Undersökning: Amerikaner vill inte ha digital valuta från centralbanken

En opinionsundersökning från Cato Institute visar att medan runt hälften av amerikanarna inte har någon åsikt om ifall Federal Reserve bör ”börja erbjuda en statligt utfärdad digital valuta, kallad en ’central bank digital currency’ (CBDC)”, så av de som har en åsikt i frågan direkt motsätter sig mer än dubbelt så många – 34 procent av deltagarna i undersökningen – mot de 16 procent som stödjer förslaget.

Resultatet av opinionsundersökningen, som genomfördes mellan den 27 februari och den 8 mars i samarbete med YouGov, är lovande för amerikaner som oroar sig för hotet som en CBDC, som Federal Reserve och stora finansföretag har testat för att förbereda ett eventuellt införande, utgör mot frihet och integritet i USA.

Undersökningsresultaten visar vidare att om amerikanarna kan informeras om de maktmissbruk som en CBDC kan leda till, kommer många amerikaner som för närvarande inte har bestämt sig om införandet av en CBDC att se goda skäl att motsätta sig det. Emily Ekins och Jordan Gygi skrev i sin fördjupade artikel från Cato Institute den 31 maj om resultaten av opinionsundersökningen:

Överväldigande majoriteter skulle motsätta sig införandet av en CBDC om det innebär att regeringen kan kontrollera vad människor spenderar sina pengar på (74%), att regeringen kan övervaka deras utgifter (68%), att en CBDC skulle avskaffa alla amerikanska kontanter (68%), att en CBDC skulle locka till cyberattacker (65%), att regeringen kunde ta ut en skatt på dem som inte spenderar pengar under recessioner (64%) eller att regeringen kan frysa politiska demonstranters digitala bankkonton (59%). Amerikanarna var marginellt emot (52%) om en CBDC skulle kunna få vissa människor att sluta använda privata banker, vilket skulle leda till att vissa banker skulle gå i konkurs.

De kandidater som nu ligger på andra plats i republikanernas och demokraternas presidentval – Ron DeSantis och Robert F. Kennedy, Jr – verkar vara motståndare till CBDC. Förhoppningsvis kommer vi under de kommande månaderna att få se fler och fler politiker ansluta sig till dem och stå upp mot detta hot från Federal Reserve och den amerikanska regeringen.

Under tiden är det också viktigt att amerikaner över hela landet utbildar de människor de kommer i kontakt med om varför en CBDC i Amerika är oacceptabel. Den nya undersökningen från Cato Institute tyder på att många människor kommer att vara mottagliga för detta budskap.

Ursprungligen publicerad på Ron Paul Institute

Suggest a correction

Similar Posts