| | | | | | | | |

Pfizer och brittiska tjänstemän utreds för bedrägeri och dråp genom grov oaktsamhet

Källa: TKP.at, Dr Peter F. Mayer, 25 mars 2024

Brittiska tjänstemän som ordinerade Covid-19 ”vaccin” har anklagats för grovt vållande till annans död. Utredaren, Mark Sexton från Acton Police Station i London, har väckt åtal mot brittiska tjänstemän för tjänstefel, missbruk av tjänsteställning, bedrägeri genom falsk framställan, dråp i tjänsten och dråp av grov oaktsamhet. Officer Sexton stöds av ett team av advokater.

Den 8 mars 2024 inleddes en ny brottsutredning mot Pfizer, MHRA och brittiska tjänstemän. Under brottsnummer 6029679/21 syftar utredningen specifikt till att ställa en ledamot av det brittiska parlamentet, Sir Graham Stuart Brady, och en brittisk läkare, Dame June Munro Raine, som är verkställande VD för den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), till svars.

Denna utredning är en del av en mycket större utredning som polisman Sexton lämnade in redan 2021. För tre år sedan lämnade han in 1100 sidor med bevis till Hammersmith Criminal Investigation Department, som undertecknats av två kriminalpoliser.

Mark Sexton skriver att utredningen har pågått i tjugosju månader sedan den ursprungliga brottsrapporten publicerades. Han säger:”Man kan inte släta över det här eftersom alltför många människor vet vad som pågår och dödsfallen inte längre kan döljas eller ignoreras.

Hur mycket troligare är det att tonåringar och unga vuxna i ålder mellan 18-39 år och
vaccinerade med 4 doser dör jämfört med ovaccinerade tonåringar och unga vuxna
mellan 18-39 år baserat på dödsfall per 100 000.

Överdödligheten i Storbritannien beror på kardiovaskulära incidenter kopplade till covid-19-vaccinet. Greater London Metropolitan Police, som har till uppgift att skydda medlemmar av kungafamiljen, regeringstjänstemän och andra tjänstemän inom folkhälsoområdet, försöker få ärendet avslutat.

Mer än 400 expertvittnen, visselblåsare och drabbade är redo att vittna mot läkemedelsföretagens och regeringstjänstemännens kriminella handlingar under de senaste fyra åren. Minst 40 experter från hela världen är redo att lägga fram bevis för kriminella handlingar.

Ett av expertvittnena är den tidigare biotech forskningchefen Dr Michael Yeadon. Yeadons brev till Ben Bates vid brittiska polisen har delats över hela världen. Yeadon är tidigare vice VD för Pfizer. Yeadon ledde Pfizers globala forskning om allergiska och respiratoriska sjukdomsterapier i många år och är väl insatt i hur dessa droger tillverkas och hur de används.

Tidigare vice VD för Pfizer presenterar bevis för brott mot mänskligheten

Yeadon presenterar verifierbara bevis för att Covid-19-”vaccinen” inte alls var vaccin, utan att de medvetet formulerades för att orsaka massivt med skador och sedan olagligen påtvingades befolkningen. Han tillbakavisar existensen av en påstådd ”global pandemi” och visar på de dokumenterade skador som orsakats av statliga nedstängningar och andra restriktioner som tvingade befolkningen att delta i ett dödligt experiment.

Illusionen av en pandemi skapades genom missbruk av ett kliniskt diagnostiskt test kallat PCR. Regeringar finansierade PCR-bluffen och byggde upp ett nät av bedrägliga ekonomiska incitament genom att uppmuntra sjukhussystem och laboratorier att använda för höga cykeltrösklar i PCR-testerna. Detta ledde till en våg av artificiellt positiva resultat för en påstådd sjukdom för vilken det inte fanns någon symtomspecifik diagnostik. De sjukdomar som uppstod 2020 behandlades inte korrekt, och därför var bristen på tidig antiviral behandling, feldiagnoser, förskrivningsfel, ventilatorassocierad lunginflammation och olika former av medicinska felbehandlingar orsaken till de dödsfall som observerades på sjukhus 2020 och därefter.

Yeadon skriver: ”Kärnan i hela detta bedrägeri är den falska tron att PCR är nästan felfri och därför betyder ett positivt resultat att en person har haft ’Covid’. Det finns ingen sådan sjukdom. Inte ett enda symptom är unikt för den påstådda nya sjukdomen.”

”Den som dog inom några veckor efter ett positivt test förklarades som ett ’Covid-dödsfall'”, sade Yeadon. När detta medicinska bedrägeri hade etablerats som grund för en ”pandemi” uppstod en masspsykos som ledde till att regeringstjänstemän vidtog åtgärder som kränkte individuellas rättigheter och autonomi. Sedan, enligt Yeadon, var ”regeringens och medias lögner initialt allt som krävdes för att upprätthålla illusionen”.

”Avgörande är”, tillägger han, ”att de epidemiologiska bevisen visar att det aldrig fanns något ökat antal sjuka eller dödsfall jämfört med samma period något annat år. Många vetenskapliga artiklar och författare kommer att presentera sina bevis på denna punkt, inklusive universitetsprofessorer med utbildning i epidemiologi.”

Yeadons andra anklagelse gäller mRNA-experimenten med biologiska vapen som marknadsfördes som ”säkra och effektiva vaccin”. Pandemipropagandan användes för att tvinga människor att använda detta biologiska vapen. Statistiken med ökat antal dödsfall började inte under den påstådda pandemin, utan först efter att Covid-19-”vaccinen” introducerats på marknaden.

Yeadon hävdar att injektionerna var ”noggrant utformade för att avsiktligt orsaka toxicitet hos dem som injicerades med dem”. När mRNA tvingar kroppens celler att uttrycka det attackeras de omedelbart av immunsystemet, vilket kan leda till potentiella autoimmuna problem. Dessutom kan lipidnanopartikelformulan koncentrera spikproteinet i äggstockarna och försämra fertiliteten. Detta är bara början på den avsiktliga mass-skadan på nästa generation.

Brevet i sin helhet kan läsas här.

Suggest a correction

Similar Posts