|

mRNA-vaccins toxicitet

Ny publikation från Doctors For COVID Ethics

Alla levande idag kan ursäktas för att de upplever PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) kring allt som rör covid-19 – nedstängningarna, skrämselpropagandan, maskeringstvånget, testerna, censuren, undertryckandet av effektiva behandlingar, de påtvingade experimentella genmanipulerande sprutorna samt de genomgripande skadorna och dödsfallen. Efter tre år av skräck är det bara mänskligt att vilja lägga allt detta bakom sig och glömma. Men denna bok visar med all önskvärd tydlighet att det skulle vi göra på egen risk. Detta odeklarerade krig mot mänskligheten är inte över, och vi måste beväpna oss med kunskap.

Bokens syfte är att förklara vad toxiciteten hos mRNA-vaccinet mot covid-19 innebär för framtida mRNA-vaccin. Den beskriver tre potentiella mekanismer som sannolikt förklarar vad som har hänt: (1) lipidnanopartiklarnas toxicitet, (2) toxiciteten hos de vaccininducerade spikproteinerna och (3) immunsystemets reaktion på dem. Man drar slutsatsen att immunsystemets reaktion på spikproteinerna är den mest betydande toxiska faktorn eftersom den både överensstämmer med obduktionsfynden av inflammation och skador på immunsystemet och passar med de teoretiska förklaringarna av mekanismerna för skador.

Bokens slutsats är dyster:

Varje framtida mRNA-vaccin kommer att få våra celler att producera sitt eget specifika antigen, relaterat till den specifika mikrob det riktar sig mot. Vi måste därför förvänta oss att varje sådant vaccin kommer att orsaka immunologiska skador i en liknande omfattning som vi har bevittnat med de vaccin som riktas mot covid-19.

Med tanke på att otaliga mRNA-vaccin är på väg eller redan finns på marknaden – mot influensa, RSV, HIV, malaria, cancer, allergier, hjärtsjukdomar för att nämna några – är denna kunskap lika skrämmande som den är väsentlig.

Boken varnar:

Först och främst måste vi acceptera att vi verkligen befinner oss i våra regeringars hårkors. Istället för att förlita oss på deras vilseledande och illvilliga vägledning, måste vi därför själva ta hand om oss och våra nära och kära – göra vår egen efterforskning och söka hederliga hälsoråd varhelst de kan hittas, vare sig det är inom eller utanför de
etablerade arenorna för vetenskap och medicin

Du håller i dina händer en oumbärlig grundläggande lärobok. Boken är omfattande, bygger på ett brett spektrum av publicerad vetenskaplig litteratur, är relativt kort och mycket läsvärd – 156 sidor text och 20 sidor citat – och innehåller obligatorisk läsning om virologi, immunologi och toxikologi. Den har utmärkta citat, illustrationer av virus- och immunmekanismer och färglagda vävnadsfotografier från de som dog av Covid-19-sprutor.
Kapitlet om epidemiologin för biverkningar av COVID-19 mRNA-vaccin är upplysande – med tanke på de stora skadorna hittills. Här får vi veta att 13 miljarder COVID-vaccindoser har administrerats över hela världen – nästan två doser för varje person på planeten. Och i USA har 650 miljoner doser getts, vilket orsakat miljontals biverkningar. Typerna av skador är anmärkningsvärda för sin bredd – inklusive myokardit, blodkoagulering i hela kroppen och neurologiska, immunologiska och reproduktiva skador. Ändå har CDC fräckheten att kalla vaccinen ”säkra” och att rekommendera dem för alla människor från 6 månader och uppåt åtminstone en gång om året.

Det sista kapitlet av David Rasnick beskriver hur AIDS och HIV blev ”blåkopian för den perversa medicinska vetenskapen” som vi fortsatt lever med idag. På 1980-talet initierade Dr. Tony Fauci ”vetenskap via pressmeddelande”, som proklamerade och upprätthöll en helt obevisad beskrivning av AIDS. Rasnick förklarar övertygande att AIDS-ortodoxin är falsk och aldrig har bevisats trots 40 år och miljarder investerade dollar.

Han skriver:

[S]å otroligt som det kan låta, har det inte gjorts en enda vetenskaplig studie för att fastställa om AIDS- eller ens HIV-smittan är sexuellt överförbar eller inte. . . . Sedan andra världskriget – men särskilt de senaste decennierna – har censuren av debatt och förföljelsen av oliktänkande förankrats inom praktiskt taget alla större vetenskapliga områden i USA. Det är särskilt allvarligt inom de så kallade biomedicinska vetenskaperna. . . .
Den förening av regering, storföretag och akademiker som president Eisenhower varnade för 1961 styr nu världen. . . . COVID-19-bedrägeriet är AIDS-bluffen i stor skala. . . . Vi befinner oss mitt i ett globalt totalitärt maktövertagande och saker och ting kommer att bli mycket värre under de kommande månaderna

Bokens övergripande slutsats är ett eko av Rasnick:

Det är inte möjligt att tolka myndigheternas agerande som ”ärliga misstag.” Alltför mycket har hänt som otvetydigt pekar på en ondskefull agenda bakom de genbaserade covid-19-vaccinen. Det hastiga godkännandet utan att det var nödvändigt, de direkta hoten och tvånget, den systematiska censuren av riktig vetenskap och undertryckandet av sanningen om de många dödade eller allvarligt skadade vaccinoffren har pågått alltför länge för att tillåta några tvivel om avsikten och syftet. Våra regeringar och de nationella och internationella administrativa organen för ett odeklarerat krig mot oss alla … [D]etta krig har pågått i årtionden, och vi måste förvänta oss att det fortsätter och kommer att trappas upp.

Även om denna välgrundade information är både alarmerande och deprimerande, är kunskap makt. Om vi inser att tidigare och framtida skador från mRNA-vaccin är både avsiktliga och oundvikliga, kan vi skydda oss själva och våra nära och kära. Förvarnad är beväpnad.

Läs den här boken och ha den nära till hands som referens tills vi har vänt blad i detta mörka kapitel i världshistorien.”Vår hemsidas läsare är medvetna om att de mRNA-vaccin som har använts mot covid-19 har orsakat skador och dödsfall i en omfattning som saknar motstycke i den medicinska historien.

I denna bok hävdas att dessa skador var förväntade utifrån immunologins grundläggande principer. Dessutom är de inte begränsade till enbart covidvaccin, utan de är en direkt följd av mRNA-tekniken som sådan. Vi kan därför förvänta oss att framtida mRNA-vaccin mot andra virus eller bakterier kommer att vara lika giftiga.

mRNA-tekniken kommer aldrig att vara säker att använda för vaccination mot något smittämne.

Boken är gratis att ladda ner här. Ett tryckt exemplar kan beställas från Lulu.com.”

Ursprungligen publicerad av Doctors For COVID Ethics

Suggest a correction

Similar Posts