| | | | |

Protesterande jordbrukare uppnår stora eftergifter men EU-ledarna kör klackarna i marken när det gäller klimatmålet netto noll

Efter jordbrukarprotesterna i Bryssel förra veckan meddelade Europeiska kommissionens ledare att de gjorde eftergifter för att lätta bördan av kraven för växthusgasminskningar för odlare, men behåller planerna på att utsläppen ska minska 90% till 2040.

Efter protesterna i Bryssel förra veckan av jordbrukare från hela Europeiska unionen (EU) gick Europeiska kommissionen med på vissa eftergifter till jordbrukssektorn – men vägrar att reducera sin plan för att minska 90% av växthusgasutsläppen till 2040, rapporterade Reuters tisdag.

Den nya kommissionsplanen sänker kravet på att minska jordbruksrelaterade utsläpp som kväve, kväveoxid och metan med en tredjedel och tar bort rekommendationen att EU-medborgare äter mindre kött, rapporterade The Telegraph.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen erbjöd på tisdagen också att släppa sitt förslag om att jordbrukare ska halvera användningen av bekämpningsmedel till 2030, med motiveringen att det hade blivit ”en symbol för polarisering”, enligt The Guardian.

Andra eftergifter var att begränsa importen av jordbruksprodukter från Ukraina och fördröja reglerna för att avsätta mer mark till att främja markhälsa och biologisk mångfald.

På uppmaning av von der Leyens center-högerparti European People’s Party innehåller den reviderade kommissionsplanen ett språk som berömmer värdet av jordbrukssektorn och noterar dess betydelse för att uppnå EU:s mål om livsmedelssuveränitet, skrev Politico.

Kompromissen kommer efter veckor av eskalerande demonstrationer av jordbrukare i Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Italien, Polen, Nederländerna, Belgien, Litauen och andra EU-länder mot flera politiska åtgärder – från bränslesubventioner och orättvisa handelsmetoder till gröna utsläppsregler och skatter – som de hotar deras försörjning.

Enligt Washington Examiner hävdar jordbrukarna att klimatreglerna har pekat ut dem på ett orättvist sätt och inneburit en oproportionerlig börda för dem jämfört med andra industrier som också skadar miljön.

Under de senaste veckorna har traktorer i flera europeiska städer blockerat större motorvägar och stadsgator – till och med en flygplats – och tvingat nationella regeringar till förhandlingsbordet före EU-parlamentets toppmöte i Bryssel förra veckan.

Den tyska förbundskanslern Olaf Scholz koalition gick förra månaden med på att inte avskaffa en skatterabatt på nya jordbruksfordon, och att mer gradvis fasa ut subventionerna på dieselbränsle för jordbruket.

I Frankrike ökade premiärminister Gabriel Attals regering i januari subventionerna för djuruppfödare, drog tillbaka planerna på en höjning av bränsleskatten, lovade att tydligt definiera och märka laboratorieodlat kött, förbjöd import av livsmedel som odlats med ett neonikotinoid bekämpningsmedel som redan är förbjudet i landet och avbröt sin plan för minskning av bekämpningsmedel.

Trots eftergifter fortsätter protesterna

Trots de eftergifter som redan gjorts – och trots att EU-kommissionens ledamöter har gjort uttalanden till stöd för jordbrukarna och deras svåra situation – fortsätter jordbrukare i flera europeiska länder att protestera inför EU-valet i juni.

Jordbrukare i Spanien blockerade den här veckan större vägar i och runt större städer i en rad protester, där en jordbrukslobby kallade EU-debatten för en ”peka-finger-lek”.

Italienska bönder samlas i Rom för att protestera mot billig import från länder utanför EU, med banderoller med slogans som ”Ingen bonde, ingen mat.”

Dussintals grekiska lantbruksorganisationer röstade på tisdagen för att köra in i Aten med sina traktorer och blockera motorvägar för att få regeringen att göra eftergifter. Dessa inkluderar att påskynda återuppbyggnaden efter de svåra översvämningarna i september förra året i Thessalien, hjärtat av Greklands jordbruksproduktion.

Även kroatiska jordbrukare överväger att ansluta sig till de EU-omfattande aktionerna, med hänvisning till grön politik och handelsavtal.

”Vi anser att de krav som diskuteras vid protesterna i EU är något som vi håller med om, och de handlar om problem som hela EU står inför”, sa Mladen Jakopović, ordförande för den kroatiska jordbrukskammaren, på tisdagen.

EU-ledarna hoppas kunna kuva de pågående jordbrukarprotesterna under månaderna fram till valet till EU-parlamentet i juni på grund av rädsla för att oroligheterna kan ge skapa en våg av populistiska kandidater som är mindre angelägna om att genomföra klimatåtgärderna.

EU:s klimatpolitik förblir i stort sett oförändrad

De senaste anpassningarna för jordbrukare som Europeiska kommissionen erbjudit har inte förändrat dess övergripande mål att uppnå klimatneutralitet (netto noll) till år 2050, eller dess delmål om en minskning av växthusgasutsläppen med 55% till 2030 och en minskning med 90% till 2040, enligt Politico.

Wopke Hoekstra, EU-kommissionär för klimatåtgärder, tillkännagav målen på tisdagen vid Europaparlamentets möte i Strasbourg.

Europeiska folkpartiets talesman Peter Liese sa på måndagen att hans partis stöd för dessa mål berodde på att större vikt läggs vid ”positiva möjligheter” för jordbrukare och mindre på ”nya instrument som snarare ser jordbrukarna som en fiende till klimatpolitiken.”

Kommissionens rekommendationer är ännu inte lagar utan nästa kommission kommer att överväga dem efter sommarens EU-val. EU-parlamentet och EU-medlemmarna måste komma överens innan sådana förslag kan slås fast.

Rekommendationerna om klimatmålen kommer samtidigt som den tyska regeringen, efter att ha skrotat sina kärnkraftsreaktorer, förra månaden tillkännagav planer på att spendera miljarder på nya gaskraftverk för att säkerställa en långsiktig energisäkerhet.

Suggest a correction

Similar Posts