna från ONS och sa: ”Detta behöver en bättre förklaring”, och uppmanade myndigheten att ge ytterligare förtydliganden.

Carl Heneghan, chef för Centre for Evidence-Based Medicine, och Dr. Tom Jefferson, senior associate tutor vid University of Oxford, skrev att ”något är skumt” med den ”förvirrande och komplexa” ONS-modellen – särskilt med tanke på att antalet dödsfall 2020, som var de ”viktigaste drivkrafterna för lockdown”, sedan dess har reviderats nedåt.

”Var fanns då det akuta behovet av att korrigera uppgifterna?” frågade de och tillade: ”Endast en tydlig förklaring kan driva ut vålnaden från regeringens misskötsel.”

Heneghan och Jefferson noterade att de råa dödssiffrorna visade att dödsfallen sedan pandemin har varit fortsatt höga – mer än 650.000 årligen i Storbritannien, jämfört med bara 550.000 2011.

”Förändringar i befolkningens storlek, ålder eller kön kan sannolikt inte förklara en ökning med 100.000 dödsfall under denna period”, skrev de. ”Ändå verkar regeringen sakna aptit på att undersöka de bakomliggande orsakerna.”

Författarna hänvisade till den brittiska regeringens beslut den 10 januari att skjuta upp sin undersökning av COVID-19-vaccinerna till efter valet.

I en parodi på ONS talespersons uttalande att ”Det är viktigt att notera att detta är uppskattningar av överdödlighet – just det, uppskattningar”, sa Brand: ”Det är bara en uppskattning. Det är bara din mormor. Det är bara din frihet. Det är bara demokrati. Det är bara förmågan att tänka och kommunicera online.”

Suggest a correction

Similar Posts